piątek, 28 czerwca 2013

Ochrona Przyrody w miastach - uzupełnienie

Jeszcze w temacie koncentracji wysiłku na ochronie przyrody w miastach vs. poza nimi. Wróciłem dziś z liczeń późnowiosennych i tak wyglądają okolice uroczyska barłogi, które chroni pewnie więcej cennych gatunków kręgowców niż wszystkie polskie miasta razem wzięte (plus wiele gatunków w miastach niewystępujących typu wilk czy cietrzew). To są łąki z cietrzewiami. Jak widać melioracje "jeszcze ciepłe" choć jest środek sezonu lęgowego... Czy w obliczu takiej dewastacji jest sens walczyć o puszczyka w parku albo kaczkę krzyżówkę z wybetonowanego bajora wśród blokowisk??

michał żmihorski

środa, 26 czerwca 2013

Doktoraty w Muzeum i Instytucie Zoologii PANMiędzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN (z udziałem Instytutu Paleobiologii PAN)


prowadzi studia doktoranckie w zakresie zoologii, ekologii i ewolucji bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie ptaków i ssaków) z  wykorzystaniem zarówno najnowszych  jak i  tradycyjnych technik terenowych i laboratoryjnych.


Najbliższa rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2013 - należy wybrać temat i promotora spośród proponowanych (dostępne na stronie MIZ PAN tu) lub zaproponować własny temat. Szczegóły dotyczące potrzebnych dokumentów, terminów i zasad studiów na stronie MIZ tutaj.


piątek, 21 czerwca 2013

Doktorat w Toruniu: Filogeneza molekularna Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)Katedra Ekologii i Biogeografii 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK


Poszukujemy doktoranta/doktorantki
Temat: Filogeneza molekularna Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)
Podstawowe wymagania: wiedza z zakresu biologii ewolucyjnej, systematyki i filogenetyki, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Dodatkowe wymagania: znajomość podstawowych technik molekularnych (izolacja DNA, PCR), publikacje z zakresu entomologii, filogenetyki lub biologii ewolucyjnej.

Pozycja jest oferowana od 1 października 2013 roku na cztery lata w ramach projektu NCN Opus „Filogeneza i ewolucja morfologii stadiów larwalnych ścierwic (Diptera: Sarcophagidae)”.
Uzyskanie statusu doktoranta: rekrutacja na studia doktoranckie ma miejsce w terminie 10 czerwca – 2 lipca 2013. Rozmowa kwalifikacyjna będzie odbędzie się 4 lipca 2013. Otrzymanie stypendium doktoranckiego zależne jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej informacji dotyczącej procedury: mgr Magdalena Zakrzewska, Dziekanat Wydziału BiOŚ UMK, tel. 56 611 44 41, e-mail: magdal@umk.pl
Istnieje możliwość realizacji powyższego tematu w systemie „double degree” we współpracy z Department of Entomology, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen (dr Thomas Pape).
Osoby zainteresowane tematem proszę w pierwszej kolejności o kontakt: dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK; tel. 56 611 26 49, email: szpila@umk.pl


środa, 19 czerwca 2013

Nowe impakty!


Jak co roku o tej porze mamy update wskaźników Impact Factor dla czasopism naukowych z listy JCR. Niestety, naszego informatyka przerosło zadanie udostępnienia bazy danych ISI komputerom domowym z windowsem 7, więc siedząc w domu nie mam dostępu do ISI. Ale wiem z bloga E.Kulczyckiego (jego news tu), że impakty już są, więc zachęcam do sprawdzenia i komentowania zmian w naszej działce eko-evo!

michał żmihorski

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Ecology & Evolution - nowe studia na UJ

Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchamia anglojęzyczne studia na kierunku o nazwie ECOLOGY and EVOLUTION!

Poszukujesz nowych wyzwań?
Chcesz studiować w międzynarodowej grupie?
Chcesz zdobywać wiedzę w kraju i zagranicą?
Cenisz środowisko naturalne?
Chcesz rozumieć i badać procesy w nim zachodzące?
Te studia są dla Ciebie!
nowe, prowadzone w języku angielskim studia magisterskie ECOLOGY and EVOLUTION
 


Instytut Nauk Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5410więcej informacji:
http://www.eko.uj.edu.pl/index.php/en/general-information


http://www.eko.uj.edu.pl/index.php/pl/pobierz/category/24-prezentacja-instytutu

czwartek, 13 czerwca 2013

Ankieta Obywateli Nauki - zmieńmy konkursy MNiSW!


Zachęcam do poświęcenia kilku minut i wypełnienia ankiety przygotowanej przez Obywateli Nauki. Ankieta dotyczy konkursów grantowych MNiSW, które jak wiemy, są często dalekie od ideału.

ankieta tu:
http://obywatelenauki.pl/2013/06/konkursy-grantowe-mnisw-akieta/

michał żmihorski

środa, 12 czerwca 2013

Zespół Chemii Biofizycznej w IChF PAN poszukuje kandydatów na staż podoktorski

Instytucja oferująca stanowisko adiunkta: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Kierownik projektu: dr Anna Ochab-Marcinek
Zadania badawcze: Teoretyczne i symulacyjne modelowanie stochastycznej ekspresji genów 
Opis projektu: W pracy [A. Ochab-Marcinek, M. Tabaka, PNAS, (2010) 107(51), 22096] badaliśmy teoretyczny model ekspresji genów w najprostszym możliwym układzie regulacyjnym: dwustopniowej kaskadzie z niekooperatywnym wiązaniem czynników transkrypcyjnych. Układ taki potraktowaliśmy teoretycznie jako nieliniowy filtr szumu. Dzięki temu pokazaliśmy, że wbrew dotychczasowym intuicjom możliwy jest tam czysto stochastyczny mechanizm różnicowania populacji identycznych genetycznie komórek na dwa fenotypy o różnych poziomach ekspresji. Opis układów genetycznych jako nieliniowych filtrów szumu pozwala na łatwą analizę statystyki ekspresji genów. Celem obecnego projektu jest użycie tego podejścia teoretycznego do bardziej złożonych motywów regulacyjnych i znalezienie warunków na dokładną regulację genów w tych układach.

Więcej informacji o projekcie: ochab@ichf.edu.pl

Oferujemy:
·         Praca w młodym zespole badawczym
·         Atmosfera zachęty i pomocy w zdobywaniu własnych grantów / stypendiów
·         Współpraca z grupami doświadczalnymi wewnątrz instytutu i zewnętrznymi
·         Wynagrodzenie: 6000 zł netto miesięcznie

Lista wymaganych dokumentów i pozostałe informacje: http://ichf.edu.pl/2013-05-29_konkurs_Ochab_PL.pdf

niedziela, 9 czerwca 2013

Konferencja "Biogeography of the Carpathians"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na Pierwsze Interdyscyplinarne Sympozjum Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, które odbędzie się w Krakowie, w terminie od 26 do 28 września 2013 r.
Dwa dni poświęcone będą sesjom tematycznym, trzeciego dnia zaplanowana jest jednodniowa wycieczka w Tatry (28 września 2013).
Celem spotkania jest wymiana wiedzy pomiędzy badaczami reprezentującymi różnie specjalności na temat biogeografii i ewolucji karpackiej bioty w kontekście czasowo-przestrzennym. Czekamy na prezentacje dotyczące:
·         historycznych i przewidywanych w przyszłości zmian zasięgów,
·         mechanizmów wpływających na zróżnicowanie organizmów żywych w Karpatach i ich wzajemnych relacji,
·         centrów rozmieszczenia szczególnie bogatych przyrodniczo obszarów, ich badań i ochrony
·         relacji biogeograficznych pomiędzy Karpatami i sąsiednimi obszarami, ze szczególnym uwzględnieniem pozostałych, europejskich łańcuchów górskich oraz Arktyki.
Mamy nadzieję, że spotkanie badaczy reprezentujących różne specjalności i nurty badawcze (m in. filogeografia, paleobiologia, ekologia krajobrazu, modelowanie ekologiczne) i badających różne grupy organizmów (rośliny, zwierzęta, grzyby), będzie źródłem nowych pomysłów i impulsem do dalszych, interdyscyplinarnych badań.
Badacze zaproszeni do wygłoszenia wykładów wprowadzających, którzy dotychczas potwierdzili swój udział:
Dušan Gömöry (Technical University of Zvolen, Slovakia)
Enikő Magyari (HAS-NHMUS Research Group for Paleontology, Budapest, Hungary)
Zoltán Varga (University of Debrecen, Hungary)
Niklaus E. Zimmermann (Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland)

Termin rejestracji i nadsyłania abstraktów upływa 15 czerwca 2013. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje na stronie: http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography/

Joanna Zalewska-Gałosz