poniedziałek, 28 września 2020

PhD student position in evolutionary physilogy

We are seeking for a PhD student for a project:

When temperature makes them to panic? – the effect of optimal vs. stressful thermal conditions on the repeatability of the performance tests in ectotherms

Principal Investigator: Aleksandra Walczyńska  

Financial conditions: A National Science Centre stipend (4000 PLN/month gross) is available for one student for 2 years, followed by 2 years of the stipend offered through the regular PhD program of the Jagiellonian University.

Requirements:

1) Formal conditions:  

MSc degree in a relevant field of life science, such as biology, biotechnology, biological sciences, achieved by the time of enrollment. 

Admission to the “PhD Biology program” in the PhD School at Jagiellonian University, effective on 3.11.2020 (https://science.phd.uj.edu.pl/).  

2) Specific merit requirements for the project include: 

  • strong English language; 
  • experience with the laboratory studies in ecology or physiology;
  • experience with data processing and statistical analyses;  
  • scientific achievements such as publications or attendance in conferences are considered advantageous.


Scope of work:

The PhD student will be involved in a three-stage study in which the mechanisms of response to optimal and stressful thermo-oxygenic conditions will be examined at the organismal and mitochondrial levels. The study will be conducted in the Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, with Lecane inermis rotifer as a model organism. The project includes a three-month visit of a PhD student at the University of Rostock where a student will get acquainted with the cutting-edge methodology of assessing the mitochondrial efficiency under stress, supervised by Professor Inna Sokolova.

The research description:

The study focuses on the mechanisms and the evolutionary causes of existence of the temperature-size rule (TSR). According to this very common rule in nature, organisms grow smaller at higher (more favorable) temperature, than in lower (less favorable) temperature. This pattern is puzzling from the evolutionary point of view, because one should expect that in more favorable conditions organisms will grow larger to have more progeny. Unless… there is another, accompanying factor, driving the TSR. Currently, it is suggested that the most promising candidate for this factor is oxygen availability. It naturally decreases with increasing temperature, lowering the efficiency of oxygen transport into the mitochondria. Body size is supposed to be a simple consequence of decreasing of cell size; the simplest solution enhancing this effectiveness. We will look for the repeated patterns of response, as those of adaptive significance, in opposition to response variable among individuals, informing about the mismatch between stressful conditions and organismal response to them.

 

The formal application should be sent to aleksandra.walczynska@uj.edu.pl by 24 October 2020 and should include:

1) A scan of MSc diploma in biology, biotechnology or other relevant; 

2) A reference letter from recognized scientist who have a first-hand knowledge of the applicant’s skills and past research experience.

3) A Curriculum Vitae (maximum 2 pages) including information on relevant academic achievements, publications, awards, and relevant experience and training. This document should also include identification information (PESEL number for candidates from Poland, or passport number for candidates from abroad); 

4) A motivation letter (maximum 2 pages), explaining how the applicant’s background and research interests make them a suitable candidate for the position; 

5) Documents confirming the most important academic achievements declared in CV, particularly pdfs of publications;

6) Transcript of grades: diploma supplement, or the official transcript of grades, or another document listing completed courses and grades. Information about grading scale must be included; 

7) A short description of studies included in the master thesis (maximum 1 page) and a thesis pdf version.  

If none candidate fulfills all the formal and merit requirements, the enrollment will be prolonged.

The applications will be considered by a selection committee according to the regulations about scientific scholarships in research projects financed by the National Science Centre, Poland:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

(Polish)

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1_ang.pdf  (English)

In case of any questions, please contact aleksandra.walczynska@uj.edu.pl

 

 


poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Post-doc position in plant ecology

 

Post-doc position under the National Science Centre grant ‘Spatial diversity of vascular plant species richness in Poland – patterns, drivers, and expected changes’

In: Department of Ecology, Biogeochemistry and Nature Protection, University of Wrocław

Requirements: a person employed in this position should:

- have a Ph.D. in biology or ecology for no more than 7 years.The formal criteria: (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_09_16_koszty_w_projektach_NCN.pdf)

- have experience, documented in the form of peer-reviewed scientific articles, in fields of mathematical modeling in the R environment and analysis with GIS applications (e.g. QGis) using raster and vector maps.

Also:

- publications in peer-reviewed academic journals,

- the ability to communicate freely in spoken and written English

- presentations at scientific conferences

- knowledge of the Polish language is considered an asset, but it is not necessary

Job description: an investigator in a project focusing on the development of mathematical models using machine learning, which will explain based on climate, soil data, topography, and socio-economical data the spatial pattern of vascular plant richness in Poland. The candidate is expected to prepare input data for the modeling using GIS applications, to performing the modeling in R environment and writing scientific publications as well as reports.

Deadline for the submission of offers: 03.09.2020

Offer submission form: e-mail to tomasz.szymura@uwr.edu.pl, in the subject please write ‘post-doc Opus’

The conditions of employment:

- employment in the project implementation:

- full-time employment contract for 12 months with the possibility of extension for a further 24 months. After the first 12 months, an evaluation of the performance of the tasks will take place, which will decide on the extension of the contract.

- expected start of employment: October 2020

- salary: 10,000 PLN gross / gross per month. The net salary depends on the tax burden and social security contributions in Poland (i.e. depends, among others, on the candidate's country of origin)

Additional information:

the application should contain the following documents:

1. a cover letter;

2. professional CV;

3. description of scientific experience;

4. list of publications with a description of the candidate's contribution;

5. a copy of the diploma confirming obtaining a doctoral degree or a statement on obtaining it before the date of employment;

6. reference contacts;

For any further information contact directly with Tomasz Szymura (tomasz.szymura@uwr.edu.pl)

The Controller of Personal Data processed within the recruitment process is the University of Wrocław. The Controller of Personal Data may be contacted by e-mail: IOD@uwr.edu.pl. Personal data will be processed exclusively for the current recruitment procedure by the University of Wrocław

sobota, 18 lipca 2020

Open Access obligatoryjny w NCN

Z tego co rozumiem spełnia się czarny scenariusz, o którym już wcześniej dyskutowaliśmy: NCN wymaga Open Access dla publikacji rozliczających projekty NCN, przy czym nie zgadza się na podwójne finansowanie: jeśli czasopismo jest subskrybowane przez polskie jednostki naukowe, to nie można w nim już wykupić OA. 
Tu rozporządzenie NCN:

O ile dobrze rozumiem treść i konsekwencje tego pisma, całość ma dwa główne skutki:
1. Duże pieniądze od polskiego podatnika idą teraz do zagranicznych wydawnictw na kupowanie opcji Open Access (zwykle ok 4000-6000 PLN/artykuł), tylko po to, by przysłowiowy Jan Kowalski nie musiał pisać do autora/instytucji z prośbą o PDFa, lub jechać do biblioteki, w której dane pismo jest dostępne, lecz by mógł przeczytać ten artykuł bez wychodzenia z domu.
2. Praktycznie nie ma obecnie możliwości publikowania w większości dobrych czasopism naukowych, bo jednak większość jest subskrybowana. Nie mogę zatem opublikować wyników z grantu NCN w J.Appl.Ecol., bo to pismo jest subskrybowane, więc koszt wykupu OA nie jest kwalifikowalny dla NCN, a bez OA też nie mogę opublikować, bo wszystko ma być w OA.

Moim zdaniem dążenie do realizacji pkt 1 powyżej jest niepotrzebną rozrzutnością. Jeśli Kowalski będzie chciał przeczytać wyniki badań, co samo w sobie jest niezwykle mało prawdopodobne, wymaganie od niego minimum wysiłku (napisanie maila, pojechanie do biblioteki) nie jest niczym nagannym, z czym powinniśmy aktywnie i tak kosztownie walczyć. Można tu zorganizować bardzo sprawny system przesyłania PDFów, np. jakieś repozytorium wewnętrzne, które w odpowiedzi na e-mail z automatu odsyła żądany plik. To jest sto razy tańsze, niż kupowanie OA dla tysięcy artykułów. W obecnym (właśnie wdrożonym) scenariuszu pakujemy ogromne środki finansowe, by zapewnić obywatelom hiper-wygodę. Zapewnienie dostępu do darmowej edukacji czy ochrony zdrowia nie oznacza, że każdy obywatel ma mieć dostęp do tych usług bez wychodzenia z domu, nie wiem dlaczego biblioteka ma być wyjątkiem. Konsekwencją drugiego punktu (o ile dobrze rozumiem te zapisy) będzie wyłącznie publikowanie w Plosie i podobnych, i rezygnacja z większości topowych czasopism.

Proszę o komentarze, jak to widzicie?
Michał Żmihorski

środa, 13 maja 2020

Stanowisko Komitetu Polityki Naukowej w sprawie reformy PAN

Dzień dobry,
Na stronie MNiSW pojawiło się stanowisko Komitetu Polityki Naukowej w sprawie reformy Polskiej Akademii Nauk. Jest tam kilka ciekawych propozycji, kilka, w mojej ocenie, nietrafionych. Generalnie czuć sporą niechęć do PAN ze strony tego dziwacznego ciała doradczego:
https://www.gov.pl/attachment/eac043d3-ad61-495d-a8ac-295d6d4d288f

piątek, 17 kwietnia 2020

wtorek, 25 lutego 2020

Praca w IBS PAN (BIałowieża) - koordynator zadań w projekcie

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko:
Koordynatora Zadań projektu ENETWILD “Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents”

Celem projektu, finansowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jest stworzenie jednolitego systemu zbierania informacji na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków dzikich zwierząt, głównie ssaków,będących wektorami czynników chorobotwórczych zwierząt i ludzi. W ramach realizacji tego celu przewidziany jest zbiór danych o rozmieszczeniu i liczebności wybranych gatunków ssaków, weryfikacja i ujednolicenie standardów jakości danych, monitoring w terenie, modelowanie przestrzenne, oraz stworzenie sieci instytucji i organizacji gromadzących tego typu informacje. Projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Europę i jest realizowany przez konsorcjum 13 instytucji naukowych z 9 państw. W ramach konsorcjum IBS PAN pełni funkcje koordynatora regionalnego, realizując działania projektu na obszarze 10 państw Europy północno-wschodniej: Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Armenii.

WYMAGANIA:
– wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym lub pokrewnym
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dobrze widziany odpowiedni certyfikat
– wskazana znajomość języka rosyjskiego
– doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów
– umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS
– znajomość metodologii monitoringu ssaków
– udokumentowana umiejętność przygotowywania raportów i publikacji
– znajomość podstawowych metod statystycznych
– wskazane prawo jazdy kat. B

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ:
– zbieranie danych na potrzeby projektu (literatura, bazy danych, kontakty bezpośrednie)
– opracowywanie zebranych danych (tabele, mapy, raporty)
– opracowanie danych i wizualizacja wyników w oprogramowaniu GIS
– komunikacja z partnerami konsorcjum
– sporządzanie raportów z realizacji projektu
– realizacja wyżej wymienionych zadań w języku angielskim
– obsługa administracyjna
– organizacja spotkań
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– umowa o pracę na pełny etat
– okres zatrudnienia na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata trwania projektu
– wynagrodzenie 4500 zł brutto

KORZYŚCI:
– uczestnictwo w realizacji pionierskiego projektu międzynarodowego
– praca w przyjaznej atmosferze kompetentnego zespołu
– możliwość wyjazdów zagranicznych i nawiązywania kontaktów międzynarodowych
– możliwość rozwoju naukowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie wraz z listem motywacyjnym skierowane do Dyrektora IBS PAN
– życiorys zawodowy uwzględniający wymagania niniejszego ogłoszenia
– dwa listy polecające

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
– dokumenty proszę przesyłać w formie elektronicznej oraz tradycyjnej na adres:
Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Stoczek 1
17-230 Białowieża
mripas@ibs.bialowieza.pl
oraz do wiadomości na t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
– termin składania dokumentów do dnia 06.03.2020
– zapytania można kierować do dr Tomasza Podgórskiego: t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
– wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na późniejszą rozmowę kwalifikacyjną

środa, 12 lutego 2020

Punktoza, pytanie

Nie wiem do końca co myśleć o problemie podziału punktów za publikacje w przypadku oceny okresowej pracowników naukowych - może poza krytyką "punktozy" ktoś napisze coś konstruktywnego.

Obecny system jest dość dobrze znany: gdy mam współautorów z instytucji, w której pracujemy, to punkty dzielimy między sobą, a gdy mamy współautorów z innych instytucji, to w autoocenie wykazujemy całość punktów (oni także, w swoich instytucjach). Dzielenie punktów jest o tyle logiczne, że kilku współautorów z instytucji wnosi w sumie jedną publikację do dorobku jednostki, więc niby dlaczego każdy z nich maiłby wykazywać całą publikację. Minus jest taki, że dzielenie "karze" współpracę w obrębie instytucji, a promuje między instytucjami.

Na moje oko ten podział jest jednak uzasadniony, bo zniechęca do nieuzasadnionego dopisywania autorów, a to w polskiej nauce wciąż poważny problem. Ale ciekaw jestem jak to obecnie wygląda u Was? Będę wdzięczny za konstruktywne uwagi.

Michał Żmihorski

piątek, 7 lutego 2020

Post-doc position in Kraków


Post-doc position under the National Science Centre grant “Integrating effects of anthropogenic and natural stressors across the organism's life cycle
Grant OPUS 17 (grant no. 2019/33/B/NZ8/00521),

In:
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland

Project manager: Dr. hab. inż. Szymon Śniegula, http://www.iop.krakow.pl/pracownicy,102,szymon_sniegula.html

Research description:
Anthropogenic and natural stressor affect organisms in a variety of ways. In natural systems, two major stressors mediated by human activity, the introduction of invasive alien predators and global warming, can drastically affect native prey communities and whole ecosystems. The aim of the project is to understand how single and combined ecological stressors experienced by aquatic insects affect traits connected to fitness, i.e., life history traits. In particular, we will test whether a predation risk, increased temperature and seasonal time constraints influence key life history traits in aquatic prey through changes in physiology and behaviour.

Requirements:
-          PhD in biology or ecology (PhD defense not earlier than 7 years before the year of employment in the project)
-          Strong motivation for project work
-          Experience in field and laboratory work on aquatic invertebrates
-          Background in laboratory analysis of biochemical parameters
-          Publication record in leading ecological journals
-          Advanced skills in statistics in R environment
-          Fluency in English, written and spoken
-          Valid driving license
-          Additional attribute: experience in and enthusiasm for working in international team

Responsibilities and job description:
-          Preparing field equipment and laboratory installations for experiments,
-          Damselfly, fish and crayfish field sampling for experiments, both in Poland and abroad
-          Rearing experiment in climate chambers
-          Measurements of life history, behavioural and physiological traits
-          Involvement in work during irregular working hours (during field work)
-          Attendance in national and international conferences/workshops
-          Participation in supervising PhD-students
-          Running statistical analyses and writing manuscripts of scientific publications

Conditions of employment:
-          Contract of employment: full time for up to 36 months, the contract is renewed each year
-          Starting date of employment: 1 May 2020
-          Salary: monthly gross salary 8 300 PLN.

Forms for submitting applications: via email with attached documents (file format: PDF), in the title of email, please enter "post-doc surname”.

Required documents (combined in one PDF file):
-          Cover letter
-          Scientific curriculum vitae (including a list of publications)
-          Scan of Doctorate diploma
-          Contact details of two academics who can provide a reference.

Applications should be sent via email to: Dr hab. inż. Szymon Śniegula, szymon.sniegula@gmail.com

Selected candidates will be invited for an interview.

Deadline for submitting applications: 15 March 2020

Each candidate will be informed about the results of the call as soon as it is settled.