niedziela, 29 kwietnia 2012

Zostaliście oszukani - mocny tekst!

Ciekawy artykuł w Wyborczej, niestety chyba dobrze diagnozuje sytuację szkolnictwa wyższego. Według moich obserwacji problem w dużej mierze można odnieść do doktorantów, bo ludzi odważnych i z pasją praktycznie prawie nie ma, za to pełno niesamodzielnych, znudzonych młodych ludzi bez pomysłu na przyszłość. Tekst polecam

http://wyborcza.pl/1,86116,11633916,Mlodzi___zostaliscie_oszukani.html

michał żmihorski

wtorek, 24 kwietnia 2012

Kto jest siłą napędową polskiej nauki?

Od lat w naszej rzeczywistości naukowej narzeka się, że kobiety nie osiągają takich sukcesów naukowych jak mężczyźni. Jest na ten temat sporo danych socjologicznych, szeroko komentowanych w różnorakich mediach. Korzystając z okazji, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej publikuje listy laureatów sprawdziłem jaki jest trend czasowy w zdobywaniu stypendium Start, uważanego przez niektórych jako dobry początek, czy też katalizator kariery naukowej, z uwzględnieniem płci. Zebrałem dane ze strony FNP o 2213 laureatach w latach 1993-2012, których 678 było kobietami. Policzyłem następnie proporcję laureatek w każdym roku. Zależność jest przedstawiona na poniższej rycinie A. Stwierdziłem silną korelację między proporcją kobiet otrzymujących stypendium a rokiem (rs = 0.912, P <0.05, n=20).
Następnie, z kompletnie czystej ciekawości i bardzo prymitywną metodą sprawdziłem czy jest jakiś związek między częstością laureatek o określonym imieniu, a wskaźnikiem częstości tego imienia w „populacji”. Niestety, nie udało się mi zdobyć danych o procentowym udziale poszczególnych imion w populacji Polek, więc użyłem wskaźnikowej miary, którą była liczba rekordów danego imienia znalezionych przez wyszukiwarkę Google. Jeśli otrzymanie stypendium jest niezależne od imienia laureatki, to można oczekiwać pozytywnej zależności między frekwencją danego imienia w populacji, a liczbą laureatek z takim imieniem. I rzeczywiście tak wydaje się być (rs = 0.483, P < 0.05, n = 85 imion), co jest przedstawione na rycinie B. Korelacja ta może nie jest duża, ale zważywszy na to co czasami „wyrzuca” Google, to trzeba uznać, że wynik na dokładniejszych danych byłby zapewne znacznie silniejszy. Poza tym musiałem z analizy wykluczyć kilka zagranicznych imion, bo w takim przypadku wyszukiwarka mogła wyrzucać rekordy niereprezentatywne. Poniżej wstawiam również tabelkę z „top 10” imion laureatek ;).
To co warto byłoby sprawdzić (a do takich danych nie miałem dostępu), to czy zmienia się odsetek wniosków z sukcesem, złożonych przez kobiety. Bo wzrost liczby laureatek stypendium Start może wynikać z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, i było to pokazane w innych badaniach socjo, zwiększa się liczba kobiet uprawiających naukę. Po drugie, panie mogą zyskiwać większy procent sukcesów poprzez to, że mają inny sposób myślenia oraz mogą być bardziej pracowite, niż niektórzy panowie. Niezależnie od wytłumaczenia – siła pań w polskiej nauce rośnie praktycznie z każdym rokiem :-)Pozdrawiam Piotrek ..... p.s. Pomimo, iż dołożyłem starań, żeby przefiltrować dane dokładnie, to mogło się zdarzyć, że nie odpowiada to w 100% danym posiadanym w FNP; po prostu mogłem popełnić pseudoreplikację licząc niektórych laureatów którzy dostali stypendium dwukrotnie. Ponadto, wszystko powyższe robiłem „na szybko i na dobranoc” i być może popełniłem jakieś błędy grube. Nie powinno to mieć jednak wpływu na generalny obraz.

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Statystyka, Harvard & iTunes

Czołem,

Uniwersytet Harvarda udostępnił ciekawy cykl wykładów o statystyce i rachunku prawdopodobieństwa, prowadzonych przez Joe Blitzsteina (zrobił Ph.D. pod okiem samego Persi Diaconis'a - w zasadzie to tak, jakby charyzmę i poczucie humoru miał wytatuowane na czole). Całość udostępniono (za darmo!) na platformie iTunes.

Krótki opis całego kursu:

Statistics 110 (Probability), taught at Harvard University by Joe Blitzstein (Professor of the Practice in Statistics) in Fall 2011. Lecture videos, homework, review material, practice exams, and a large collection of practice problems with detailed solutions are provided. This course is an introduction to probability as a language and set of tools for understanding statistics, science, risk, and randomness. The ideas and methods are useful in statistics, science, philosophy, engineering, economics, finance, and everyday life. Topics include the following. Basics: sample spaces and events, conditional probability, Bayes’ Theorem. Random variables and their distributions: cumulative distribution functions, moment generating functions, expectation, variance, covariance, correlation, conditional expectation. Univariate distributions: Normal, t, Binomial, Negative Binomial, Poisson, Beta, Gamma. Multivariate distributions: joint, conditional, and marginal distributions, independence, transformations, Multinomial, Multivariate Normal. Limit theorems: law of large numbers, central limit theorem. Markov chains: transition probabilities, stationary distributions, reversibility, convergence.Link do kursu
Pozdrawiam,
Kuba Szymkowiak

Stypendia START przyznane!

Na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest już lista laureatów ostatniej edycji konkursu START:

http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/rok_2012/start_2012_laureaci_konkursu

stypendium otrzymała m.in. Magda Lenda - gratulacje!
michał żmihorski