sobota, 23 lipca 2016

Dobry tekst o nauce w Polsce

Zwrócono mi uwagę na ciekawy tekst, więc wrzucam (częściowo płatny, ale sporo można przeczytać mimo to). Zgadzam się, że dobrze diagnozuje stan chorobowy nauki w Polsce. Oto on:

Moja pierwsza refleksja: który to już raz czytam dobrą diagnozę, z której nic nie wynika Trochę ostatnio przestałem się emocjonować podobnymi tekstami (choć ten niewątpliwie warto przeczytać), bo stało się dla mnie jasne, że łatwiej znajdę normalne warunki do pracy za granicą niż zmieni się coś w Polsce. Stary system trzyma się tu mocno, a każda próba zmiany czegokolwiek spotyka się z hamulcem ze strony "grupy trzymającej władzę" - każdy wydział, instytut, katedra ma taką grupę, a jej głównym celem jest obrona status quo. Do tego sprzyja jej cała masa ludzi nauki, którzy co prawda dostrzegają patologie, ale są bardzo bojaźliwi i wolą cicho siedzieć, niż się wychylić i poprzeć jakieś zmiany (powiedzmy wprost: są po prostu tchórzami). A przecież 90% moich znajomych naukowców w wieku 25-45 lat przyznaje, że sytuacja jest bardzo zła. No i nic się nie dzieje, bo nie potrafimy lub nie chcemy się zorganizować, by coś zmienić. 

Michał Żmihorski

wtorek, 19 lipca 2016

Doktorat z ekologii fizjologicznej

Poszukuję osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN OPUS „Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1”, realizowanego przeze mnie w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Krótko o projekcie
Białko UCP1 występuje w brunatnej tkance tłuszczowej i jest odpowiedzialne za termogenezę bezdrżeniową. Stało się ono ostatnio obiektem dużego zainteresowania zarówno ekologii fizjologicznej, jak i badań biomedycznych. Właściwości UCP1 sprawiają że wyższe wydatki energetyczne podczas termogenezy nie muszą wiązać się ze wzrostem stresu oksydacyjnego.

Obiektem badań w moim projekcie są myszy pochodzące ze sztucznej selekcji na wysoki i niski poziom metabolizmu podstawowego oraz na wysoki poziom metabolizmu wysiłkowego (grupa prof. Marka Konarzewskiego). Wcześniejsze badania wykazały że w/w selekcja wpłynęła na zdolność myszy do termogenezy bezdrżeniowej. Celem obecnego projektu jest zbadanie (a) różnic w aktywności białka UCP1 u omawianych myszy a także (b) jego związku z poziomem stresu oksydacyjnego podczas termogenezy w różnych liniach selekcyjnych.

Projekt łączy różne dziedziny biologii: jego celem jest poszukiwane molekularnych podstaw zmienności cech fizjologicznych obserwowanych na poziomie całego osobnika oraz ich znaczenia dla ewolucji tych cech . Selekcjonowane linie myszy, będące obiektem eksperymentu, są unikalnym na skalę światową modelem umożliwiającym badanie wewnątrzgatunkowej zmienności cech związanych z fizjologią.
Projekt prowadzony jest we współpracy z prof. Janem Nedergaardem z Uniwersytetu w Sztokholmie, światowej sławy specjalistą w badaniach nad białkiem UCP1.

O doktoracie
Udział w projekcie będzie obejmował przede wszystkim wykonywanie analiz biochemicznych (Western blot, pomiary poziomu stresu oksydacyjnego itp.), a także udział w pomiarach tempa metabolizmu oraz w eksperymentach na myszach laboratoryjnych (wszczepianie transmiterów do pomiaru temperatury, pomiar termogenezy bezdrżeniowej, obserwacje behawioralne itp.). Projekt nie obejmuje badań terenowych.
Wymagania:
  • ukończonych studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych;
  • znajomość metod biochemicznych typu Western blot lub chęć szybkiego ich poznania;
  • gotowość do pracy z myszami laboratoryjnymi;
  • motywacja do samodzielnej pracy w laboratorium, oraz pisania artykułów naukowych;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umiejętność czytania literatury naukowej i prezentacji wyników na międzynarodowych konferencjach naukowych).  

Do udziału w projekcie wymagane jest przyjęcie na studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku (informacje o rekrutacji: http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl/podstrony/studia-doktoranckie-w-dziedzinie-nauk-biologicznych-w-dyscyplinie-biologia-prowadzone-na-wydziale-biologiczno-chemicznym-uniwersytetu-w-bialymstoku/  ).

Warunki zatrudnienia i dalsze informacje o projekcie można uzyskać pod adresem mailowym brzek@uwb.edu.pl do 26.08.2016 (termin rejestracji kandydatów na studia doktoranckie upływa 4.09.2016).

Paweł Brzęk

czwartek, 14 lipca 2016

IV Polish Evolutionary Conference, Białystok, 25-27 września 2016


Kolejne, już czwarte spotkanie biologów ewolucyjnych odbędzie się w dniach 25-27 września 2016 r. w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Obrady są zaplanowane na 26 i 27 września, natomiast 28 września planowana jest wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Mówcy plenarni:
Prof. Jan Nedergaard (Stockholm University
Prof. dr hab. Paweł Golik (Uniwersytet Warszawski) 
Prof. dr hab. Katarzyna Turnau (Uniwersytet Jagielloński)


Konferencja organizowana jest przez Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet w Białymstoku. Konferencja objęta jest patronatem rektora-elekta Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Roberta Władysława Ciborowskiego.

Termin wysyłania abstraktów i wczesna rejestracja do 31 lipca 2016 (rejestracja w sierpniu obejmuje ‘late fee’). 


Do zobaczenia w Białymstoku!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Paweł Brzęk


piątek, 8 lipca 2016

Doktorat w Kamerunie (ver.2)

Poszukuję doktoranta !

Temat projektu: Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego

Uwaga, ogłoszenie ponowne.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.09.2016 godz. 23:59

Obiekt badań: dzierzyk żółtobrzuchy Laniarius atroflavus

Teren badań: Kamerun (Bamenda Highlands) i dla części laboratoryjnej Poznań (Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Biologii UAM).

Podstawowym celem będzie eksperymentalne sprawdzenie czy i na podstawie jakich charakterystyk głosów samce i samice dzierzyków żółtobrzuchych potrafią się rozpoznawać indywidualnie. Analiza zebranego już materiału (posiadamy dużo nagrań i wykonano trzy wstępne eksperymenty terenowe) będzie punktem wyjścia do dalszych badań eksperymentalnych nad rolą głosów w utrzymywaniu więzi partnerskich i wspólnej obronie terytorium. Dokładny temat doktoratu zostanie ustalony po skompletowaniu całego zespołu badawczego.

Ryc. 1. Dzierzyk żółtobrzuchy (Fot. Paweł Podkowa)

Finansowanie: grant NCN OPUS 9 na pokrycie całości kosztów badań, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przez pierwsze 3 lata, następnie możliwość uzyskania stypendium UAM na 4-ym roku studiów doktoranckich (podstawowe stypendium jest niższe ale jest możliwość uzyskania tzw. dodatków projakościowych; zakładam też, że na czwartym roku doktorant uzyska już grant typu Preludium na jakiś poboczny temat związany z doktoratem).

Ryc. 2. Przykładowy sonogram z duetami dwóch różnych par.

Jak aplikować ?
Najpierw proszę napisać do mnie emaila przysyłając CV, list motywacyjny i, jeśli jest taka możliwość, to można poprosić kogoś o przesłanie bezpośrednio do mnie listu rekomendacyjnego. Osobą polecającą może być opiekun pracy magisterskiej bądź inna osoba, która np. ze względu na prowadzone pod jej opieką badania jest w stanie napisać o Tobie coś sensownego jako o potencjalnym doktorancie. Laurki nie są mile widziane, raczej opinia o tym co potrafisz i jakie masz predyspozycje w kontekście niniejszego projektu.

Po drugie, w odpowiednim momencie trzeba będzie przystąpić do otwartego konkursu na Wydziale Biologii UAM, złożyć stosowne dokumenty (o szczegółach będę informował bezpośrednio zainteresowanych).

Bardzo zależy mi na wybraniu osoby, która rzeczywiście będzie miała najlepsze predyspozycje do wykonania projektu!

Ryc. 3. Przykładowe środowisko życia dzierzyków (Fot. T. Osiejuk)

Wymagania podstawowe
- Tytuł magistra biologii, ekologii bądź dziedzin pokrewnych.
- Znajomość języka angielskiego umożliwiająca porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych.
- Doświadczenie terenowe w pracy z ptakami, rozpoznawanie, wyszukiwanie gniazd, łapanie, pomiary, pobieranie krwi, obrączkowanie itp. (im większe tym lepiej).
- Praca w projekcie w wymiarze pełnoetatowym, wymagane zaangażowanie na poziomie minimum 8h/dziennie w Polsce, w Kamerunie prace terenowe trwają zwykle od ok 5:30 do 10-11, następnie od 16 do 18:30. W czasie „wolnym” jest zawsze mnóstwo rzeczy do zrobienia w obozie.
- Zamieszkanie na czas trwania projektu w Poznaniu.
- Corocznie ok. 2 miesiące pracy terenowej w Afryce (ciężki teren, góry); wymagane dobre zdrowie i kondycja fizyczna, konieczność wykonania niezbędnych szczepień do końca września b.r., a na miejscu brania leków przeciw malarii o, często, silnych działaniach ubocznych zarówno psychicznych jak i fizycznych.
- Wszystkożerność (w warunkach obozowych nie ma  miejsca na diety jakiegokolwiek rodzaju).

Ryc. 4. Przykładowe środowisko życia dzierzyków. (Fot. T. Osiejuk)

Dodatkowe cechy, które mogą okazać się ważne podczas rekrutacji
- Sprawność w przygotowywaniu publikacji naukowych udokumentowana posiadaniem już własnych prac.
- Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności mile widziana umiejętność używania pakietów R, MatLab, jak również innych zaawansowanych programów ułatwiających obróbkę danych (część laboratoryjna projektu będzie się wiązała z koniecznością analizy bardzo dużych ilości pomiarów sygnałów akustycznych i zachowania ptaków)
- wszelkie umiejętności „survivalowe”, gotowanie (szczególnie na ognisku), dźwiganie wody ze strumyka i drewna na ognisko, wykonywanie drobnych napraw itp.

Czego będzie się można nauczyć i jakie zdobyć doświadczenia
- Obsługa sprzętu do nagrywania sygnałów dźwiękowych.
- Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów z playbackiem sygnałów dźwiękowych w bardzo różnych, zaawansowanych konfiguracjach.
- Programowania automatycznych rekorderów firmy Wildlife
Acoustics.
- Analizy sygnałów dźwiękowych w profesjonalnych programach bioakustycznych takich jak Avisoft SASLab Pro, Raven Pro, XBAT, Syrinx itp.
- Praca w unikalnym miejscu, będzie na pewno cennym doświadczeniem. Badania prowadzone są na granicy jednego z ostatnich większych fragmentów górskiego lasu deszczowego w Bamenda Highlands w Kamerunie. Mamy tam stację terenową położoną na wysokości 2150 m n.p.m. w odległości ok. 7 km w poziomie i 1 km w pionie od najbliższej wioski. Żyje tam około 30 endemicznych gatunków ptaków, i zobaczenie czegoś ciekawego wymaga jedynie wyjścia ze śpiwora. Najbliższe pary dzierzyków mają terytoria na terenie obozu i jest to tam gatunek liczny, większość prac eksperymentalnych będzie prowadzona w promieniu 2 km od obozu.
- Możliwość poznania Kamerunu od podszewki. Mamy bardzo dobre relacje z miejscową ludnością, regularnie odwiedzamy miejscowy targ, zatrudniamy tragarzy, współpracujemy z miejscowym uniwersytetem, jak czas pozwoli to po zakończeniu badań odwiedzamy inne ciekawe przyrodniczo miejsca, żeby zdobyć nowe doświadczenia. Badania w Kamerunie prowadzimy już od 10-u lat i mamy zgraną ekipę o dużym doświadczeniu. Między innymi przeszliśmy śmiało przez wszelkie wersje biegunki, malarię w odmianie „mózgowej”, wnieśliśmy dwie żywe kury w celach konsumpcyjnych na wysokość ponad 2 tys. metrów… no jest o czym opowiadać. Pisząc w skrócie, praca w Kamerunie albo Cię całkowicie pochłonie i wciągnie, albo sponiewiera. Innej opcji w zasadzie nie ma.
- W trakcie pracy będzie można poznać na miejscu ekipę biologów z Czech i ich kooperantów, którzy zajmują się badaniem zapylaczy (nektarniki, pszczoły itd.) i preferowanych przez nie roślin, można się będzie nauczyć rozpoznawania wielu różnych taksonów, poza ptakami. Na miejscu będzie też kolega Michał Budka prowadzący równolegle projekt nad duetami u chwastówki ubogiej.

Kontakt
Tomasz Osiejuk
Email: osiejuk@amu.edu.pl
Więcej o zakładzie: www.behaecol.amu.edu.pl

            

piątek, 1 lipca 2016

Poszukiwany doktorant od realizacji projektu NCN Sonata Bis

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt.„Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”, wykonując w szczególności następujące zadania:

- prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie organizmów (ptaków) w środowisku,
- prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,
- analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych GIS.

Wymagania:

1. Tytuł magistra (biologii, ekologii lub pokrewnych dziedzin)
2. Znakomita znajomość technik GIS oraz statystyki
3. Doskonała umiejętność rozpoznawania ptaków w terenie
4. Bardzo silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego
5. Dobra znajomość języka angielskiego
6. Zdolność samodzielnego pisania publikacji naukowych
7. Aplikowanie o fundusze (z różnych źródeł) na realizację własnych pomysłów badawczych
8. Gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych
9. Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie)
10. Wcześniejsze przyjęcie na studium doktoranckie (Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
http://www.botany.pl/index.php/pl/studium-doktoranckie; (termin składania podań 26.08.2016 r).


Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium doktoranckiego NCN (3000 zł brutto miesięcznie) na okres 48 miesięcy, począwszy od 01.10.2016.
 
Możliwości:

- Nauka nowoczesnych narzędzi badawczych: techniki GIS, statystyka, metody badania ptaków.
- Uczestnictwo w działalności naukowej grupy bardzo zmotywowanych naukowców
- Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach  i stażach,
- Realizacja własnych pomysłów badawczych
- Praca w inspirującej atmosferze naukowej nowego zespołu badawczego,
- Dostęp do podstawowego wyposażenia
- Praca w mieście o bogatej historii, z wieloma instytucjami badawczymi.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, e-mail: pskorka@iop.krakow.pl

Konkurs  ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań
- życiorys
- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
- list polecający (lub dane kontaktowe do wcześniejszego opiekuna naukowego).

Termin składania ofert: 31 lipiec 2016