środa, 16 października 2013

Seminaria do Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku

Magda Zagalska-Neubauer zorganizowała kolejną porcję super-ciekawych seminariów:

 źródło: http://www.natureisawesome.net/nature-consumes-radioactive-chernobyl/

Zaproszenie na miizaria Gedanensis
2013/2014
Stacja Ornitologiczna, 
Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Gdańsk Ul. Nadwiślańska 108 www.stornit.gda.pl

23.10.2013 godz. 17.3o 
dr Sergiy Dubchak** (Ukraińskie Naukowe Centrum Radiologiczne/ Instytut Służby Więziennej; Kijów, Ukraina) „Radioekologia i wpływ pierwiastków radioaktywnych na faunę i florę w strefie czarnobylskiej ”
- w ramach Gdańskich Spotkań Ornitologicznych na Uniwersytecie Gdańskim

17.12.2013 godz. 12.3o  
mgr Liliana Keslinka (Uniwersytet Gdański/Instytut Geofizyki PAN, Warszawa) „Metody prezentacji i analizy danych przy pomocy narzędzi GIS na przykładzie rozmieszczenia kolonii oraz wielkości populacji lęgowej alczyka na zachodnim Spitsbergenie”

09.01.2014 godz. 12.3o
mgr Michał Budka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) „Zmienność i funkcje głosu derkacza - co wiemy, czego nie wiemy i dlaczego?”

03.02.2014 godz. 12.3o
dr hab. Janusz Kloskowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Zastosowanie izotopów stabilnych w ekologii ptaków wodnych”

07.03.2014 godz. 12.3o
dr Justyna Kubacka (współpracownik OTOP) Czy, kiedy i jak często  kosić: wpływ aktywnej ochrony siedlisk na produktywność lęgową wodniczki

21.03.2014 godz. 12.15
dr Lucyna Hałupka (Uniwersytet Wrocławski) „Dlaczego samice trzcinniczka się rozwodzą?”
mgr Ewelina Klimczuk (Uniwersytet Wrocławski) „Kiedy plama lęgowa spełnia swoją rolę? - przykład inkubacji u trzcinniczka”
mgr Aleksandra Wasińska (Uniwersytet Wrocławski) „Czy samce remiza są lepszymi rodzicami niż samice”

04.04.2014 godz. 12.3o
dr Marcin Polak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Wpływ hałasu drogowego na ptaki”


** 23.10.2013 Gdańsk-Przymorze, ul. Wita Stwosza 59, sala C105 (parter), godz. 17.3o
** 24.10.2013 Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy, Coll. Cieszkowskich, ul. Wojska Polskiego 71c, sala Zak. Zoologii, godz. 15.oo
**25.10.2013 Warszawa, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, sala konferencyjna, godz. 12.3o

wtorek, 15 października 2013

Chów wsobny w polskiej nauce


W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł prof. Jana Stanka z UJ, w którym autor próbuje diagnozować problemy nauki. Cały tekst tutaj:
http://wyborcza.pl/1,95892,14777424,Pieniadze__Wcale_nie__To_wygodnictwo_jest_problemem.html

W tekście czytamy m.in.:
"W dyskusji nad przyczynami słabości polskiej nauki ... dominuje wątek niewystarczających nakładów finansowych. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że w infrastrukturę naukową i dydaktyczną w ciągu ostatnich lat zainwestowano w Polsce już ponad 25 mld zł

a dalej:
"Uważam, że ograniczenia finansowe przestały być główną barierą rozwoju polskiej nauki; obecnie jest nią znikoma mobilność polskich naukowców."

i jeszcze:
"Rozwiązanie jest oczywiste: należy ustawowo zakazać chowu wsobnego. Widzę to następująco. Po uzyskaniu doktoratu młody człowiek powinien mieć możliwość uzyskania, również w Polsce, stażu podoktorskiego (postdoka) na trzy lata, ale jedynie poza macierzystą uczelnią."

I mój komentarz będący równocześnie zaproszeniem do dyskusji:
1. O ile zgadzam się z diagnozą, że brak kasy nie jest kluczowym problemem (tylko jej dystrybucja), o tyle wnioskowanie o ustawowym zakazie kontynuowania pracy w macierzystej jednostce, przy zarobkach adiunkta rzędu 2000zł na rękę, jest śmieszne. 

2. Nie bardzo dostrzegam ten ścisły związek między mobilnością a innowacyjnością. Jasne jest, że poznanie zasad funkcjonowania, tematyki badawczej i ludzi z innej jednostki niesie same plusy. Są osoby, które będą się bardzo rozwijały na/po post-doku, inni nie mogą/nie lubią zmieniać miejsca pobytu, część nie ma takiej możliwości z różnych względów. Ale my cały czas zabieramy się do problemu od końca i próbujemy stworzyć model systemu nauki, który będzie ustawowo (!) prowadził każdego do wybitnych osiągnięć. To tak, jakby tworzyć ustawę, obowiązującą restauratorów, która będzie regulować sposób gotowania, żeby jedzenie było smaczne. Tymczasem mam wrażenie, że rozwiązanie jest zupełnie inne i dużo prostsze: dajmy pieniądze tym, którzy naukę robią. Koniec ustawy. Już oni sami zdecydują, czy zmienić jedostkę, a jeśli tak, to czy na miesiąc, rok czy na stałe. Pisanie o ustawowych regulacjach jest bez sensu, bo jeśli mobilność sprzyja twórczości naukowej, to ludzie sami będą jeździć, bez ustawy. Jeśli już piszemy ustawę o mobilności, to wpiszmy tam nakaz czytania literatury naukowej, bo bez ustawy naukowcy mogą nie wiedzieć, że warto...

3. Jeszcze jeden problem - czy promotorowi opłaca się inwestować czas w doktoranta, jeśli ustawowo ten człowiek będzie potem pracował dla konkurencyjnego zespołu?? Dochodzimy troszkę do paradoksalnych sytuacji wymuszając mobilność za wszelką cenę...

Na zakończenie: prof Stanek habilitację zrobił w 1990 na UJ, gdzie pracuje obecnie, na Scopusie jedyna osoba o takim nazwisku z UJ ma dwie publikacje, ale może źle szukam. Niestety trudno się nie zgodzić z komentarzem na forum GW podsumowującym list profesora:
"profesor siedzący całe życie na UJ doradza, by młodzi naukowcy nie siedzieli na miejscu. To tzw. wujek dobra rada:)"


michał żmihorski

czwartek, 3 października 2013

Seminaria Biologii Lasu


S E M I N A R I A   B I O L O G I I   L A S U
 
2013
24 X – Tomasz Mokrzycki (Warszawa) – Saproksyliczne chrząszcze, czyli
martwe drewno pełne życia
14 XI – Mateusz Ciechanowski (Gdańsk) – Nietoperze a gospodarka leśna
12 XII – Paweł Jałoszyński (Wrocław) – Życie i śmierć na dnie lasu
 
2014
16 I – Dmitry Schigel (Helsinki) – Molecular ecology of lignicolous fungi in
dead and living wood: the toolbox
20 II – Nuria Selva (Kraków) – Life after death: the role of carrion in
terrestrial ecosystems
13 III – Ewa Zin (Białowieża) – Historia zamknięta w słojach – rekonstrukcja
występowania pożarów w lasach na przykładzie Puszczy
Białowieskiej

Seminaria Biologii Lasu to otwarte, środowiskowe spotkania naukowe organizowane
przez Pracownię Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego (www.las.biol.uni.wroc.pl).
W okresie jesienno-zimowym spotykamy się w czwartkowe popołudnia, by zapoznawać
się z wynikami najnowszych, często jeszcze nieopublikowanych, badań.
Seminaria odbywają się we Wrocławiu, w Dużej Sali Wykładowej, ul.
Sienkiewicza 21 (Muzeum Przyrodnicze). Początek - godzina 17:00.

Tomasz Wesołowski
tomwes@biol.uni.wroc.pl
Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego