czwartek, 22 marca 2012

SYMBIOZA na Warsztatach Biologii Ewolucyjnej

Polska Akademia Nauk, Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

LVI Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Warszawa, sobota 24 marca 2012

10:30 Otwarcie

10:40 Katarzyna Turnau (Uniwersytet Jagielloński) „Kiedy 1+1+1=1, czyli o wszechobecności symbiozy”

11:30-11:40 krótka przerwa

11:40 Krzysztof Wiąckowski (Uniwersytet Jagielloński) „Symbioza, chloroplasty i miksotrofia u Protista”

12.30 -14.00 przerwa na posiłek

14:00 Grzegorz Wojtczak (Uniwersytet Jagielloński) „Znaczenie symbiozy w ewolucji Storczykow”.

14:20 Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski) "Grzyby jako partnerzy mutualistyczni owadów"

14:40 Maciej Bartos (Uniwersytet Łódzki) „W jaki sposób niedoświadczone pająki identyfikują swoje ofiary?”

Organizatorzy dziękują Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za gościnę i wszechstronną pomoc.

Informacje organizacyjne na www.eko.uj.edu.pl/wbe

czwartek, 15 marca 2012

Nowe konkursy NCN

Ogłoszenie o czterech nowych konkursach pojawiło się na stronach NCNu. Z nowości - pojawiła się SONATA BIS, w ramach której mogą startować osoby do 10 lat po doktoracie (w SONACIE jest limit 5 lat).

Więcej w ogłoszeniu:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-03-15-ogloszenie-konkursow-opssb

ciekawe są też rozwiązania dodatkowe, ewidentnie nastawione na ograniczenie składania wniosków niskiej jakości i przez osoby słabo zmotywowane, m.in.:

1. ocena merytorycznej części wniosku w I etapie ... dokonywana jest na podstawie tylko skróconego opisu projektu
2. 20% kierowników najsłabszych projektów nie będzie mogło wystąpić z wnioskiem o finansowanie w kolejnej edycji konkursów
3. wnioskodawca ma obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego... [wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń]

O ile do punktów 1 i 2 nie mam zastrzeżeń, o tyle wydaje się, że punkt 3 generuje w skali kraju rzekę niepotrzebnych pism (niepotrzebnych bo ok 70-80% grantów odpada) i setki tysięcy osobogodzin pracy potrzebnej na pisanie i odpisywanie na te pozwolenia...

sobota, 10 marca 2012

Czas na ocenę efektów...

W tekście prof. Kudryckiej pojawia się w ostatnim akapicie ciekawy wątek - ocena efektywności środków wydanych na badania:

"Pracujemy obecnie nad koncepcją systemu oceny wydatkowania środków na badania w kontekście osiąganych wyników naukowych i wdrożeniowych."

Z mojej strony następujące uwagi do tej kwestii, bo może warto zgłaszać takie pomysły wcześniej:

1. Przy normalnie prowadzonym grancie nie ma raczej szans na wykazanie efektów w momencie zakończenia grantu - zawsze są poślizgi czasowe, pisanie prac zabiera dużo czasu, proces redakcyjny to kolejne kilka - kilkanaście miesięcy. Nie wspominam już o grantach typu Iuventus, które trwają np. rok... Więc warto, żeby to ktoś jasno powiedział, że na dzień zamknięcia grantu nie będzie jeszcze publikacji - moim zdaniem tego czasu potrzeba więcej, kwestia ustalenia ile.

2. Jakie publikacje wchodzą do efektów danego grantu? - temat zupełnie niejasny... Czy jeżeli kupię z grantu ornitologicznego laptopa i na nim napiszę pracę o mrówkach, to czy mogę napisać, że jest ona częściowo finansowana z grantu? No bo przecież jest! A jeżeli wykonując obserwacje ptaków zobaczę rzadkiego chrząszcza i to opublikuję? Przecież dojazd w teren był finansowany przez MNISW/NCN, inaczej bym tego chrząszcza nie zobaczył... Jeżeli zostały mi po zakończeniu grantu odczynniki i zrobię na nich dodatkowe analizy to mogę wyniki tych analiz podpinać pod efekty grantu? Tego typu pytań i sytuacji można przytoczyć nieskończenie wiele i jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest totalnie liberalne i całościowe podejście do problemu. Wszystkie publikacje powstałe w trakcie lub np. 2-3 lata po zakończeniu grantu wrzucałbym jako dorobek tego grantu. Każde rozdzielanie tematyczne i czasowe jest skazane z góry na niepowodzenie...

michał żmihorski