czwartek, 15 maja 2014

Adiunkt w Pracowni Biologii Lasu

Adiunkt w Pracowni Biologii Lasu 


Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza KONKURS na stanowisko: adiunkta w Pracowni Biologii Lasu Wydziału Nauk Biologicznych 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (Dz. U. Nr. 164, poz., 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami) oraz posiada: 
 1. Tytuł doktora nauk biologicznych 
 2. Doświadczenie w terenowej pracy badawczej w dziedzinie biologii leśnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenowych badań ptaków leśnych, owadów leśnych lub biologii drzew 
 3. Umiejętność posługiwania się zaawansowanymi metodami statystycznymi i programami analizy danych przestrzennych 
 4. Istotne osiągnięcia naukowe z wyżej wymienionych dziedzin udokumentowane publikacjami w międzynarodowych czasopismach 
 5. Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie 
 6. Dobrą znajomość języka angielskiego 
 7. Udokumentowane doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej. 

Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, 
• udziału w pracach terenowych w Puszczy Białowieskiej. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 
 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
 2. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej 
 3. kwestionariusz osobowy 
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, 
 5. wykaz publikacji naukowych 
 6. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora 
 7. opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego. 

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres: Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych UWr ul. Kuźnicza 35 50-138 Wrocław 
Termin składania dokumentów – do 10 czerwca 2014 r. 
 Zatrudnienie - od 1 października 2014 r. 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

środa, 7 maja 2014

Eco & Evo - spadek finansowania przez NCN?

Update:
szybka analiza typu leave-one-out pokazuje, że konkurs nr 6 ciągnie trend w dół. Co jest jednak marnym pocieszeniem, bo konkurs nr 6 nie był przecież fikcją i trend oparty na wszystkich sześciu punktach jest bardziej wiarygodny niż dowolny bazujący na pięciu


liczba wniosków też nurkuje, już niezależnie od wyłączania poszczególnych konkursów z analizy:

 W wolnej chwili wbiłem do excela sumaryczne kwoty dofinansowania w ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA dla kategorii NZ8 podane na stronie NCN. Chciałem sprawdzić jak wygląda trend czasowy, bo wyniki ostatniego konkursu OPUS dla NZ8 (jedynie 4mln sumarycznego dofinansowania) mnie zaniepokoiły. Oto wyniki:

1. Trend dla wszystkich trzech jest negatywny a kolejność konkursu (od nr 1 w roku 2011 do nr 6 w roku 2014) jest wiarygodnym predyktorem sumarycznej kwoty (GLM, średnia estymacja = -322 tysiące na każdy kolejny konkurs, t=2.55, p=0.02). 


2. Spada również liczba projektów finansowanych w kolejnych konkursach (Est=-2.6, t=3.7,p=0.001), w przypadku OPUS można ten spadek nazwać chyba drastycznym

3. Jako konsekwencja dwóch powyższych wykresów, średnia wartość projektu rośnie, chociaż nie dla wszystkich typów konkursów (troszkę się rozsypują interakcje...) - wyraźnie dla OPUS, mniej wyraźnie dla dwóch pozostałych


Komentarz:
* Główna refleksja: kasy jest mniej. Prawdopodobnie część środków idzie na nowe konkursy, których wcześniej nie było, ale trudno je uwzględnić, bo np. SonataBIS nie ma podziału na kategorie w obrębie grupy NZ, chociaż dla innych pewnie byłoby to możliwe. Inne konkursy mają też inne terminy ogłaszania. Jaki jest ogólny bilans? Nie wiem.

* Jednak w obrębie tych trzech głównych kategorii jest coraz słabiej z finansami. Nawet po ucięciu dwóch pierwszych lat estymacje dla kwoty w zależności od czasu (=kolejność konkursu) nadal są ujemne. Nie wspominając już o istnieniu inflacji...

* Najnowsze rozdanie OPUS i PRELUDIUM było najsłabsze, pod względem przyznanych środków, w historii NCNu - przyznano ok. 50% kwot z lepszych lat. Czy ten drastyczny spadek jest rekompensowany przez skierowanie strumienia finansowania na inne konkursy?? Intuicyjnie obstawiałbym, że mamy dwa źródła tego wzorca: jest po prostu mniej kasy i więcej typów konkursów

* Szybciej niż sumaryczna kwota spada sumaryczna liczba projektów (w przypadku OPUS prawie trzykrotnie!) co skutkuje wzrostem średniej wartości projektu. Pytanie, czy to jest na pewno dobry trend, pozostaje otwarte - dla zarządzania systemem pewnie tak, ale czy dla powstawania nowych idei i wpuszczania nowych graczy do tego systemu również? Nie wiem, rzucam pytanie po prostu, bo zastanawia mnie, że tak łatwo NCN rozwiązał odwieczny dylemat SLOSS ;-)

michał żmihorski

wtorek, 6 maja 2014

Wyniki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

Czołem,

pojawiły się wyniki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, kilka tematów w NZ8 brzmi ciekawie.
Klik!Pozdrawiam,
Jakub Szymkowiak


piątek, 2 maja 2014

Marcin Antczak nie żyje 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś - 2 maja AD 2014 - w godzinach porannych w wypadku samochodowym koło Środy Wielkopolskiej zginął Nasz Przyjaciel, Kompan, Wybitny Terenowiec,

dr Marcin Antczak

Każdy kto spędził z nim choć trochę czasu w terenie, wie że był to po prostu niesamowity człowiek, zarówno jeśli chodzi o wiedzę i stosunek do ptaków, jak i relacje z współpracownikami i studentami.

Trudno jest w to na razie uwierzyć i nie możemy się za bardzo pozbierać, ale wszelkie dalsze informacje postaramy się zamieszczać na stronie zakładowej http://www.behaecol.amu.edu.pl

Strasznie ciężko pisać teraz więcej, na oficjalne wspomnienie jeszcze będzie czas!
Westchnijcie proszę za Nim!

O wszelkich szczegółach dotyczących pogrzebu, pomocy pozostawionej Żonie i osieroconym Córeczkom będziemy informować. Wiemy, że włączają się w to przyjaciele Marcina z UAM, UP, Czech, Słowacji, Kamerunu.

Requiescat in pace!

Piotr Tryjanowski & Tomasz Osiejuk