wtorek, 27 sierpnia 2019

Jak robisz badania w Afryce, to nam nic do tego!

Od jakiegoś czasu prowadzimy w zakładzie badania na dzikich zwierzętach poza Polską (w sumie od czasu powstania). Wymagają one oczywiście różnego rodzaju pozwoleń, z reguły nie ma problemu kiedy badania są prowadzone w jakimś w „miarę" cywilizowanym kraju jak USA czy Australia, tam są odpowiednie procedury, wiadomo do kogo pisać itd. Problem robi się wtedy kiedy badania robisz w krajach tzw. trzeciego świata. Z perspektywy osoby, która kiedyś była redaktorem Animal Behaviour, wiem że wymagania niezbędne do opublikowania pracy wiązały się z tym, że autor musiał mieć zezwolenie swojej uczelnianej komisji etycznej (np. z USA) a do tego lokalne pozwolenia na badania (np. z Kostaryki). Dokładnie w tym duchu uzyskaliśmy w 2015 r. zezwolenia do badania dwóch gatunków ptaków w Afryce od lokalnej komisji etycznej w Poznaniu.

Właśnie dopiero co zwróciłem się z takim wnioskiem o pozwolenia na kolejne badania w ramach grantu Opus i uzyskałem taką oto odpowiedź:

„Jednak na terenie Afryki nie obowiązuje polskie prawo i w związku z tym nie obowiązuje też ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (poz. 266 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej),  której przepisami kieruje się lokalna komisja etyczna. Stąd jedyną możliwością, jaką ma komisja, jest wydanie uchwały o odmowie wszczęcia postępowania, oczywiście oznaczonej numerem. „


Oczywiście zwracamy się do odpowiednich ciał o pozwolenia na badania, aktualnie w Ugandzie i Mozambiku i tak na prawie 100% je oczywiście uzyskamy. Natomiast ciała decydujące z tych krajów w ogóle nie biorą pod uwagę etyki procedur postępowania. W skrócie, one po prostu chcą żeby zapłacić odpowiednią kasę za to gdzie i jak długo robi się badania + dodatkową kasę za wywóz czegokolwiek. No i to niestety stwarza możliwość tego, że prace opublikowane bez zezwolenia klasycznej komisji etycznej, mimo zgód lokalnych, będą miały zamkniętą drogę do publikacji w najlepszych czasopismach behawioralnych. Nie wiem co z tym fantem zrobić. Gdyby zebrać więcej takich przypadków, można by wnioskować o nowelizację ustawy poprzez jakieś ciało typu komitety PAN?

Dajcie znać czy spotkaliście się z podobnymi problemami, jak lokalne komisje z innych miast teraz traktują takie wnioski ? Tej Poznańskiej się odmieniło, w 2015 zgodę dostaliśmy a teraz nie chcą wniosku procedować. Jeśli to jest jakaś luka w prawie, a może tak być to należy coś z tym zrobić na przyszłość. Coraz więcej osób z Polski robi badania na zwierzętach zagranicą.

Sprawa ma swój smaczek, bo ludzie robiący podobne badania jak ja, t.j. takie które nie wiążą się z zabijaniem zwierząt i zwykle nie wychodzą poza próg minimalnej szkodliwości, zostali tym nowym prawem potraktowani jako „nieistniejący”. Pamiętam, że kiedyś na jakimś formum wypominałem to prof. Elżanowskiemu, który brał udział w tworzeniu nowego prawa, ale spotkało się to z nazwijmy to eufemistycznie - chłodnym odzewem. Same wnioski do LKE jest często trudno wypełnić w przypadku takich badań jak nasze bo wszystko jest dostosowane do badaczy, którzy zabijają setki myszy czy innych modelowych organizmów do celów badań medycznych.

Nie wiem po co brałem udział w kilkudniowym szkoleniu Pollasa i uzyskałem certyfikat, za pieniądze, w 2015 r. skoro jest mi to do niczego dzisiaj nieprzydatne i nijak ma się do tego co robię.

Tomek Osiejuk

środa, 21 sierpnia 2019

Autocytacje - globalna analiza

Rekordzista 94% cytowań swoich prac zawdzięcza samemu sobie (i swoim znajomym). Analiza jest międzynarodowa, więc jest też trochę Polaków.

Tu tekst właściwy:
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384

A tu appendixy - pliki excel:
https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/1

Michał Żmihorski

wtorek, 23 lipca 2019

Punktacja czasopism

Prof. Jacek Radwan opisuje metodykę ustalania punktacji czasopism w dziedzinie nauk biologicznych:

Najbardziej boje się, że czasopisma słabe będą miały wyższe punkty, niż powinny - nie bardzo mnie przekonuje argument, że "wiele startujących czasopism powinno mieć szansę na rozwój, nawet jeżeli jeszcze nie zostały zaliczone do WoS". Przecież szansę mają, ale czy nie dostały za dużo punktów niejako awansem?

Niestety, nadal nie znamy efektu tej pracy i nie wiadomo kiedy go poznamy.
Michał Żmihorski

poniedziałek, 22 lipca 2019

PhD position


PhD position - Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences

We are looking for highly motivated PhD student to participate in the project: “Adaptations and ongoing co-evolution: the case of source and reintroduced populations of obligatory myrmecophilous butterfly Maculinea teleius”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland under supervision of dr Magdalena Witek and dr Luca P. Casacci. The project is financed by the National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 4500 PLN for three years.

Project description: Myrmica ants are the hosts of many organisms of various taxa, including socially parasitic Maculinea butterflies whose larvae complete their development inside ant nests. In 1990 a successful reintroduction of Maculinea teleius was performed in the Netherlands where Polish butterflies were translocated. Such difference of almost 30 butterfly generations between the source Polish and the reintroduced Dutch population offers unique opportunity to study the local adaptations of M. teleius butterflies to their host ants and to detect ongoing co-evolution processes between parasite and host populations. We plan to study genetic structure of M. teleius source and reintroduced populations. Also, morphometric parameters of adult butterflies will be analysed. To test adoption and survival success of M. teleius larvae coming from different populations we will perform behavioral experiments in the laboratory. We will study cuticular hydrocarbons (CHC) profiles of M. teleius larvae and their Myrmica host ants.

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology /Ecology. The candidate should have a strong background in evolutionary biology and animal behaviour. Experience in behavioural ecology of invertebrates (mostly social insects and/or butterflies), genetic or CHC profile analysis and statistics will be an additional asset. The candidate should have very good oral and written communication skills in English.

Work description: Successful candidate will collect field data, perform genetic analysis of microsatellites, analysis of morphological traits of adult Maculinea butterflies, CHC profiles of ants and butterfly larvae and perform behavioural experiments. The study will be carried out within international team and data will be collected in Poland, Netherland and Romania. CHC chemical profiles will be analysed in Paris University (at prof. Patrizia d’Ettorre’s laboratory). The PhD student will be guided by members of our team and encouraged to develop own ideas.

Application: The candidates are asked to contact dr Magdalena Witek (mwitek@miiz.waw.pl) attaching a single PDF file with: 1) a cover letter describing the motivation and research experiences, 2) CV 3) copy of MSc certificate and 4) names and contact details of two references.

Deadline for applications is 25th August, 2019.

1.   In the first stage, selected candidates will be contacted by e-mail to define a date for interview which will take place at Museum and Institute of Zoology, in Warsaw or eventually by skype. 

2.    In the second stage (middle of September 2019) the successful candidate will take part in the exam of the BioPlanet Doctoral School (http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/).
3.    Starting date: 1st October, 2019

sobota, 22 czerwca 2019

2019 Journal Citation Reports

Nowe impakty: Journal Citation Reports

Temat był wałkowany wielokrotnie, ale przypomnę swoje zdanie: nie są miarą doskonałą, ale myślę, że im mocniej wszystko u nas jest upolitycznione, tym bardziej powinniśmy bazować na zewnętrznych miarach oceny jakości w nauce.

Góra ekologii wygląda tak:
Michał Żmihorski

piątek, 21 czerwca 2019

Nowa umowa z Elsevier

Nasi chyba się dogadali, a nie wiem czy Szwedzi i Niemcy nadal nie mają dostępu, ktoś wie?
No i Open Access:

"Jednocześnie umowa obejmuje przedpłacone publikowanie w otwartym dostępie dla 3 tys. autorów z Polski" oraz "Program Open Access pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio: 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski

Całość:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77568%2Cduza-umowa-z-elsevier-dla-polskiej-nauki.html?fbclid=IwAR1rqH1TC6Teb-I-zVlUVuWLMrsPHF3Vrr9DoaKYw5EcICcYo7XsIKj0qdU

Michał Żmihorski

wtorek, 11 czerwca 2019

Stypendium doktoranckie, Instytut Oceanologii PAN


Nowa, poprawiona wersja ogłoszenia jako osobny post, treść poniższa nieaktualna, ale zachowuję dla archiwizacji dyskusji (MŻ)

INSTYTUCJA: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Sopot
STANOWISKO: doktorant
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o Ziemi, biologia, ekologia, oceanografia
DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.08.2019
SŁOWA KLUCZOWE: pelagiczne Ostracoda, taksonomia, biogeografia, modelowanie rozmieszczenia, Ocean Arktyczny     
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta w Zakładzie Ekologii Morza

Tematyka doktoratu: Planktonowe małżoraczki Oceanu Arktycznego – głębokowodne historyczne i współczesne dane vs. predykcje dotyczące składu gatunkowego i rozmieszczenia na tle zmian klimatycznych

Wymagania formalne:
- tytuł magistra biologii, oceanografii biologicznej, ochrony środowiska, ekologii lub pokrewnych oraz pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie w MŚSD (do dnia rozpoczęcia pracy)
- podstawowa umiejetność identyfikacji zooplanktonu
- umiejętność w zakresie przeprowadzania wielowymiarowych analiz statystycznych
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- podstawowe doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych
- wysoka motywacja i entuzjazm do pracy naukowej
- kandydat musi spełniać warunki regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD): http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_308_2018.pdf


Dodatkowo od powyższych wymagań formalnych od kandydata oczekuje się:
- wykształcenia w szeroko pojętym zakresie nauk biologicznych oraz zainteresowania wykorzystaniem metod numerycznych dla lepszego zrozumienia procesów ekologicznych
- zaangażowania w prace terenowe w trudnych warunkach (np., choroba morska, ograniczona przestrzeń na statku badawczym) i nienormowanym czasie pracy (np. nocne wachty podczas rejsów, dojazd na konferencje w weekend) oraz brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na morzu
- aktywnego udziału w konferencjach, festiwalach nauki i innych formach rozpowszechniania wyników projektu oraz przygotowywania publikacji naukowych w języku angielskim na wysokim poziomie
- umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole interdyscyplinarnym
- dużego entuzjazmu do pracy terenowej oraz prowadzenia badań naukowych.

Opis zadań wymaganych od kandydata w trakcie trwania projektu:
Doktorat dotyczy taksonomii i biogeografii planktonowych małżoraczków (Ostracoda) Oceanu Arktycznego na bazie bardzo cennej kolekcji głębokowodnych materiałów zooplanktonowych pochodzących z kilku niemieckich, amerykańskich i rosyjskich ekspedycji badawczych. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do modelowania rozmieszczenia małżoraczków w Oceanie Arktycznym z uwzględnieniem postępującego ocieplenia i związanych z tym zjawiskiem zmian biogeograficznych na przykładzie pelagicznych Ostracoda.

Typ konkursu:

Warunki zatrudnienia: Stypendium doktoranckie w szkołach doktorskich wg. regulacji:
na okres 48 miesięcy.

Termin składania ofert: 14.08.2019 do godziny 16:00.
Ofertę proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: kasiab@iopan.pl (opiekun naukowy)

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) Curriculum vitae
3) Potwierdzenie posiadania tytułu magistra (dokument należy dostarczyć do końca sierpnia 2019 r.)
4) Krótkie 'portoflio' ilustrujące tematykę i dotychczasowe doświadczenie badawcze (np. streszczenie pracy magisterskiej lub wybranej prezentacji w PowerPoint i/lub plakatu)
5) List rekomendacyjny i/lub opinia o kandydacie autorstwa poprzedniego opiekuna naukowego/promotora wraz z danymi kontaktowymi osoby opiniującej
6) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (http://www.iopan.gda.pl/praca
/INFORMACJE_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH.pdf) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan) - http://www.iopan.gda.pl/praca/KLAUZULA_ZGODY.pdf

Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • wstępna ewaluacja z opiekunem naukowym odbędzie się do 26.08.2019,
  • drugi etap przeprowadzony zostanie na poczatku września 2019 r. (szczegóły u opiekuna naukowego) na podstawie konkursu wg. systemu punktowego: http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3712019
 Z wybranymi kandydatami, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu, skontaktujemy się do 30.08.2019 poprzez e-mail lub drogą telefoniczną w celu umówienia się na rozmowę osobiście lub za pośrednictwem Skype.