poniedziałek, 8 października 2012

Post-doc w INoŚ UJ


Trwający w Instytucie Nauk o Środowisku UJ projekt Ecology ogłasza nowy konkurs o staż dla osoby po doktoracie.
Oferujemy 11-miesięczne stypendium wysokości 3200 zł netto, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne oraz  1-miesięczny staż zagraniczny. Przyjęta do Instytutu osoba włączy się do prac wybranego zespołu badawczego i będzie uczestniczyła w prowadzonych w nim badaniach, lub podejmie realizację własnego grantu badawczego. Przed złożeniem aplikacji wymagane jest nawiązanie kontaktu z kierownikiem wybranego zespołu badawczego.

Możliwość rozpoczęcia pracy od stycznia 2013 roku

Deadliny:
Termin składania aplikacji: 16  listopada 2012 
Lista osób zakwalifikowanych na rozmowę będzie ogłoszona do dnia 23 listopada 2012 r.
Rozmowy odbędą się w dniu 6 grudnia 2012 r.

Więcej informacji na stronie projektu

Joanna Rutkowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz