sobota, 22 czerwca 2019

2019 Journal Citation Reports

Nowe impakty: Journal Citation Reports

Temat był wałkowany wielokrotnie, ale przypomnę swoje zdanie: nie są miarą doskonałą, ale myślę, że im mocniej wszystko u nas jest upolitycznione, tym bardziej powinniśmy bazować na zewnętrznych miarach oceny jakości w nauce.

Góra ekologii wygląda tak:
Michał Żmihorski

piątek, 21 czerwca 2019

Nowa umowa z Elsevier

Nasi chyba się dogadali, a nie wiem czy Szwedzi i Niemcy nadal nie mają dostępu, ktoś wie?
No i Open Access:

"Jednocześnie umowa obejmuje przedpłacone publikowanie w otwartym dostępie dla 3 tys. autorów z Polski" oraz "Program Open Access pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio: 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski

Całość:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77568%2Cduza-umowa-z-elsevier-dla-polskiej-nauki.html?fbclid=IwAR1rqH1TC6Teb-I-zVlUVuWLMrsPHF3Vrr9DoaKYw5EcICcYo7XsIKj0qdU

Michał Żmihorski

wtorek, 11 czerwca 2019

Stypendium doktoranckie, Instytut Oceanologii PAN


Nowa, poprawiona wersja ogłoszenia jako osobny post, treść poniższa nieaktualna, ale zachowuję dla archiwizacji dyskusji (MŻ)

INSTYTUCJA: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Sopot
STANOWISKO: doktorant
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o Ziemi, biologia, ekologia, oceanografia
DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.08.2019
SŁOWA KLUCZOWE: pelagiczne Ostracoda, taksonomia, biogeografia, modelowanie rozmieszczenia, Ocean Arktyczny     
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta w Zakładzie Ekologii Morza

Tematyka doktoratu: Planktonowe małżoraczki Oceanu Arktycznego – głębokowodne historyczne i współczesne dane vs. predykcje dotyczące składu gatunkowego i rozmieszczenia na tle zmian klimatycznych

Wymagania formalne:
- tytuł magistra biologii, oceanografii biologicznej, ochrony środowiska, ekologii lub pokrewnych oraz pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie w MŚSD (do dnia rozpoczęcia pracy)
- podstawowa umiejetność identyfikacji zooplanktonu
- umiejętność w zakresie przeprowadzania wielowymiarowych analiz statystycznych
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- podstawowe doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych
- wysoka motywacja i entuzjazm do pracy naukowej
- kandydat musi spełniać warunki regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD): http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_308_2018.pdf


Dodatkowo od powyższych wymagań formalnych od kandydata oczekuje się:
- wykształcenia w szeroko pojętym zakresie nauk biologicznych oraz zainteresowania wykorzystaniem metod numerycznych dla lepszego zrozumienia procesów ekologicznych
- zaangażowania w prace terenowe w trudnych warunkach (np., choroba morska, ograniczona przestrzeń na statku badawczym) i nienormowanym czasie pracy (np. nocne wachty podczas rejsów, dojazd na konferencje w weekend) oraz brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na morzu
- aktywnego udziału w konferencjach, festiwalach nauki i innych formach rozpowszechniania wyników projektu oraz przygotowywania publikacji naukowych w języku angielskim na wysokim poziomie
- umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole interdyscyplinarnym
- dużego entuzjazmu do pracy terenowej oraz prowadzenia badań naukowych.

Opis zadań wymaganych od kandydata w trakcie trwania projektu:
Doktorat dotyczy taksonomii i biogeografii planktonowych małżoraczków (Ostracoda) Oceanu Arktycznego na bazie bardzo cennej kolekcji głębokowodnych materiałów zooplanktonowych pochodzących z kilku niemieckich, amerykańskich i rosyjskich ekspedycji badawczych. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do modelowania rozmieszczenia małżoraczków w Oceanie Arktycznym z uwzględnieniem postępującego ocieplenia i związanych z tym zjawiskiem zmian biogeograficznych na przykładzie pelagicznych Ostracoda.

Typ konkursu:

Warunki zatrudnienia: Stypendium doktoranckie w szkołach doktorskich wg. regulacji:
na okres 48 miesięcy.

Termin składania ofert: 14.08.2019 do godziny 16:00.
Ofertę proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: kasiab@iopan.pl (opiekun naukowy)

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) Curriculum vitae
3) Potwierdzenie posiadania tytułu magistra (dokument należy dostarczyć do końca sierpnia 2019 r.)
4) Krótkie 'portoflio' ilustrujące tematykę i dotychczasowe doświadczenie badawcze (np. streszczenie pracy magisterskiej lub wybranej prezentacji w PowerPoint i/lub plakatu)
5) List rekomendacyjny i/lub opinia o kandydacie autorstwa poprzedniego opiekuna naukowego/promotora wraz z danymi kontaktowymi osoby opiniującej
6) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (http://www.iopan.gda.pl/praca
/INFORMACJE_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH.pdf) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan) - http://www.iopan.gda.pl/praca/KLAUZULA_ZGODY.pdf

Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • wstępna ewaluacja z opiekunem naukowym odbędzie się do 26.08.2019,
  • drugi etap przeprowadzony zostanie na poczatku września 2019 r. (szczegóły u opiekuna naukowego) na podstawie konkursu wg. systemu punktowego: http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3712019
 Z wybranymi kandydatami, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu, skontaktujemy się do 30.08.2019 poprzez e-mail lub drogą telefoniczną w celu umówienia się na rozmowę osobiście lub za pośrednictwem Skype.




poniedziałek, 3 czerwca 2019

Ecophysiology of learning - Dwa stypendia doktoranckie



I seek 2 motivated Ph.D. students to join the project: ”Ecophysiology of learning: The effects of short- and long-term changes in ambient temperature on learning performance in a model songbird”, funded by the Polish National Science Centre (NCN) OPUS grant.

Project: Given current increase in climate unpredictability and short-term variability, it is particularly important to understand the consequences of environmental variation for cognitive performance. On the one hand, highly variable environmental conditions could induce physiological costs that may set limits to cognitive functions. On the other hand, environmental fluctuations could promote cognitive mechanisms responsible for more versatile behaviors. Those two options could be reconciled if physiological costs are reduced by pre-natal programming and/or developmental plasticity. Yet so far, the research in the field of environmental dependency of learning performance and potential for its modulation at early life stages is scarce. The main aim of the current project is to study the effect of temperature fluctuations in different time scales on learning efficiency in a model songbird, the zebra finch. Specifically, we will verify the following hypotheses: (i) Highly variable ambient temperature during development affects efficiency of the learning processes. (ii) Maternal effects modify the consequences of variable ambient temperature experienced during development on the efficiency of learning processes. (iii) Mismatch between environmental variability experienced during development and during adulthood affects learning processes at adulthood. 

Description of work: The research team will consist of PI (Joanna Rutkowska: http://iron2.eko.uj.edu.pl/rutkowska/index_e.htm), technical assistant and two PhD students. The study will be carried out at the Institute of Environmental Sciences of the Jagiellonian University in Kraków, on a captive population of zebra finches established in 2000. It will involve breeding the birds, cross-fostering eggs, performing basic morphological measurements, and physiological tests such as analyses of blood parameters and hormone levels. Both PhD students will be trained to perform the practical part of the project, guided in skills needed for a successful scientific career, and encouraged to develop his/her own ideas. 

Position 1) The PhD student will record and analyse singing performance of fathers/tutors and all of their male offspring. To assess learning accuracy, the student will then assess repertoire size and extract repetitions of each syllable. Dr. Carlos A. Botero (https://biology.wustl.edu/people/carlos-botero) is a collaborator on this project and he will provide training of song analyses. 

Position 2) The PhD student will carry out tests on learning performance in relation to food acquisition in juveniles and adults: (i) problem-solving tasks providing an integrative measure of perception, reasoning and decision making; and in adults only: (ii) learning associations, (iii) spatial learning and (iv) social learning. 

References:
Botero, C.A. et al.  2015. Evolutionary tipping points in the capacity to adapt to environmental change. Proceedings of the National Academy of Sciences 112:184-189. 
Maille, A. and Schradin, C. 2017. Ecophysiology of cognition: How do environmentally induced changes in physiology affect cognitive performance? Biological Reviews 92:1101-1112. 
Monaghan, P. 2008. Early growth conditions, phenotypic development and environmental change. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 363:1635-1645.

Requirements: MSc in Biology or Animal Psychology and fluency in English. Experience in analyses of sonograms or any behavioural procedures planned in the current project, and previous research experience will be an additional asset.

Financing: The project is financed by the National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 4500 PLN for three years and a possibility of a short foreign internship. This stipend may be combined with the standard Ph.D. program scholarship if the student is accepted to the doctoral school in one of the following programs:

Application: The candidates are asked to e-mail Dr. Joanna Rutkowska (joanna.rutkowska_@_uj.edu.pl) attaching PDF files with 1) a cover letter explaining their background and interest in the project; 2) a CV. Contact details of two academics who can provide a confidential reference, should be in the body of the email. The review of applications is ongoing; please apply by 11th June 2019 to ensure full consideration in the June recruitment to the Doctoral School. The selected candidate or candidates will be assisted with a formal application to the Doctoral School. If the positions are not filled, there will be a possibility of an Autumn recruitment.

Starting date:
1st October  2019: for candidates who successfully recruit to the Doctoral School
1st January 2020: for candidates who do not wish to join the Doctoral School.