czwartek, 25 stycznia 2018

Lustracja w nauce

Trochę niepokoi mnie ten temat z uwagi na temperaturę sporu, ale nie sposób od niego uciec - lustracja w nauce. Ma to sens tak późno (po 28 latach)? Pozwoli trochę oczyścić nasz świat z niekompetentnych osób na wysokich stołkach (takie, jak rozumiem, są założenia), czy też będzie kolejnym niewiele wnoszącym zamieszaniem, a może pretekstem by powsadzać na te stołki swoich?

Tutaj opis założeń nadchodzących zmian:

a tutaj komentarz ministra dot. akceptacji w środowisku naukowym dla tego pomysłu:

Wiem, że temat może budzić emocje, wiec z góry prośba by w komentarzach powstrzymać się od personalnych ataków, a skupić na istotce sprawy; z góry dzięki.

Michał Żmihorski

niedziela, 21 stycznia 2018

Dobre zmiany w NCNie!

Po lekkim zastoju na blogu wracamy, i od razu dobrą wiadomością - kilka naprawdę rozsądnych ułatwień ze strony NCNu, bardzo mnie cieszy liberalizacja przepisów i reguł dotychczas skutecznie utrudniających aplikowanie. Wklejam wszystkie poniżej, a tu link do komunikatu NCNu. 

  1. Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
  2. Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
  3. Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
  4. Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
  5. Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
  6. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
  7. Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.
  8. Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy).
  9. Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
  10. W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.
 
 
Michał Żmihorski