sobota, 30 czerwca 2012

Konkursy na stanowisko asystenta!
Zespół Ewolucji Historii Życiowych, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział BiNoZ
Informacja o nadchodzących konkursach na stanowisko asystenta, na okres 3 lat.
W ramach prestiżowego projektu„Maestro” Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Jana Kozłowskiego,wkrótce zostaną ogłoszone konkursy na dwa stanowiska asystentów naukowych w zakresie biologii ewolucyjnej i ekologii fizjologicznej. Adresowane są one do osób z tytułem doktora lub magistra, posiadających publikowany dorobek naukowy.
Tematyka projektu dotyczy wciąż słabo poznanych fundamentalnych zagadnień z pogranicza biologii ewolucyjnej, ekologii, biologii komórki i fizjologii. Celem projektu jest zbadanie związku między wielkością ciała, wielkością komórek, tempem metabolizmu, temperaturą i dostępnością tlenu u zwierząt ektotermicznych.
Bliższe informacje o konkursie wkrótce na stronie: www.bip.uj.edu.pl/praca
Zachęcamy również do wzięcia udziału w projektach Zespołu (www.eko.uj.edu.pl/index.php/pl/zespoly-badawcze)w ramach Studiów III stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.Oprócz stypendium doktoranckiego dla najlepszych,zaangażowanie się w prace badawcze Zespołu będzie honorowane dodatkowym wynagrodzeniem z projektów NCN.
Dodatkowe informacje:
Prof. Jan Kozłowski: jan.kozlowski@uj.edu.pl
Dr hab. Paulina Kramarz: paulina.kramarz@uj.edu.pl
Dr Marcin Czarnołęski: marcin.czarnoleski@uj.edu.pl

Life History Evolution Group, Institute of Environmental Sciences, Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Led by Professor Jan Kozlowski a prestigious project Maestro (National Science Center) will be supported by two research posts in evolutionary biology and physiological ecology at the Assistant level. The3-year positions will be available for candidates with a MSc or PhD degree and strong record of research accomplishment.
The search for explanation of mass-scaling of metabolism and temperature-dependence of life histories (low temperatures retard ectotherms’ growth but often increase adult size) is one of the central issues of physiological and evolutionary ecology. The project explores the role of cell size and oxygen conditions in the origin of these two phenomena and involves experimental research conducted on ectothermic invertebrates and vertebrates.
For further information how apply please visit:http://www.nauka.gov.pl/ministry/job-vacancies-in-poland/
Informal enquiries should be addressedto: Prof. Jan Kozłowski: jan.kozlowski@uj.edu.pl

Maestro i Harmonia - wyniki

NCN publikuje wyniki konkursów MAESTRO i HARMONIA:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-06-29-wyniki-konkursow

W sumie 31 grantów, jest trochę ciekawych tytułów ekologicznych!
michał żmihorski

wtorek, 12 czerwca 2012

Doktorant poszukiwany!

"Etat" doktoranta OD ZARAZ w projekcie:

Fizjologiczne podłoże ewolucji wysokiej wydolności tlenowej w liniach nornic rudych z wielokierunkowego eksperymentu selekcyjnego

Wiecej informacji i opis projektu umieszczam jako komentarz.

Paweł Koteja
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
e-mail: pawel.koteja@uj.edu.pl

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Konkursy grantowe - co można poprawić?


Procedura przydzielania grantów budzi wiele emocji, ale chyba nie ma co iść na wojnę i okopywać się w swoich obozach, tylko wspólnie pracować nad doskonaleniem systemu. Tak naprawdę jesteśmy na siebie skazani, czy nam się to podoba czy nie, a NCN – w porównaniu do poprzedniego systemu – jest, w opinii wielu, dużym krokiem w dobrym kierunku. Z tego względu proponuję merytoryczną i maksymalnie konkretną dyskusję pt. „co zmienić”. 

Ze swojej strony wrzucam (w pierwszym komentarzu) kilka konkretnych uwag dotyczących systemu OSF w nadziei, że może ktoś z NCNu to przeczyta. Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w tym temacie!

michał żmihorski

piątek, 8 czerwca 2012

Ciekawostka ... :)

Witam, Na rozluźnienie napiętej atmosfery wokół dyskusji o grantach, NCN i systemie, proponuje taki oto ciekawy artykulik . Bardzo interesujące dla ornitologów:) PS