sobota, 27 czerwca 2015

Staż podoktorski w ramach projektu NCN Sonata Bis

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

Opis problemu badawczego i cele:

Wzorce rozmieszczenia i liczebności wielu organizmów zwierzęcych są najczęściej tłumaczone jako wynik selektywnego wyboru siedliska w oparciu o jego fizyczne i strukturalne atrybuty. Jednakże występowanie gatunku w danym siedlisku może być zależnie nie tylko od jego cech strukturalnych, ale również od interakcji z osobnikami tego samego lub innego gatunku. Ponieważ samo środowisko jest często bardzo zmienne, zwierzęta mogą podwyższać swoje dostosowanie kierując się przy wyborze siedliska różnoraką informację socjalną i publiczną, niesioną przez inne osobniki lub inne gatunki. Informację taką stanowić może sama obecność osobników, ich zachowania lub nawet ślady ich obecności. Niemniej, bardzo niewiele wiadomo, jak informacja socjalna kształtuje różne procesy ekologiczne. Informacja socjalna może pochodzić z różnych źródeł, które mogą osłabiać albo wzmacniać jej wartość. Ponadto, wartość informacji może zależeć od stopnia heterogeniczności siedlisk, która jest jedną z podstawowych cech środowiska.
             Celem projektu jest poznanie relatywnych efektów zróżnicowanej informacji socjalnej i publicznej, heterogeniczności środowiska i interakcji między tymi dwoma zjawiskami w kształtowaniu rozmieszczenia organizmów (ptaków) oraz ich liczebności.


Wymagania:

1. Tytuł doktora biologii lub ekologii,
2. Znajomość zaawansowanych metod statystycznych w środowisku R,
3. Doskonała zdolność identyfikacji europejskich ptaków w terenie, wiedza o ich biologii oraz doświadczenie w pracy terenowej,
4. Znajomość zaawansowanych technik GIS, głównie analiz danych rastrowych,
5. Zdolność do tworzenia nowych rozwiązań analitycznych i metod badawczych,
6. Udokumentowany i bardzo dobry dorobek naukowy (wykaz publikacji z tzw. listy filadelfijskiej),
7. Bardzo silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego,
8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
9. Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie),

Opis zadań:

- prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie europejskich ptaków w środowisku,
- prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,
- analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i narzędzi GIS,
- planowanie niezależnych badań z pokrewnych tematów oraz zdobywanie funduszy na ich realizację,
- uczestniczenie w nadzorowaniu pracy doktorantów.

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie etatu finansowanego z projektu  NCN (5000 zł/miesiąc brutto). Zatrudnienie początkowo na okres próbny (6 miesięcy), z możliwością przedłużenia na okres dwóch lat i pół roku oraz kolejnych dwóch lat (po pomyślnej ewaluacji prac projektu po trzech latach – łącznie 60 miesięcy). Początek zatrudnienia: 01 październik 2015.


Dodatkowe informacje:

Informacji udziela kierownik projektu: dr Piotr Skórka (http://skorasp.republika.pl/page1.html)
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, e-mail: pskorka@iop.krakow.pl

Konkurs na charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny
- opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań
- życiorys
- kopia dyplomu doktorskiego
- list polecający (opcjonalnie).


Termin składania ofert: 15.08.2015

wtorek, 23 czerwca 2015

Te drobne cechy czyniące nasze jednostki prawdziwie polskimi...

dyrektor sklepu Społem zbiera informację zwrotną od klienta
Na studiach działałem trochę w kierunku wprowadzenia systemu oceny wykładowców, bo okropnie mnie denerwowało, że na Wydziale Biologii UW wykładowcy myliła się ciągle mewa z rybitwą i uczył studentów jak to mewa popielata lata z antarktydy do arktyki. Uczyli nas również, że bobry robią straszne szkody wyjadając wszystkie ryby w stawach itp. Nie wiem jak jest teraz i na ile jest efektywne (chociaż 15 lat później specjalista od mew nadal edukuje kolejne pokolenia), ale wtedy idea feedbacku była pomysłem z kosmosu, przyjmowanym w najlepszym razie z chłodną rezerwą i zdziwieniem. I wtedy nic z tego nie wyszło. Wiem, że w jednostkach PAN próby zainicjowania ankiety/sondażu, umożliwiającego wskazanie słabych punktów celem usprawnienia funkcjonowania jednostki, również nie odnosiły sukcesu. Generalnie wydaje się, że w odpowiedzi na pomysł zbierania informacji zwrotnej od ludzi, dla mnie najzupełniej naturalny i oczywisty, kierownictwo przeciera oczy ze zdumienia i pyta: ale po co? Przecież nie po to jestem profesorem/kierownikiem/dziekanem, żeby mi student/podwładny zwracał uwagę, że coś nie działa tak, jak powinno! (w domyśle: nie podoba się, to do widzenia). Czy nie mielibyśmy żadnych uwag do działania MNiSW? OSF? NCN? PAN??

Wczoraj na Uniwersytecie, tu w Uppsali, byłem świadkiem takiej sceny: podchodzi profesor (ma kilka artykułów w Ecology Letters i TREE) do studenta i pyta, czy uzupełnił już formularz oceny zajęć. Student odpowiada, że jeszcze nie, na co profesor prosi go żeby to koniecznie uzupełnił, bo dla niego to bardzo ważne, żeby dostać feedback i ocenę od studentów. Od razu wiem, że nie jestem w Polsce... Co dwa miesiące mamy tu zebrania departamentu, na których omawia się strategię, informuje pracowników jakie są pomysły, zmiany merytoryczne i techniczne. Pytali nas ostatnio czy ustawienie stołów w lunch-roomie nam odpowiada (!) - osoby z PL w pierwszej kolejności czują podstęp, że może szukają jelenia do noszenia tych stołów, czy coś w tym stylu, bo już nie raz uczestniczyłem w podobnej imprezie... Ale nie! Po każdym większym spotkaniu (np. warsztatach, konferencji) jest rozsyłana ankieta z prośbą by ocenić jak było (dosłownie: it would be great if you could answer some questions to help us with the planning of the next symposium), co było złe, co warto poprawić itp.

To jest jedna z tych wielu prostych i szybkich zmian podnoszących jakość nauki w Polsce, które polskie jednostki mogłyby wprowadzić bez żadnej dodatkowej legislacji, pozwolenia z ministerstwa i dodatkowego finansowania, po prostu z poniedziałku na wtorek - gdyby tylko chciały. Niestety nie chcą.

michał żmihorski 
A tu fragment tej ankiety po ostatnim sympozjum


poniedziałek, 22 czerwca 2015

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Sonata Bis

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt.„Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”, wykonując w szczególności następujące zadania:

- prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie organizmów (ptaków) w środowisku,
- prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,
- analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi GIS.

Wymagania:

1. Tytuł magistra biologii środowiskowej (biologii, ekologii lub geografii)
2. Znajomość technik GIS, statystyki oraz rozpoznawania ptaków w terenie
3. Bardzo silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego
4. Dobra znajomość języka angielskiego
5. Zdolność samodzielnego pisania publikacji naukowych
6. Aplikowanie o fundusze (z różnych źródeł) na realizację własnych pomysłów badawczych
7. Gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych (w okresie badań terenowych)
8. Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie)
9. Wcześniejsze przyjęcie na studium doktoranckie (Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
www.botany.pl/index.php/wydarzenia-w-instytucie/studium-doktoranckie ; termin składania podań 31.07.2015 r.


Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium doktoranckiego NCN (3000 zł brutto miesięcznie) na okres 48 miesięcy, począwszy od 01.10.2015.
 
Możliwości:

- Nauka nowoczesnych narzędzi badawczych: techniki GIS, statystyka, metody badania ptaków.
- Uczestnictwo w działalności naukowej grupy bardzo zmotywowanych naukowców
- Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach  i stażach,
- Realizacja własnych pomysłów badawczych
- Praca w inspirującej atmosferze naukowej nowego zespołu badawczego,
- Dostęp do podstawowego wyposażenia
- Praca w mieście o bogatej historii, z wieloma instytucjami badawczymi.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
dr Piotr Skórka (http://skorasp.republika.pl/page1.html)
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, e-mail: pskorka@iop.krakow.pl

Konkurs  ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań
- życiorys
- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
- list polecający (lub dane kontaktowe do wcześniejszego opiekuna naukowego).

Termin składania ofert: 31 lipiec 2015

sobota, 20 czerwca 2015

Protest doktorantów pod NCNChyba dość ważne wydarzenie, na razie wrzucam linka, później spróbuję dodać komentarz.
Ale krótki fragment na rozgrzewkę:

Doktoranci przyszli pod NCN z mocnymi hasłami ("Preludium do śmierci nauki", "Nazywam się 1000", "Myślenie to praca"), by zaprotestować przeciwko zmianom w zasadach finansowania badań naukowych. - NCN wysyła nam komunikat, że nasza praca jest niewiele warta, a pracodawców informuje, że młodych można zatrudniać za grosze - komentują ci, którzy wczoraj pikietowali przed siedzibą placówki.

środa, 17 czerwca 2015

Debata dotycząca Paktu dla Nauki, czyli wołanie o powszechne szczęście i dobrobyt

Odbyła się wczoraj debata wokół Paktu dla Nauki, przygotowanego przez Obywateli Nauki. W kilku stacjach radiowych miały miejsce rozmowy z przedstawicielami ON, kilka z nich wklejam poniżej. Staram się na bieżąco śledzić to, co się dzieje w okół Paktu i obiektywnie oceniać przebieg tej debaty, bo - będąc krytyczny wobec samego Paktu - liczyłem na jakiś powiew zdrowego rozsądku i twarde stąpanie po ziemi, konkretne postulaty itp. Ale powiem szczerze, że się zawiodłem i coraz mniej podoba mi się ta cała dyskusja. Polega ona na mówieniu o wszystkim na raz, wygłaszaniu wielu pozornie słusznych choć wewnętrznie sprzecznych postulatów, skrajnie różnego kalibru i odmiennej szczegółowości. Każdy ma jakiś pomysł, zwraca uwagę na istotny aspekt lub problem, do każdej idei można znaleźć odpowiedni "dokument" (strategię, mapę drogową itp.) czyli wielostronicowe (=stojące samodzielnie na najkrótszym boku) uzasadnienie przeróżnych pomysłów, dotyczących reformowania Nauki. Podziwiam kreatywność w wyszukiwaniu źródeł złego stanu rzeczy - na jednym z poniższych nagrań dr Marcin Grynberg mówi wprost o przedszkolach... Obstawiam że do końca roku cofniemy się do życia płodowego i, w trosce o dobro nauki, powstanie instrukcja/pakt/mapa drogowa dotyczącą właściwych metod edukacji na tym poziomie, koniecznie ze szczególnym akcentem  na doskonalenie zdolności pracy w grupie... Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanó przed sekundą w TOKFM: "[naszym celem jest] uświadomienie w społeczeństwie, że to [=dbanie o sprawy nauki] powinno być celem nas wszystkich". Widzę oczyma wyobraźni te rzesze uświadomionych mas, gdzieś w powiatach pod sklepem... Sorry za ironię, ale już nie daję rady tego słuchać - daję sobie rękę uciąć, że ON na serio chcą zmienić sytuację na lepsze, ale takie postulaty jak powyższe mnie kompletnie obezwładniają.

Tu audycje:Plus Janiszewski w TOKFM, aktualnie leci - może ten będzie działał:

Wiara w to, że debata w takiej formie, zahaczająca już dosłownie o postulaty w stylu "żeby było fajnie", ma szansę cokolwiek zmienić, jest optymizmem z pogranicza szaleństwa. Cały Pakt jest klasycznym przykładem pchania sznurka - zamiast jedynego postulatu, czyli "płacić ludziom za wykonaną pracę" (5 słów!) ON proponują algorytm z 250 predyktorami (dosłownie!), zapisany na 100 stronach, regulujący wszystkie dziedziny życia, (od przedszkola!) który ma - napędzany naszymi pobożnymi życzeniami i naszą wiarą w słuszność proponowanych rozwiązań (co do których mam wiele wątpliwości) - prowadzić uczestnika tej gry do nieuchronnego sukcesu, a kraj ku dobrobytowi. Jeśli mamy ingerować w szkolnictwo podstawowe, to proponuję zajęcia dotyczące filozofii Ockhama i Akaikego... Moim zdaniem idea tego Paktu jest błędna, bo pchanie sznurka nie działa - znacznie łatwiej go ciągnąć. Kierowanie strumienia pieniędzy do ludzi odnoszących sukces (=publikacje, odkrycia, patenty itp), ale też bezwzględne zakręcanie finansowania nieudacznikom, jest milion razy tańsze i rozwiązuje 95% problemów od ręki i nikomu nie trzeba tłumaczyć czy ma współpracować, jak być innowacyjnym, ani jak często chodzić do biblioteki.

michał żmihorski