wtorek, 27 września 2016

Single Large or Several Small w finansowaniu nauki

Przy okazji licznych wcześniejszych dyskusji o NCNie, grantach ERC, TEAM i innych, przewijał się ciekawy wątek, który chciałbym podnieść do rangi osobnego postu, bo temat ten "chodzi za mną" już od dawna. Mam na myśli o pytanie znane każdemu ekologowi: Single Large or Several Small w odniesieniu do finansowania nauki

Można przypuszczać, że produktywność (rozumiem przez produktywność naukowy output, czyli publikacje ważone ich jakością) przeciętnej złotówki wydanej na granty naukowe przez polskiego podatnika jest nieliniową funkcją przeciętnej wielkości grantu. Ekstremalne rozdrobnienie finansowania na mikroprojekty (=Several Small) będzie skutkowało relatywnie ogromnymi kosztami obsługi systemu grantowego, dofinansowywaniem projektów słabych i niemożnością zrealizowania bardziej kosztownych zadań badawczych w żadnym z nich. Z kolei kumulacja środków i przyznawanie całej puli środków na najlepszy mega-projekt (= Single Large) również powoduje wiele niepożądanych efektów: świetne projekty, ale nieco słabsze niż ten najlepszy, nie będą realizowane, z kolei zwycięzca konkursu być może nie będzie umiał/chciał odpowiednio wykorzystać tak znacznych funduszy, pojawi się rozrzutność, marnowanie części środków itp. Większość osób pewnie zgodzi się, że te ekstremalne scenariusze nie są najlepszym pomysłem i że model optymalny leży gdzieś pomiędzy nimi. Pytanie jakie powinni sobie nieustannie zadawać zarządzający środkami na badania brzmi: "jak daleko jesteśmy od optimum i w którą stronę?" (robią to?)

O co konkretnie chodzi
przeglądając dorobek znanych labów, bardzo dobrze (jak na nasze warunki) finansowanych, odnoszę wrażenie, że wcale nie produkują tak dużo i wysoko, jak moglibyśmy tego oczekiwać bazując na wiedzy o ich finansowaniu. Owszem, grupy te (składające się z ~10 osób) publikują dobre prace, publikują ich dużo (najczęściej coś koło 10-15 rocznie, w tych które sprawdzałem) i sumaryczny dorobek takiej grupy robi wrażenie. Ale gdy przyjrzymy się bliżej i uwzględnimy koszty, sprawa się komplikuje. Na przykład, jedna grupa, którą sprawdziłem ma ok 15 prac, w tym świetne, ale średnia punktacja jednej pracy to... ~25 pkt MNiSW. Czyli jest to punktacja, którą ma European Journal of Entomology albo Bird Study. Fajne pisma, no ale... Dużo to, czy mało? Odpowiadając na to pytanie trzeba pamiętać, że grupy te najczęściej mają non stop po kilka dużych grantów NCN, do tego często jakieś granty FNP, stypendia ministerialne, granty na zakup sprzętu, dobrze wyposażone laby do dyspozycji, całą infrastrukturę i pewnie jeszcze jakieś inne środki. Więc ich produktywność, w przeliczeniu na jeden etat i złotówkę wydaną z kieszeni podatnika, wcale nie rzuca na kolana. Nie chcę tu wymieniać konkretnych grup, bo nie chodzi o personalia (i proszę tego nie robić w komentarzach), lecz o ogólną zasadę - popatrzcie proszę sami kto i co pisze i zobaczcie na zakładkę "granty" (często są wypisane w oddzielnych zakładkach, na stronach takich zakładów). Równocześnie znam ludzi albo grupy, które nie otrzymują zbyt wielkiego dofinansowania, lub nie otrzymują grantów wcale, a jednak robią całkiem niezłą naukę. Oczywiście nie z takim rozmachem jak ludzie z grupy pierwszej, ale pamiętajmy o skrajnie różnych warunkach finansowych w obrębie tych dwóch grup. W przeliczeniu na złotówkę wydaną z kieszeni podatnika w postaci grantów, okazuje się, że ci niedofinansowani robią naukę praktycznie gratis. Znowu nie chcę pokazywać palcem - przypuszczam, że każdy znajdzie w okół siebie takie osoby. Oczywiście jest też cała masa sytuacji przeciętnych, z także słabo finansowanych grup, które robią bardzo mało lub nic.

I tutaj chciałbym postawić, na potrzebę dyskusji, roboczą hipotezę, że obecnie realizowany model jest zbytnio przesunięty w stronę Single Large. Zbytnio, czyli duże projekty są nieproporcjonalnie duże, przez co pieniądze nie są wykorzystywane optymalnie, a naukowcy pracujący w tak dofinansowanych grupach "dostają za dużo" jeśli przyjmiemy, że efektywność naukowa ma decydować o finansowaniu. Nie mam pewności, że tak jest; to raczej przypuszczenie - nie mam twardych dowodów, a jedynie obserwacje kilku zespołów i osób pracujących w różnych warunkach finansowych. Ale bardzo chciałbym, by agencje finansujące badania w Polsce zainteresowały się tym problemem. Jesteśmy niezbyt bogatym krajem, mamy duży i wciąż pogłębiający się dług publiczny, więc takie pytania o optymalizację wykorzystania skromnych zasobów powinny być normą, a nie domeną blogosfery. I proszę tego nie utożsamiać z ideą "każdemu po równo" której jestem jak najbardziej przeciwny - gdyby z takiej analizy optymalizacyjnej wyszło, że duże laby powinny dostać jeszcze więcej, to jestem za. Chodzi mi po prostu o zastanowienie się nad tym problemem optymalizacji.

Jestem bardzo ciekaw Państwa zdania na ten temat, gdyż sam nie rozpoznałem tematu rzetelnie i mam szereg wątpliwości z nim związanych, ale równocześnie wydaje mi się on ważny.

Michał Żmihorski

PS na serio proszę nie pisać o konkretnych osobach!

czwartek, 22 września 2016

Praca dla zoologa - Adiunkt


Miejsce
Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Stanowisko 
Poszukujemy osoby z doktoratem (biologia), którą możemy zatrudnić na stanowisku adiunkta na pełnym etacie naukowo-dydaktycznym (zajęcia dydaktyczne m.in. z zoologii kręgowców)

Pożądane kwalifikacje
Zainteresowania w szeroko pojętej biologii porównawczej, z zastosowaniem współczesnych metod molekularnych wykorzystywanych w badaniach filogenetycznych, filogeograficznych, itp. 
Zainteresowania ewolucją kręgowców i/lub bezkręgowców na poziomie fenotypu i genotypu 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na badania
Biegła znajomość języka angielskiego

Wspieramy możliwość rozwoju własnych pomysłów badawczych w oparciu o istniejącą w Zakładzie bazę naukową i techniczną, umożliwiającą badania m.in. w kierunku filogenetyki, ekologii molekularnej, badań stref mieszańcowych, taksonomii, a także histologii i mikroskopii elektronowej. 
Zainteresowanych prosimy o wstępny kontakt, natomiast pełna treść konkursu będzie ogłoszona w październiku 2016. Start do negocjacji, optymalnie od lutego 2017. 

Kontakt
prof. dr hab. Wojciech Witaliński
w.witalinski@gmail.com

lub

dr hab. Maciej Pabijan
maciej.pabijan@uj.edu.pl 

Strona Zakładu dostępna pod http://zap-uj.pl/


wtorek, 20 września 2016

Doktorat na ptakach morskich w Antarktyce

Ogłoszenie ponowne
Temat projektu: Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce

Obiekt badań: oceannik żółtopłetwy Oceanites oceanicus, oraz oceannik czarnobrzuchy Fregetta tropica


Oceannik żóltopłetwy oraz Polska Stacja Antarktyczna im. Arctowskiego (Fot. T. Janecki, ze strony Polskiej Stacji Antarktycznej http://www.arctowski.pl)

Teren badań: Wyspa Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka)

Analizy laboratoryjne: Gdańsk (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański).
Podstawowym celem projektu jest porównanie ekologii żerowania dwóch gatunków sympatrycznych pelagicznych ptaków morskich, oceannika żółtopłetwego oraz czarnobrzuchego gniazdujących w Antarktyce morskiej. Najważniejsze zagadnienia badawcze to: 1) ocena stopnia międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej  segregacji i indywidualnej specjalizacji żerowiskowej; 2) zbadanie zmienności składu diety w różnych skalach czasowych: pomiędzy ważnymi etapami cyklu życiowego: okresem lęgowym i poza lęgowym, oraz w obrębie okresu lęgowego; 3) zbadanie wpływu zmian klimatu na zmiany w diecie poprzez porównanie aktualnych danych z dostępnymi historycznymi z tego samego terenu badań; 4) porównanie zachowań i miejsc żerowiskowych pomiędzy gatunkami i płciami bazując na danych z logerów GPS; 5) porównanie lokalizacji żerowisk wyznaczonych na podstawie pozycjonowania GPS oraz z równań regresji bazujących na sygnaturach izotopowych piór.

Opis zadań: Doktorant/ka wykona pracę doktorską w ramach projektu badawczego „Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce” w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Dariusza Jakubasa, kierownika projektu. Stypendysta/tka przez dwa lata przez okres ok. 3 miesięcy (grudzień-marzec) będzie pracował/a w kilkuosobowym zespole w terenie, na Wyspie Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka). Prace terenowe będą obejmować odłowy, znakowanie, zakładanie logerów GPS, pomiary ptaków, pobory prób pokarmowych oraz piór, szukanie gniazd. Prace terenowe będą się odbywały w godzinach dziennych oraz nocnych. W laboratorium badania będą obejmować identyfikację szczątków ofiar w pokarmie wykrztuszonym, rekonstrukcje składu diety przy pomocy izotopów, identyfikację molekularną płci. Istotną częścią pracy doktoranta/ki będzie przygotowywanie publikacji, w tym dotyczących zasięgów lotów żerowiskowych oraz nisz izotopowych (praca z pakietami R). Doktorat powstanie na bazie kilku oryginalnych, anglojęzycznych prac opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Finansowanie: grant NCN OPUS 10 (10.2016-09.2019) na pokrycie całości kosztów badań, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 2700 zł brutto miesięcznie przez 3 lata, możliwość uzyskania tzw. dodatków projakościowych za publikacje.

Jak aplikować?
Proszę o przysłanie e-maila na mój adres (
biodj@univ.gda.pl) z:
1)  CV przedstawiającym osiągnięcia naukowe kandydata i doświadczenie naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, itp.
2)  listem motywacyjnym
3) listem rekomendacyjnym; osobą rekomendującą może być opiekun/promotor pracy magisterskiej bądź inna osoba, która np. ze względu na prowadzone pod jej opieką badania jest w stanie napisać o kandydacie coś sensownego jako o potencjalnym doktorancie (opinia o umiejętnościach i predyspozycjach w kontekście niniejszego projektu).

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

Termin składania ofert: 6 październik 2016, 23:59

Wnioski o przyznanie stypendium w projekcie rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji. Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Konkurs o przyznanie stypendium zostanie rozstrzygnięty do 10.10.2016 r.
Jeśli wybrany kandydat nie będzie spełniał wymogów formalnych bądź zrezygnuje, zostanie zrekrutowana druga osoba z listy rankingowej.
W przypadku niewyłonienia kandydata/tki konkurs zostanie rozpisany ponownie

Następnie należy przystąpić do rekrutacji na anglojęzyczne Studia Doktoranckie Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies (LiSMIDoS) na Uniwersytecie Gdańskim, złożyć stosowne dokumenty. Tu szczegółowe informacje o rekrutacji:

Do prowadzenia badań w rejonach polarnych  oprócz wymogów formalnych, niezwykle istotne są cechy charakteru i umiejętności do pracy terenowej w małym zespole, w ciężkich terenowo warunkach. Dlatego przed ostateczną decyzją będę prowadził wstępne rozmowy z kandydatami (osobiście lub przez komunikator internetowy typu Skype/Hangout). Bardzo zależy mi na wybraniu osoby o najlepsze predyspozycjach do wykonania projektu!

Wymagania podstawowe
- Tytuł magistra biologii, ekologii bądź dziedzin pokrewnych.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego -  umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych.
- Doświadczenie terenowe w pracy z ptakami, rozpoznawanie, wyszukiwanie gniazd, łapanie, pomiary, obrączkowanie itp.
- Zaangażowanie na poziomie minimum 8h/dziennie (dni robocze) podczas pracy w Polsce (praca przy komputerze i w laboratorium), oraz po kilka godzin/dziennie (w tym w ciągu nocy) z przerwami (w rytmie codziennym i/lub zależnym od warunków pogodowych) podczas 3-miesięcznej pracy terenowej w Antarktyce (praca w terenie oraz w laboratorium i przy komputerze, zależnie od potrzeb).
- Dobre zdrowie i kondycja fizyczna oraz psychiczna; intensywna praca terenowa przez dwa sezony (każdy po ok. 3 miesiące) w Antarktyce, mały zespół w warunkach odizolowania, niskie temperatury, huraganowe wiatry.
- Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
- Kandydat/tka w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie przeszedł/przeszła pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie.
- Spełnione wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013r.

Dodatkowe pożądane cechy
- Sprawność w przygotowywaniu publikacji naukowych udokumentowana posiadaniem prac własnego autorstwa/współautorstwa.
- Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności mile widziana umiejętność używania pakietów R.
- umiejętność pracy w programach GIS
- Doświadczenia w pracy laboratoryjnej (częścią projektu będzie przygotowywanie piór do analiz izotopowych oraz molekularna identyfikacja płci)
- Wysokie standardy etyczne, sumienność, dokładność i wytrwałość przy pracach terenowych, laboratoryjnych jak i pisaniu manuskryptów;
-Dobre poczucie humoru i wszystkożerność

Co oprócz samego doktoratu oferuje projekt:
- Praca w unikalnym ekosystemie Antarktyki morskiej będzie na pewno cennym doświadczeniem. W okolicach Stacji Antarktycznej znajdują się kolonie lęgowe trzech gatunków pingwinów. W ich pobliżu rozwinęła się bujna tundra ornitokoprofilna. Będzie można również zapoznać się z funkcjonowaniem oraz pracami badawczymi Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego obejmującymi oceanografię, geologię, geomorfologię, glacjologię, meteorologię, sejsmologię oraz biologię i ekologię ptaków i ssaków morskich.
Rozwój umiejętności analizy danych (zasięgi lotów żerowiskowych, analizy izotopowe, zaawansowane modelowanie i analizy permutacyjne)
- Współtworzenie nowego zespołu badawczego

Kontakt
Dariusz Jakubas
Email: biodj@univ.gda.pl
Więcej o Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców UG: http://www.kezk.bio.univ.gda.pl/

środa, 14 września 2016

Opcja zerowa?

Ciekawy tekst (choć dostępny tylko częściowo w trybie bezpłatnym) profesora Pacholskiego. Autor zastanawia się nad resetem nauki: zwalniamy wszystkich i zatrudniamy nielicznych. Jak dla mnie pomysł super, kilkukrotnie o nim wspominałem, bo nie wierzę, że na drodze ewolucji dokona się jakaś znacząca zmiana w Polsce (uważam, że taka zmiana jest skutecznie sabotowana przez beneficjentów obecnego systemu). Musi więc nastąpić radykalna zmiana o charakterze rewolucyjnym i takim impulsem mogłaby być omawiana w tekście strategia niemiecka. Warto przynajmniej zastanowić się nad takim rozwiązaniem.

Na razie nie komentuję tego obszerniej, sam muszę pomyśleć i może przeczytać cały tekst. Artykuł dostępny tutaj:

Michał Żmihorski

piątek, 9 września 2016

2x PhD: Evolution of identity signalling in animal vocalizations


We are looking for one or two PhD students to join the Department of Behavioural Ecology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Students will be supervised by Prof. Tomasz Osiejuk and will closely collaborate with a postdoc Dr. Pavel Linhart on his project „Evolution of identity signalling in vocalizations“.

Background: Recognition of individuals and association of individuals with particular experiences is a key aspect of different social behaviours. Vocalizations of many animal species are individually distinct and allow for individual recognition. However, in most of the cases, it is not well known whether this individual variation is consequence of individual variation or evolved to signal identity. The project will investigate different aspects of how individual identity is signalled through vocalizations ranging from theoretical investigations of how identity information can be measured to important basic questions like what life-history factors lead to evolution of true identity signals and to potential application of this knowledge on identity signalling for acoustic monitoring of individuals.

The topic of the thesis is partly flexible and final questions for PhD thesis will be developed with the chosen candidates to suit hers / his qualifications and interests as long as it is within the scope of the project. It can be adapted to suit candidates preferring field work as well as those preferring office / lab work. There is a broad scope of possible approaches that can be used to address project questions: recording and analysis of vocalizations, playback experiments, modelling, programming, comparative analyses, review, etc... Candidate will most likely work with one or more species used in the past studies by Prof. Osiejuk or Dr. Linhart: ortolan buntings, corncrakes, pigs, little owls, chiffchaffs, willow warblers, duetting bird species... But it is possible to use other model species including humans. Work may include field work in Europe (Poland, Czech Republic) and / or Africa (Cameroon). Communication of the results to public audiences is important part of the project.

Financial support comes from NCN grant POLONEZ 1 funded under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778. The monthly salary for the PhD student is 3000 PLN gross which allows for reasonable living in Poland. The funding is available for 2 years (2017-18). Funding for the rest of the PhD is expected to be gained from other sources (university studentships).

The candidates will be evaluated on the basis of scientific excellence criteria, their publication record, and previous experience in research and how she / he could contribute to the project.


Requirements:
• MSc in biology, zoology, ecology or similar
• good verbal and written communication in English

Advantages:
• experience with acoustic analyses and / or playback experiments
• experience with behavioural analyses
• experience in field work on birds (recognition, catching, finding nests, measurement, sampling tissues etc.)
• experience with ecological modelling, programming
• experience with communicating science to public audiences: social media, audio / video editing, photography
• speaking Polish

How to apply:
The applications containing motivation letter (why you are good candidate for the position, why you are interested, how could you contribute to the project, etc.), CV, publication list, and contact on 2 persons that can provide references about you, written in English should be mailed to Dr. Pavel Linhart (pavel.linhart83@gmail.com) and Prof. Tomasz Osiejuk (osiejuk@amu.edu.pl) by October 31 2016. The best candidates will be interviewed during December.
Deadline of sending offers: 31 October 2016, 23:59

Additional information about research group: http://behaecol.amu.edu.pl

Please include in your application the following statement: “In accordance with the personal data protection act from the 29th of August 1997, I hereby agree to process and to store my personal data by the Institution for recruitment purposes”.

The position will be available from the February 2017.

Please share this information with anyone who may be interested. Any questions regarding the positions should be directed to Pavel Linhart (pavel.linhart83@gmail.com) and Tomasz Osiejuk (osiejuk@amu.edu.pl).

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778.