wtorek, 20 grudnia 2011

NCN – więcej niż kilka uwag krytycznych

Kolega poprosił mnie o zamieszczenie takiego posta:


Odbyłem dzisiaj długą rozmowę telefoniczną z Bardzo Miłą Panią z NCN. Zaczynałem ją w bardzo dobrym nastroju, zakończyłem w zdecydowanie gorszym. Moje pytania dotyczyły procedur odwoławczych w NCN. Złożony w ostatnim konkursie projekt przepadł w II etapie. Ponieważ jednak poziom merytoryczny recenzji uznałem za skandaliczny i urągający podstawom naukowej rzetelności, chciałem złożyć oficjalne odwołanie od decyzji Dyrektora NCN. W NZ_6 do którego składałem wniosek (konkurs dla młodych z dr) do drugiego etapu przeszło 8 projektów, z których 3 dostały finansowanie. Po prostu chciałem dowiedzieć się, na którym miejscu „pod kreską” jestem. Przyzwyczajony byłem, że w konkursach organizowanych przez Ministerstwo, w pisemnych decyzjach zawsze była zawarta informacja że „projekt X został sklasyfikowany na miejscu Y listy rankingowej, podczas gdy finansowanie uzyskały projekty do miejsca Z listy”. A w NCN szok – nie ma szczegółowej listy rankingowej według uzyskanej punktacji. W tym momencie moja zdolność pojmowania rzeczy i zjawisk zaczęła zawodzić. Skoro nie ma szczegółowej listy rankingowej, to na jakiej podstawie jedne projekty otrzymały finasowanie, a inne nie? Odpowiedź rozwaliła mnie całkowicie (cytuję) „uzyskana punktacja nie jest wiążąca dla Panelu, który podejmuje decyzje kolegialnie”. Czyli można mieć świetny projekt, który deklasuje inne wnioski w danym panelu/typie konkursu i można nie dostać pieniędzy na jego realizację, bo „czynniki” zdecydują inaczej. Na moje dalsze pytania, jak mogę uzyskać informacje o przesłankach, którymi kierował się Panel w podejmowaniu decyzji padła jasna odpowiedź „wszystko, czym dysponujemy jest w osf”. Czyli nie ma ŻADNEJ możliwości weryfikacji zasadności decyzji podjętych przez Panel. Medal dla NCN za transparentność !

Zafrapowało mnie to na tyle, że zacząłem drążyć temat dalej. Na moje pytanie, że przecież art. 31 ustawy o NCN nakłada obowiązek stworzenia listy rankingowej
„Art. 31. Koordynator Dyscyplin zamieszcza na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wnioskach złożonych w konkursach na realizację projektów badawczych i wynikach tych konkursów zawierające:
1) tytuł złożonego wniosku;
2) imię i nazwisko kierownika projektu badawczego oraz nazwę podmiotu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, będącego wnioskodawcą;
3) pozycję na liście rankingowej uzyskaną przez projekt badawczy skierowany do finansowania;
4) wysokość środków finansowych proponowanych do przyznania na poszczególny projekt badawczy przez Koordynatora Dyscyplin i przyznanych przez Dyrektora.”

padła odpowiedź że obowiązek taki istnieje wyłącznie w stosunku do projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania (interpretacja działu prawnego NCN). I tutaj zaliczyłem kompletny opad szczęki. Na moje pytanie, dlaczego udało się stworzyć listę rankingową dla projektów rozpatrzonych pozytywnie, a nie udało się stworzyć dla tych, które nie uzyskały finansowania, padła odpowiedź która w ogóle mnie nie przekonała „byłoby to możliwe wyłącznie dla projektów, które przeszły do drugiego etapu”. Tylko dlaczego taka nie powstała? Czego NCN się boi? Przyznam szczerze, że dzisiejszy dzień był a tyle męczący, że wyluzowałem z dalszymi pytaniami. 

Co do odwołania, to dałem sobie spokój. Zostałem poinformowany, że w przypadku złożenia odwołania, NCN może zablokować mi możliwość składania nowych wniosków, nawet w niewielkim stopniu pokrywających się z tematyką oprotestowywanego wniosku. Szkoda czasu na kopanie się z koniem. Generalnie, jest głęboko rozczarowany zarówno poziomem recenzji, jak i „transparentnością inaczej” procedur zastosowanych przez NCN. System, który funkcjonował w Ministerstwie był daleki od ideału, ale pewne rzeczy (na ogół merytoryczne recenzje, jasna i jawna lista rankingowa) funkcjonowały w miarę O. K. Zamiast poprawić to, co było do poprawienia, rozwalono bez sensu wszystko. Trąbienie o sukcesie I konkursu prowadzonego przez NCN jest ogromną przesadą; czuję (obym był złym prorokiem) że do dopiero początek „smaczków” jakie NCN ma nam do zaoferowania.

sobota, 17 grudnia 2011

Staże podoktorskie NCNu

NCN ogłosił konkurs na krajowe staże podoktorskie. Więcej informacji na ten temat tu:
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011

na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo atrakcyjnie, środki przeznaczone na ten cel są wysokie, a kryteria rozsądne. Taki program był chyba bardzo potrzebny. Mam tylko kłopot ze zrozumieniem nastepującego zapisu:

"Wnioskodawca nie może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki wcześniej niż w okresie ostatnich 9 miesięcy realizacji stażu podoktorskiego"

Czy to określenie "wcześniej" odnosi się także do czasu przed rozpoczęciem stażu? Zakładam, że ten zakaz wnioskowania odnosi się tylko do trwania stażu, ale to nie jest napisane jasno (powinno być: nie będzie mógł). Może ktoś ma pomysł na interpretację tego zdania?

I jeszcze trzy uwagi/wątpliwości:
1. dziwią mnie te dwa listy referencyjne - to ktoś ode mnie z jednostki ma je pisać? Nawiasem mówiąc to jedna z bardziej subiektywnych form oceny...
2. rozmowa kwalifikacyjna? rany, czyli wycieczka do Krakowa i dwa dni w plecy w PKP... Znowu - jeżeli komisja ma wykaz wszystkich publikacji kandydata, to czy rozmowa jest rzeczywiście niezbędna?
3. czy zatrudnienie kandydata będzie możliwe z ominięciem wszystkich procedur konkursowych w jednostce, w której ma się odbywać staż? Z tego co wiem, zatrudnienie kogokolwiek na stanowisku naukowym wymaga procedury konkursowej... I ten problem pojawia się np. przy grantach dla młodych doktorów na tworzenie nowego zespołu - to, że ktoś sobie skompletuje zespół a NCN da na to pieniądze w konkursie nie pozwala ominąć procedur konkursowych i wygrać może ktoś inny niż we wniosku do NCNu...

michał żmihorski

piątek, 16 grudnia 2011

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Iuventus-wyniki!

MNiSW ogłosiło wyniki konkursu Iuventus Plus, wersja II.
Więcej na ten temat tu i tu. A lista projektów zakwalifikowanych do finansowania tutaj.
W sumie 340 wniosków na łączną kwotę 74 mln, więc średnia wartość projektu wychodzi bardzo przyzwoita (>200 tys.).
michał żmihorski

sobota, 10 grudnia 2011

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Wielki projekt i znany od dłuższego czasu ale obecnie wkroczył w fazę bardziej zaawansowaną. Jest już strona internetowa a na niej m.in. pierwsze zespoły badawcze, projekty, misja itp.
Nie wiem niestety na ile jest to twór nowy, a na ile "przefarbowanie" dotychczasowych struktur (zakładów, pracowni itp.)...


Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

wizualizacja projektu:

i stan na październik 2011:
zdjęcia ze strony wydziału biologii UW

michał żmihorski