wtorek, 25 września 2012

Poszukiwany doktorant/doktoranci

Poszukiwany doktorant/doktoranciOferujemy możliwość wykonania pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt jest kompleksowym studium łączącym badania nad kodowaniem informacji w sygnałach akustycznych chruścieli (Rallidae), z badaniami kognitywnymi i analizami filogenetycznymi.

Przedstawiciele tej grupy ptaków charakteryzują się wysoce specyficznym, pozornie bardzo prymitywnym, choć nadspodziewanie złożonym kodowaniem informacji w sygnałach akustycznych (Ręk & Osiejuk, 2010, 2011ab, 2012; Ręk et al. 2011). Ogólnym celem projektu jest zbadanie sposobu kodowana informacji w czasowych wzorcach głosów chruścieli oraz określenie jak ono wpływa na przekaz informacji i podejmowanie decyzji przez osobniki podczas interakcji wewnątrzpłciowych i międzypłciowych.

W zależności od możliwości i predyspozycji indywidualnych, doktorant będzie zaangażowany w badania nad jednym bądź kilkoma węższymi zagadnieniami w obrębie kompleksowego projektu we współpracy z drem Pawłem Rękiem (kierownikiem projektu) oraz innymi pracownikami i doktorantami Zakładu Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.behaecol.amu.edu.pl).

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywna ocena uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (patrz szczegóły rekrutacji i regulamin Studium Doktoranckiego Wydziału Biologii UAM: www.staff.amu.edu.pl/~biologia/page.php?id=system_ksztalcenia-doktoranckie), która zwykle odbywa się w pierwszej połowie lipca. Doktorant ma szanse otrzymania stypendium doktoranckiego UAM (w ramach normalnego programu stypendialnego ), a oprócz tego otrzymywać będzie wynagrodzenie z grantu. Ponieważ przewidywany termin rozpoczęcia badań terenowych to maj 2013, oczekujemy, że kandydat włączy się badania terenowe jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem studiów doktoranckich.

W ramach projektu doktorant będzie miał dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania w dziedzinie szeroko-rozumianej bioakustyki. Zapewniamy pełne finansowanie w ramach projektu, włączając w to koszty wyjazdów konferencyjnych, własny komputer itp. Jednakowoż, oczekujemy także inwencji ze strony doktoranta w samodzielnym pozyskiwaniu środków na badania i własny rozwój naukowy.   

Idealny kandydat powinien mieć doświadczenie w pracy terenowej, komunikować się w języku angielskim (część badań może odbywać się poza Polską), sprawnie posługiwać się komputerem (Excel to absolutne minimum), mieć wiedzę z matematyki przynajmniej na poziomie maturalnym oraz cechować się kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie i samodzielnością w wykonywaniu powierzonych zadań. Prawo jazdy i samochód oraz doświadczanie w łapaniu ptaków bardzo mile widziane!


Wszelkie pytania należy kierować do kierownika projektu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz danych (telefon, e-mail) osoby/osób mogących wiarygodnie zaopiniować kandydata (np. promotora pracy magisterskiej lub pracodawcy).


Kierownik projektu

Dr Paweł Ręk

Zakład Ekologii Behawioralnej
Wydział Biologii UAM (pok. 2.52)
Umultowska 89, 61-614 Poznań,
Tel. 61 829 5665


Literatura:

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2012) Temporal patterns of broadcast calls in the corncrake encode information arbitrarily. Behavioral Ecology, w druku.

Ręk, P., Osiejuk, T.S., Budka, M. (2011) Functionally similar acoustic signals in the corncrake (Crex crex) transmit information about different states of the sender during aggressive interactions. Hormones and Behavior 60: 706-712.

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2011) Non-passerine bird produces soft calls and pays retaliation cost. Behavioral Ecology 22: 657-662.

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2011) No male identity information loss during call propagation through dense vegetation: The case of the corncrake. Behavioural Processes 86: 323-328.

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2010) Sophistication and simplicity: conventional communication in a rudimentary system. Behavioral Ecology 21: 1203-1210.

poniedziałek, 24 września 2012

Iuventus Plus 2012

Ministerstwo ogłosiło trzecią edycję konkursu Iuventus Plus. Tym razem jest więcej czasu, więcej informacji i aplikacje online. Szczegóły na stronie MNiSW

piątek, 21 września 2012

Ig Noble przyznane ;)

Dla odprężenia - absurdalne odkrycia naukowe:

o tym że przeklinanie przesuwa tolerancję na ból

czyli jak zaniżyć sobie wartość P przechylając głowę ;)

analiza MRI martwego łososia - czyli jak wykryć aktywność mózgu w martwej rybie

prblem eksplozji w pewnej specyficznej działce medycyny

Szymekczwartek, 20 września 2012

MCMC

Pojawia się konkurencja dla mojego ulubionego MCMCglmm-a, a z pracy wynika że lepiej niż MCMCglmm radzi sobie z zerowymi/niskimi komponentami wariancyjnymi.


Szymek

wtorek, 18 września 2012

Czysta prawda o grantach...

czytając ten tekst wielu z Was będzie miało wrażenie, że to Wasza historia. Tekst bardzo smutny i jeszcze bardziej prawdziwy!

http://wyborcza.pl/1,76842,12502075,Grant_naukowy__wielki_sukces_i_ogromne_nieszczescie.html

Niestety, ciągle żyjemy w rzeczywistości z Misia i nie zanosi się, żeby to miało się zmienić. Przynoszę granty i publikacje, a mój kontakt z administracją nadal wygląda tak:

michał żmihorski

poniedziałek, 17 września 2012

Nowa punktacja czasopism!

MNiSW opublikowalo wykaz czasopism punktowanych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.
Szczegóły TU

W nawiązaniu do poprzednich dyskusji: Ecological Entomology ma 40 punktów, Oikos tylko 35...

michał żmihorski


niedziela, 16 września 2012

Index H calculator

Ciekawa praca w Nature i ciekawy kalkulator ;) Cytacja na górze strony.
Szymek

Nowe konkursy NCNu

NCN ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na 4 kolejne konkursy. Deadline: 15 grudnia 2012! Więcej info na stronie NCNu :
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-09-15-ogloszenie-konkursow-o-p-s-sb

(czerwona nazwa każdego konkursu jest linkiem i tam są dane szczegółowe)

michał żmihorski

czwartek, 13 września 2012

Zejdźmy na ziemię...

Ciekawostka: dyskutujemy sobie o czasopismach, publikacjach, rozwoju nauki w Polsce, a tymczasem Ministerstwo Pracy opublikowało "Klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy"

(publikacja dostępna TU)

A na portalu portalu Publicznych Służb Zatrudnienia mamy Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup elementarnych zawodów i specjalności, wersja z dnia 22 lutego 2011r. w którym możemy przeczytać: 

Nazwa: Astrolodzy, wróżbici i pokrewni
Kod: 5161


Synteza: Astrolodzy, wróżbici i pokrewni badają wpływ poszczególnych planet układu słonecznego i gwiazd stałych na środowisko ziemskie, opowiadają o wydarzeniach z przeszłości i przewidują przyszłe zdarzenia w życiu osobistym, korzystając z metod astrologicznych, w oparciu o cechy charakterystyczne dłoni klienta, wylosowane karty lub inne techniki oraz ostrzegają i dają rady dotyczące przyszłości.
 

Zadania zawodowe: Zadania wykonywane przez astrologów, wróżbitów i osoby praktykujące pokrewne techniki zazwyczaj obejmują: studiowanie wpływu konstelacji gwiazd i innych zjawisk na życie ludzkie; sporządzanie horoskopu urodzeniowego, stanowiącego psychofizyczny portret człowieka w celu samopoznania, określenia pola możliwości i ukierunkowania w życiu; opracowywanie prognozy w zakresie wybranych spraw, problemów, predyspozycji i zdarzeń odnoszących się do jednostki bądź ogółu, danej chwili, roku lub wieku; przewidywanie przyszłych zdarzeń poprzez interpretację cech charakterystycznych dłoni lub układu kart; określanie charakteru i przeznaczenia człowieka poprzez interpretację liczb wynikających z ważnych dla niego dat, imienia i innych danych; określanie korzystnego czasu dla różnych ludzkich wydarzeń, takich jak: zawarcie małżeństwa, wyruszenie w podróż, zawarcie transakcji, objęcie stanowiska; udzielanie porad dotyczących zaginionych osób lub rzeczy; przestrzeganie i doradzanie w zakresie możliwego rozwoju wydarzeń; doradzanie klientom różnych środków ostrożności celem uniknięcia nieszczęśliwych przypadków, itp.


podkreślenia moje, słoń Raczkowskiego
michał żmihorskiśroda, 5 września 2012

Ocena czasopism naukowych wg. MNiSW

Na stronie MNiSW pojawił się komunikat precyzujący sposób oceny czasopism naukowych. Całość dostępna tu:
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/19/82/19821/20120905_komunikat_w_spr_oceny_czasopism.pdf

to co najciekawsze:

"wstępną liczbę punktów za publikację w czasopiśmie naukowym ustala się według
następujących zasad:
a) 50 punktów – dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród pierwszych 2% czasopism o najwyższym IF
w danej grupie jednorodnej,
b) 45 punktów - dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród kolejnych 5% czasopism w danej grupie jednorodnej,
c) 40 punktów - dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród kolejnych 8% czasopism w danej grupie jednorodnej,
d) 35 punktów - dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród kolejnych 11% czasopism w danej grupie jednorodnej,
e) 30 punktów - dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród kolejnych 14% czasopism w danej grupie jednorodnej,
f) 25 punktów - dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród kolejnych 17% czasopism w danej grupie jednorodnej,

g) 20 punktów - dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród kolejnych 20% czasopism w danej grupie jednorodnej,
h) 15 punktów - dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego na pozycji
znajdującej się wśród pozostałych 23% czasopism w danej grupie jednorodnej
"

michał żmihorski

sobota, 1 września 2012

KNOWy - ciąg dalszy konfliktu

Ciąg dalszy konfliktu MNISW vs. Wydz. Fizyki UW (chodzi o 50mln zł i status KNOW):
cały tekst TU

Szczególnie ciekawy wątek:
"prof. Rząca-Urban, dziekan wydziału fizyki:
Wydział zwrócił się do ministerstwa o o udostępnienie punktacji poszczególnych członków komisji konkursowej. - Oczekiwaliśmy, że tak jak w innych grantach naukowych będzie jakaś punktacja, dostaniemy informacje, że np. na 100 punktów możliwych otrzymaliśmy np. 86 czy 50 i będziemy wiedzieli, w którym miejscu obcięto nam te punkty.

Rzecznik MNiSW:
Procedura zapisana w rozporządzeniu nie przewidywała żadnego systemu punktowego. Komisje konkursowe zobowiązane były w świetle przepisów do przygotowania swoich list rankingowych na podstawie indywidualnych rankingów recenzentów"

Powraca pytanie, które pojawiało się również przy okazji NCNu: czy można oceniać granty, wnioski stypendialne i inne formy aplikowania o finansowanie nauki, bez twardego systemu punktów, lecz w oparciu o tekst prozą generowany przez recenzentów? Proza ma niewątpliwie zalety, bo łatwo uwzględnić drobne kwestie wymykające się punktacji i konkretny wniosek przesunąć lekko w górę lub w dół, natomiast generuje pretensje i zarzut nieprzejrzystości, jak w powyższym przykładzie.

michał żmihorski