sobota, 22 marca 2014

Asystent do udziału w badaniach terenowych poszukiwany

Poszukuję osoby do pracy terenowej przy projeckie badawczym finansowanym w ramach projektu NCN SONATA. Projekt dotyczy wpływu hormonów steroidowych na zmienność genetyczną i korelacje genetyczne między cechami ilościowymi u sikory modrej. Prace terenowe obejmują będą miały miejsce na bałtyckiej wyspie Gotlandii (Szwecja) oraz będą obejmować m.in.:

- codzienne kontrole budek lęgowych
- indywidualne znakowanie piskląt oraz łapanie i obrączkowanie ptaków dorosłych (pożądana umiejętność wyplątywania ptaków z sieci ornitologicznych)
- transport i nastrzykiwanie jaj w gniazdach eksperymentalnych hormonami steroidowymi

Idealny kandydat powinien mieć doświadczenie terenowe, najlepiej w pracy z ptakami, nie jest to jednak warunek konieczny. Praca w zależności od etapu badań wymaga wielogodzinnego pobytu w lesie na powierzchniach badawczych. Za wykonaną pracę oferuję wynagrodzenie - jest to także doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia oraz odwiedzenia pięknej wyspy Gotlandii. Z projektu badawczego pokrywam koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Termin: idealny kandydat powinien móc wyjechać w okolicy 20-25 kwietnia (termin szczegółowy zależeć będzie od pogody oraz dostępności biletów lotniczych). koniec badań - 15 czerwca, ale dopuszczam uzgodnienie terminu z potancjalnymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt:
Szymon Drobniak
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
tel. +12 664 51 79

Oferta pozostanie aktualna do znalezienia odpowiedniego kandydata, zgłoszenia będą rozpatrywane natychmiast po ich otrzymaniu.

Inline images 1 Inline images 2

piątek, 7 marca 2014

Badania terenowe w Szwecji

Poszukuję osoby do pomocy w badaniach terenowych w ramach projektu „Interakcje między ekto- i endopasożytami na przykładzie pasożytów sikory modrej”. Badania prowadzone są w populacji sikory modrej zasiedlającej skrzynki lęgowe, zlokalizowanej w południowej części Gotlandii. Prace terenowe obejmują standardowe czynności, m.in. kontrole skrzynek lęgowych, obrączkowanie, pomiary biometryczne oraz pobieranie krwi. Termin wyjazdu:  ok. 15 maja – 18 czerwca. W zależności od etapu badań, może być konieczny wielogodzinny pobyt w terenie oraz rozpoczynanie pracy we wczesnych godzinach porannych. Najchętniej widziane są osoby z doświadczeniem w pracach terenowych na ptakach, ale nie jest to warunkiem koniecznym.

Za udział w pracy terenowej oferuję wynagrodzenie. Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywane są z grantu.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt (do 31 marca):
Anna Dubiec
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
tel.: (22) 629 32 21 w. 49

poniedziałek, 3 marca 2014

Umowa o zakazie konkurencji - tylko ustawowa czy dodatkowa także ?

Od pewnego czasu w placówkach naukowych dba się coraz bardziej o to, by pracownicy działali wyłącznie na rzecz (w sensie finansów i dorobku) zatrudniających ich uczelni lub instytutów. Sprawa ta, jak wiadomo, już od kilku lat jest uregulowana ustawowo, np. w ramach "Ustawy o PAN".
Zaciekawiło mnie, czy w Waszych uczelniach i instytutach takie dosyć ogólne, ale i jednoznaczne zapisy ustawowe wystarczają, czy jednak trzeba podpisywać jakieś bardziej precyzyjne umowy, np. dostosowane do specyfiki danej specjalności?

Krzysztof Kujawa