poniedziałek, 8 lutego 2016

Doktorat w projekcie NCN



Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej w ramach  projektu badawczego NCN OPUS „Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.

Celem projektu jest przetestowanie hipotez tłumaczących mechanizmy ewolucji dużych rozmiarów mózgu oraz związanych z nimi zdolności kognitywnych,  szczególności hipotezy ‘kosztownych tkanek’. Postuluje się w niej  istnienie ewolucyjnego kompromisu między metabolicznymi kosztami utrzymania mózgu i przewodu pokarmowego, jako głównego  czynnika umożliwiającego powstanie wyjątkowych zdolności poznawczych zwierząt stałocieplnych, w tym człowieka. Zgodnie z tym mechanizmem charakterystyczny dla ewolucji hominidów wzrost wielkości mózgowia stał się możliwy dzięki zmniejszeniu rozmiarów innych kosztownych pod względem energetycznym organów wewnętrznych.

Cele badawcze zostaną osiągnięte poprzez analizę zależności zachodzących między: wielkością (masą) mózgu (oraz jego najważniejszych części - płatów czołowych, hipokampa, jader podkorowych, móżdżku), tempem metabolizmu tkanki mózgowej, masą aktywnych metabolicznie narządów wewnętrznych (serca, wątroby, jelita cienkiego i nerek) i zdolności kognitywnych w liniach myszy laboratoryjnych selekcjonowanych sztucznie na zróżnicowane, podstawowe tempo metabolizmu (BMR- miara metabolicznych kosztów utrzymania narządów wewnętrznych i mózgu) lub tempo metabolizmu maksymalnego (PMR- miara wydolności aerobowej, której wzrost mógł doprowadzić do powstania stałocieplności).

Projekt realizowany będzie we współpracy Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (prof. Marek Konarzewski) i Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (dr. hab. Ewelina Knapska). Finansowanie projektu zapewnia przyznanie stypendium doktorskiego wysokości 3 tys. PLN miesięcznie przez okres 2 lat.

Od Aplikantów oczekujemy:
  • Nadzwyczajnej motywacji do pracy naukowej.
  • Szybkiego opanowania szerokiego zakresu technik badawczych (testy behawioralne, metody histologiczne, pomiary tempa metabolizmu na poziomie tkankowym i organizmalnym oraz stosowania (ze zrozumieniem) analizy statystycznej).
  • Ukończonych studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych (w terminie do 30.06.2016).
  • Biegłej (w mowie i piśmie) znajomości języka angielskiego.

Nabór ma charakter otwarty i będzie prowadzony  zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi uchwałą NCN  
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf

Zainteresowanych prosimy o przesłanie następujących dokumentów: 
  • listu motywacyjnego
  • CV wraz z opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Listu (bądź listów rekomendacyjnych).

Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy: marekk@uwb.edu.pl do dnia 01.04.2016.

Marek Konarzewski

niedziela, 7 lutego 2016

Deregulacja!

 http://www.pb.pl/4330106,26565,rekordowe-6548-stron-aktow-prawnych-w-polsce
Niezależnie od sympatii politycznych i preferencji ideologicznych ta inicjatywa ministra Gowina, od ponad dwóch miesięcy kierującego MNiSW, zasługuje, moim zdaniem, na szczere poparcie ze strony całego środowiska naukowego. Minister Gowin robi nareszcie pierwszy krok na drodze do likwidowania absurdów prawnych paraliżujących pracę naukowców w PL. Nie wiadomo oczywiście jak to się skończy i czy będzie skuteczne (chociaż Jarosław Gowin ma już na koncie pewne sukcesy deregulacyjne sprzed kilku lat), ale trzeba docenić ten ruch. 
Konkretnie: MNiSW na swojej stronie zamieszcza formularz do zgłaszania przepisów które mogą być usunięte lub zmodyfikowane. Minister pisze:
"Byłbym wdzięczny, gdybyście zechcieli Państwo przedstawić informacje o tych wszystkich rozwiązaniach prawnych z zakresu ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, które zdaniem Państwa powinny być usunięte lub zmodyfikowane."
i dalej: 
"W celu maksymalnego uproszczenia procedury tych wyjątkowych konsultacji zachęcam do korzystania z poniższego formularza."
Cały komunikat i link do formularza elektronicznego pod tym linkiem:
Termin do 15 marca 2016. Więc jeśli ktoś z nas zna konkretne przepisy, akty prawne wymagające zmiany i potrafi je wskazać, to bardzo zachęcam do zgłaszania tych pomysłów poprzez wspomniany formularz!
Michał Żmihorski