poniedziałek, 30 maja 2016

Przerwanie kadencji Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem nowo powstałego Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie przerwania kadencji Państwowej Rady Ochrony Przyrody dostępnym na facebooku: https://www.facebook.com/Komitet-Biologii-%C5%9Arodowiskowej-i-Ewolucyjnej-PAN-1120149744692862/
a także do śledzenia tego profilu!
Joanna Rutkowska

piątek, 27 maja 2016

Postdoc position in Urban Ecological Genomics


Postdoc position in Urban Ecological Genomics
 
We seek a post-doctoral research fellow in ecological genomics to work in the Wild Urban Evolution & Ecology Lab (http://leem.cent.uw.edu.pl) led by Marta Szulkin at the Centre of New Technologies (CeNT), University of Warsaw (Poland) for a period of 2 years, renewable. The position is part of a 5 year grant from the Polish Science Foundation (NCN) entitled: “Ecological genetics of the great tit in a new, long-term population study set along an urbanization gradient”, which started in October 2015. CeNT is a vibrant research-only institute located on the science campus of the University of Warsaw. English is the working language in the group.

Background. Urban areas are predicted to expand 12-fold between 2000 and 2050, yet knowledge on the evolutionary ecology of free-living animals in urban environments is very scarce. To understand the footprint of cities on the phenotype and genotype of a wild bird, we have started a large-scale, long-term study of great tits Parus major and blue tits Cyanistes caeruleus in the city of Warsaw (Poland) in a gradient of urbanization.  
Job description. The post-doctoral fellow will develop analytical pipelines to infer the ecological and population genomics of urban great tits. S/he will also participate in fieldwork and in collecting phenotypic and genetic data. The Postdoc will actively participate in co-supervising PhD students and will be involved in group and / or fieldwork management. S/he will also have flexibility to develop his/her own ideas and approaches to the overall research theme. S/he will work in interaction with the PI and all team members, as well as with collaborators in France (Dr Anne Charmantier, CEFE CNRS Montpellier) and other urban evolutionary ecology research groups worldwide.  

Job requirements: We seek motivated candidates with a PhD degree, fluent English and a strong interest in population genetics. The candidate should have a background in evolutionary ecology, statistical modelling in R, RADseq and / or population genomic data analysis. Unix / Linux programming skills, lab experience and / or bird ringing experience are desirable. Employment: Post-doctoral full time position (asystent / adiunkt naukowy). Salary: 4700 PLN before tax (includes insurance), with a possibility of applying for further research and salary allowance.

How to apply. Your application should include in PDF format: a cover letter, C.V. (including your research experience, conference attendance, a publication list (detailing author contributions of the candidate)), contact information for two referees and scans of your PhD certificate. Please send your applications to marta.szulkin@cent.uw.edu.pl no later than the 30th of June 2016 with the term “Postdoc position” as email subject line. Selected candidates will be asked for reference letters; top candidates will be invited for live interviews or via Skype. Start date: 1st of September-1st of December 2016 (flexible).

czwartek, 19 maja 2016

Minister Gowin się myli

Minister Jarosław Gowin był uprzejmy stwierdzić, że "zdecydowana większość środowiska naukowego popiera stanowisko pana ministra [środowiska, prof. Jana Szyszko] w sprawie Puszczy Białowieskiej", o czym możemy przeczytać w tym komunikacie serwisu Nauka w Polsce.

Minister Gowin myli się twierdząc, że środowisko naukowe popiera cięcia w Puszczy Białowieskiej. Rozwiązanie to popiera głównie grupa leśników, z których jedynie niewielu jest naukowcami, a w tej niewielkiej grupie leśników-naukowców nie ma chyba nikogo, kto miałby liczący się dorobek naukowy, udokumentowany wieloma dobrymi publikacjami naukowymi w międzynarodowych czasopismach, na temat ekosystemów leśnych. Jest dokładnie odwrotnie niż twierdzi Minister Gowin - zdecydowana większość (jeśli nie 100%) naukowców, w ścisłym znaczeniu tego słowa, a więc pracowników naukowych uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk, realizujących badania naukowe dotyczące ekosystemów leśnych, publikowane w dobrych międzynarodowych czasopismach, kategorycznie nie zgadza się z decyzją Ministra Jana Szyszko. Przypomnijmy, że zgodnie z planem Ministra w środku sezonu lęgowego ptaków, w lesie o wybitnie wysokim stopniu naturalności i ponadprzeciętnym nasyceniu rzadkimi gatunkami flory i fauny, realizowane ma być masowe wycinanie drzew zaatakowanych przez kornika w celu zahamowania jego inwazji. Realizacja tego działania musi przynieść poważne szkody przyrodnicze, zarówno natychmiastowe, w postaci masowego niszczenia gniazd ptaków, w tym gatunków wybitnie rzadkich w skali kontynentu, jak i długoterminowe, wynikające z trwałego zachwiania naturalnej dynamiki ekosystemu. W obliczu tych strat już marginalne znaczenie ma fakt, że rzeczywista efektywność usuwania drzew zainfekowanych dla hamowania gradacji kornika będzie prawdopodobnie zerowa. 

I na koniec najważniejsze z punktu widzenia oceny konfliktu w Białowieży w kontekście politycznym: decyzja Ministra Szyszko spotyka się z taką samą krytyką zarówno ze strony środowisk sympatyzujących, jak i niechętnych gabinetowi premier Szydło. Jednym słowem nie jest to konflikt polityczny, jak próbuje go przedstawiać Ministerstwo Środowiska. Nie jest to również konflikt merytorycznie nieprzygotowanych fanatyków-ekologów (jak próbuje się przedstawiać zwolenników ochrony ścisłej) z profesjonalną kadrą leśników-naukowców. Jest dokładnie odwrotnie. Decyzja Ministra Szyszko jednoczy ogromną większość środowiska naukowego, nawiasem mówiąc bardzo zróżnicowanego pod względem nastawienia do nowego rządu i idei "dobrejzmiany", w jednogłośnym proteście przeciwko społecznie i przyrodniczo szkodliwym działaniom w Puszczy Białowieskiej, przypominającym pod względem uzasadnienia naukowego zawracanie biegu rzek realizowane w ZSRR. 

Bardzo dziwi mnie błędna diagnoza Ministra Gowina w tej sprawie wypowiadana z taką stanowczością.
Czy ktoś widzi te sprawy inaczej?

Michał Żmihorski

wtorek, 10 maja 2016

Poradnik dla doktorantów

Update: na górze bloga, pod nagłówkiem, zamieszczam link do poradnika, jeśli ktoś już go widział, to nie ma potrzeby odwiedzać tego linku ponownie, bo nic w treści się nie zmieniło - nie chcę by zginął przysypany kolejnymi postami.

Napisałem krótki poradnik dla osób mających w planach rozpoczęcie przygody z nauką. Słuchając wielokrotnie tych wszystkich historii o niepowodzeniach doszedłem do wniosku, że jest zapotrzebowanie na tekst wprowadzający najmłodsze pokolenie naukowców w realia tego dziwnego świata, jakim jest krajowa nauka. 

Nie będę wyjaśniał o czym jest i dlaczego może być pożyteczny - niech broni się sam. Oto on:

https://www.researchgate.net/publication/302874005_Poradnik_dla_doktorantow


Michał Żmihorski

wtorek, 3 maja 2016

Doktorat w Kamerunie!

Temat projektu: Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego

Obiekt badań: dzierzyk żółtobrzuchy Laniarius atroflavus 

Teren badań: Kamerun (Bamenda Highlands) i dla części laboratoryjnej Poznań (Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Biologii UAM).

Podstawowym celem będzie eksperymentalne sprawdzenie na podstawie jakich charakterystyk głosów samce i samice dzierzyków żółtobrzuchych potrafią się rozpoznawać indywidualnie. Analiza zebranego już materiału (posiadamy dużo nagrań i wykonano trzy wstępne eksperymenty terenowe) będzie punktem wyjścia do dalszych badań eksperymentalnych nad rolą głosów w utrzymywaniu więzi partnerskich i wspólną obroną terytorium. Dokładny temat doktoratu zostanie ustalony po skompletowaniu całego zespołu badawczego.


Ryc. 1. Dzierzyk żółtobrzuchy (Fot. Paweł Podkowa)

Finansowanie: grant NCN OPUS 9 (02.2016-02.2019) na pokrycie całości kosztów badań, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przez pierwsze 3 lata, następnie możliwość uzyskania stypendium UAM na 4-ym roku studiów doktoranckich (podstawowe stypendium jest niższe ale jest możliwość uzyskania tzw. dodatków projakościowych; zakładam też, że na czwartym roku doktorant uzyska już grant typu Preludium na jakiś poboczny temat związany z doktoratem).Ryc. 2. Przykładowy sonogram z duetami dwóch różnych par.

Jak aplikować ?
Najpierw proszę napisać do mnie emaila przysyłając CV, list motywacyjny i, jeśli jest taka możliwość, to można poprosić kogoś o przesłanie bezpośrednio do mnie listu rekomendacyjnego. Osobą polecającą może być opiekun pracy magisterskiej bądź inna osoba, która np. ze względu na prowadzone pod jej opieką badania jest w stanie napisać o Tobie coś sensownego jako o potencjalnym doktorancie. Laurki nie są mile widziane, raczej opinia o tym co potrafisz i jakie masz predyspozycje w kontekście niniejszego projektu.

Po drugie, w odpowiednim momencie trzeba będzie przystąpić do otwartego konkursu na Wydziale Biologii UAM, złożyć stosowne dokumenty (zwykle termin mija na przełomie czerwca i lipca) i stawić się przed komisją na rozmowę kwalifikacyjną (prawdopodobnie w tym roku dla moich kandydatów będzie to 11 lipca). Dlatego trzeba śledzić strony Wydziału Biologii UAM i stosować się do informacji ogłaszanych przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 

Do otwartego konkursu może przystąpić każdy, nawet bez wcześniejszych konsultacji ze mną, ale charakter projektu jest taki, iż prócz wymogów formalnych, niezwykle istotne są cechy charakteru i umiejętności do pracy terenowej w ciężkich warunkach. Z doświadczenia wiem, że nie każdy się do tego nadaje, dlatego na etapie wstępnych rozmów (na żywo lub przez Skype) będę sugerował bądź nie, składanie oficjalnego wniosku i raczej nie wyobrażam sobie aplikowania w lipcu z sukcesem bez wcześniejszego kontaktu ze mną. Bardzo zależy mi na wybraniu osoby, która rzeczywiście będzie miała najlepsze predyspozycje do wykonania projektu!


Ryc. 3. Przykładowe środowisko życia dzierzyków (Fot. T. Osiejuk)

Wymagania podstawowe
 • Tytuł magistra biologii, ekologii bądź dziedzin pokrewnych.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych.
 • Doświadczenie terenowe w pracy z ptakami, rozpoznawanie, wyszukiwanie gniazd, łapanie, pomiary, pobieranie krwi, obrączkowanie itp. (im większe tym lepiej).
 • Praca w projekcie w wymiarze pełnoetatowym, wymagane zaangażowanie na poziomie minimum 8h/dziennie w Polsce, w Kamerunie prace terenowe trwają zwykle od ok 5:30 do 10-11, następnie od 16 do 18:30. W czasie „wolnym” jest zawsze mnóstwo rzeczy do zrobienia w obozie.
 • Zamieszkanie na czas trwania projektu w Poznaniu.
 • Corocznie ok. 2 miesiące pracy terenowej w Afryce (ciężki teren, góry); wymagane dobre zdrowie i kondycja fizyczna, konieczność wykonania niezbędnych szczepień do końca września b.r. a na miejscu brania leków przeciw malarii o, często, silnych działaniach ubocznych zarówno psychicznych jak i fizycznych.
 • Wszystkożerność (w warunkach obozowych nie ma miejsca na diety jakiegokolwiek rodzaju).


Ryc. 4. Przykładowe środowisko życia dzierzyków. (Fot. T. Osiejuk)

Dodatkowe cechy, które mogą okazać się ważne podczas rekrutacji
 • Sprawność w przygotowywaniu publikacji naukowych udokumentowana posiadaniem już własnych prac.
 • Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności mile widziana umiejętność używania pakietów R, MatLab, jak również innych zaawansowanych programów ułatwiających obróbkę danych (część laboratoryjna projektu będzie się wiązała z koniecznością analizy bardzo dużych ilości pomiarów sygnałów akustycznych i zachowania ptaków)
 • Wszelkie umiejętności „survivalowe”, gotowanie (szczególnie na ognisku), dźwiganie wody ze strumyka i drewna na ognisko, wykonywanie drobnych napraw itp. 

Czego będzie się można nauczyć i jakie zdobyć doświadczenia
 • Obsługa sprzętu do nagrywania sygnałów dźwiękowych.
 • Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów z playbackiem sygnałów dźwiękowych w bardzo różnych, zaawansowanych konfiguracjach.
 • Programowania automatycznych rekorderów firmy Wildlife Acoustics.
 • Analizy sygnałów dźwiękowych w profesjonalnych programach bioakustycznych takich jak Avisoft SASLab Pro, Raven Pro, XBAT, Syrinx itp.
 • Praca w unikalnym miejscu, będzie na pewno cennym doświadczeniem. Badania prowadzone są na granicy jednego z ostatnich większych fragmentów górskiego lasu deszczowego w Bamenda Highlands w Kamerunie. Mamy tam stację terenową położoną na wysokości 2150 m n.p.m. w odległości ok. 7 km w poziomie i 1 km w pionie od najbliższej wioski. Żyje tam około 30 endemicznych gatunków ptaków, i zobaczenie czegoś ciekawego wymaga jedynie wyjścia ze śpiwora. Najbliższe pary dzierzyków mają terytoria na terenie obozu i jest to tam gatunek liczny, większość prac eksperymentalnych będzie prowadzona w promieniu 2 km od obozu.
 • Możliwość poznania Kamerunu od podszewki. Mamy bardzo dobre relacje z miejscową ludnością, regularnie odwiedzamy miejscowy targ, zatrudniamy tragarzy, współpracujemy z miejscowym uniwersytetem, jak czas pozwoli to po zakończeniu badań odwiedzamy inne ciekawe przyrodniczo miejsca, żeby zdobyć nowe doświadczenia. Badania w Kamerunie prowadzimy już od 10-u lat i mamy zgraną ekipę o dużym doświadczeniu. Między innymi przeszliśmy śmiało przez wszelkie wersje biegunki, malarię w odmianie „mózgowej”, wnieśliśmy dwie żywe kury w celach konsumpcyjnych na wysokość ponad 2 tys. metrów… no jest o czym opowiadać. Pisząc w skrócie, praca w Kamerunie albo Cię całkowicie pochłonie i wciągnie, albo sponiewiera. Innej opcji w zasadzie nie ma.
 • W trakcie pracy będzie można poznać na miejscu ekipę biologów z Czech i ich kooperantów, którzy zajmują się badaniem zapylaczy (nektarniki, pszczoły itd.) i preferowanych przez nie roślin, można się będzie nauczyć rozpoznawania wielu różnych taksonów, poza ptakami. Na miejscu będzie też kolega Michał Budka prowadzący równolegle projekt nad duetami u chwastówki ubogiej.

Kontakt
Tomasz Osiejuk
Email: osiejuk@amu.edu.pl
Więcej o zakładzie: www.behaecol.amu.edu.pl