piątek, 24 czerwca 2016

Na czym polega patologia konkursów

Dr hab. Maciej Malicki opublikował na stronach Forum Akademickiego tekst o patologiach konkursów:

Przytoczę pierwsze zdanie, bo w nim zawierają się główne myśli autora, do których chciałbym się odnieść:
Jednym z największych problemów polskiego systemu akademickiego – obok niedofinansowania – jest sposób włączania do niego nowych uczestników.
 
W tym daniu, w mojej ocenie, są dwie błędne informacje, a całość kieruje czytelnika poszukującego odpowiedzi na pytanie o przyczyny patologii, na zupełnie niewłaściwy tor. Po kolei: 

"Jednym z największych problemów polskiego systemu akademickiego – obok niedofinansowania..."
Uważam, że polski system akademicki (rozumiany szeroko: w tym PAN i instytuty badawcze) wcale nie jest niedofinansowany, skoro - obok  działalności naukowej i dydaktycznej - potrafi całkiem spore środki wygospodarować na działalność charytatywną prowadzoną na szeroką skalę. W ramach polskiego systemu akademickiego w skali kraju utrzymywane są  dziesiątki tysięcy (mój szacunek "na oko") osób, które nie zajmują się ani nauką, ani dydaktyką, za to otrzymują co miesiąc całkiem przyzwoity zasiłek plus ogrzewane miejsce w budynku należącym do uczelni/PAN, z komputerem, dostępem do internetu, czajnika i toalety, gdzie mogą przyjść i o dowolnej porze dnia poukładać pasjansa lub sprawdzić, co nowego na facebooku, co też regularnie czynią. Moim zdaniem tak rozbudowany system opieki socjalnej organizowany przez polski system akademicki w całym kraju, świadczy o świetnej kondycji finansowej tego systemu. Kraje zachodnie na przykład, na taki system nie mogą sobie pozwolić i osoby niepracujące naukowo nie są finansowane z puli środków przeznaczonych na naukę. Żeby mówić o niedofinansowaniu nauki należałoby w pierwszej kolejności oddzielić naukę, od wspomnianej działalności charytatywnej, a dopiero później dokonać stosownych obliczeń odpowiadających na pytanie: czy środków faktycznie jest zbyt mało. Moim zdaniem wcale nie byłoby ich tak mało. Jednym z największych problemów polskiego systemu akademickiego nie jest niedofinansowanie, lecz marnowanie ogromnych środków. 

"...obok niedofinansowania – jest sposób włączania do niego nowych uczestników."
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego podobnego problemu nie ma w narodowej kadrze podnoszenia ciężarów? Przecież trener mógłby dopisać do listy zawodników swojego bratanka, który wprawdzie nie trenuje ale bardzo chce zdobyć jakiś medal, chce mieć sponsorów i stypendium sportowe. Dlaczego tak nie jest? Bo jego umiejętności zostaną bardzo szybko zweryfikowane i niezależnie od tego w jaki sposób dostał się na listę, zaraz z niej wyleci. Więc nikt nawet nie podejmuje takich prób, bo z definicji nepotyzm nie ma szans. Tymczasem profesor Malicki błędnie sugeruje, że sposób włączania jest ważny. Nie, sposób włączania jest wtórnym problemem technicznym. Jeśli na etapie konkursów mamy różne przekręty, nepotyzm, przepychanie kolesi itp., to jest to jedynie objaw choroby, a nie sama choroba. Stan chorobowy polega na utrzymywaniu na etatach ludzi, którzy latami nic nie robią - nie ma weryfikacji i ostrej oceny działalności naukowej. Gdyby taka była, to zniknąłby problem wpychania kogoś tylnymi drzwiami, bo i tak szybko wyleciałby przy najbliższej ocenie. Tymczasem wszyscy ciągle gadają o technicznej stronie przeprowadzania konkursów (jaka komisja, ile czasu, jakie ogłoszenia, w ilu językach itp) i w okół tego trwają debaty. To jest złe podejście, nic tym nie zmienimy! Jest bardzo prosty sposób na załatwienie nepotyzmu, kolesiostwa i innych przekrętów - oto projekt ustawy mojego autorstwa, wykorzystujcie do woli: wynagrodzenie jest funkcją produktywności (4 słowa!). Niech dyrektorzy, dziekani, kierownicy labów, kierownicy grantów zatrudniają kogo chcą i jak chcą. Ale jak nie mają efektów, nie dostają forsy.

W dalszej części tekstu autor pisze dużo o wytycznych (a raczej ich braku), standardach itp. Ciekawy jest też fragment: "Obywatele Nauki podnieśli problem jakości konkursów oraz zasugerowali zmiany w prawie [...] Niestety, w odpowiedzi usłyszeli, że nowe regulacje i tak będą z pewnością obchodzone [...] więc nie warto ich wprowadzać."

Tu jeszcze raz wracamy do wcześniejszego tematu. Ministerstwo ma rację; oczywiście, że nie warto ich wprowadzać (nie wiem nawet czego dotyczyły), bo na pewno będą obchodzone. Procedury nie zdołają zabezpieczyć szczelnie systemu przed jego obchodzeniem, nie w tym kraju - zapomnijmy w ogóle o tym, że regulacje prawne w postaci wytycznych albo zakazów coś zmienią na lepsze. Uważam, że sprawa konkursów wcale nie musi być regulowana, nie potrzebujemy żadnych ustawowych wytycznych i zatrudniający (kierownicy jednostek, grantów) powinni mieć dużą dowolność w wyznaczaniu kryteriów i móc podejmować subiektywną ocenę. Ale - muszą bardzo konkretnie odpowiadać za wyniki naukowe tej osoby i całej swojej grupy. Jeśli kierownik grantu wie, że za nierozliczony grant dostanie nakaz jego zwrotu lub redukcję pensji, żadne procedury mu nie będą potrzebne! Wybierze najlepszą osobę z możliwych, sam będzie ten konkurs reklamował i jeszcze osobiście zgłaszał się do ludzi potencjalnie odpowiednich na to stanowisko.

Michał Żmihorski

niedziela, 19 czerwca 2016

Przyznawanie kategorii jednostkom naukowym - projekt rozporządzenia

Jak dotąd na blogu nie pojawiła się informacja, że trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Nikt więc nie komentuje nowej propozycji oceny parametrycznej gdzie m.in. obecne 3N zostaje zamienione przez 2N, czyli:
1. najlepsi zrobią robotę a reszta będzie się mogła obijać, byle tylko opublikować cokolwiek, żeby nie wpaść w punkty odejmowane jako N0;
2. konkurencja między jednostkami będzie coraz bardziej zaciekła, bo publikacji będzie wchodziło mniej. Wtedy duże znaczenie zyskają punkty za osiągnięcia przyznawane dotąd arbitralnie przez oceniających - tj tak było poprzednio, jak ma być teraz przyznaję jeszcze dokładnie nie sprawdzałem..
2a. Z drugiej strony może ma to działać odwrotnie - punktacje między jednostkami będą bardzo zbliżone, więc wtedy prawie z definicji (znowu poprzedniej - teraz jeszcze się nie wczytałem) wszyscy będą zaliczani do jednej kategorii.

Całości propozycji jeszcze nie czytałem, ale ten pomysł z 2N mnie zdenerwował...

Termin zgłaszania uwag do tej propozycji przez PAN jest do 30 czerwca, a ogólnie chyba do 08 lipca. Warto się zapoznać i przedyskutować także bardziej publicznie. Rozporządzenie i e-mail do zgłaszania uwag po tym adresem:

http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-przyznawania-kategorii-naukowej-jednostkom-naukowym.html
 
Tomasz Mazgajski

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Post-doc and PhD positions available

Post-doc and PhD positions available at the Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University in Kraków, Poland
 One post-doc and one PhD position are available within research project “Beneficial insects in agricultural landscape: modelling effect of pesticides and landscape structure”. The project will be run by the Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University in Kraków, in cooperation with the Department of Bioscience, Aarhus University in Denmark. The project aims at developing the population landscape models allowing for the assessment of the relative importance of pesticide toxicity and landscape structure for non-target arthropods (NTA) populations. The project will use field and laboratory studies as well as simulation modelling. The studies will be performed on two species, representative from the point of view of the project aims: the mason bee (Osmia rufa = O. bicornis) as the common pollinator with well-known biology and the carabid beetle Bembidion lampros for which the model has already been formulated for Danish agricultural landscape. As the model of choice we will use ALMaSS (Animal, Landscape and Man Simulation System) – an ABM-type (agent based models) model. In the first stage, the model for B. lampros will be adopted to Polish conditions, with special emphasis on the large variability of Polish agricultural landscape structure, differentiated between large-scale farming and very small family farms. The model will also incorporate new data from toxicity tests for insecticides most commonly used in Poland. In parallel, at two representative landscapes the population dynamics of the beetle will be monitored together with applied agricultural treatments. In the next step, data will be gathered to parameterize the model for O. rufa. In the areas selected for the studies, representing different landscape structures, detailed studies on O. rufa behaviour will be performed, regarding time spent in the fields and outside, dispersion range, plants used for food, etc. In the laboratory studies, the sensitivity of different life stages of O. rufa to currently used pesticides will be assessed. The data will be used for model parameterization, allowing for long-term predictions of pesticide effects in different agricultural landscapes and for simulations of different scenarios of land use.
The post-doc position is available for 24 months, starting approximately in September/October 2016. Main tasks of the post-doc will be: developing GIS maps, building and parameterizing ALMaSS modules, writing research reports, participating in drafting scientific papers. The first task of the post-doc will be to gather Polish data on landscape structure and use to implement them into GIS in cooperation with the Danish partner. The post-doc will be also required to spend approximately 3 months in Denmark collaborating with the Danish team to learn and work on ALMaSS models. The visits will be arranged as three or four separate travels, depending on the needs and the learning curve.
The successful candidate will hold a PhD degree, have excellent scientific record and experience in GIS and should have some experience in programming (C++ and Python preferred). Good command of English and Polish is indispensable (the work will require communicating with local farmers and managers in Poland).
The gross salary is ca. 5000 PLN (net ca. 3500 PLN).
The PhD position is available for 34 months, starting October 2016. The main tasks of the PhD candidate will be: collecting data on biology and ecology of the study species, performing experiments on toxicity and toxicokinetics of pesticides, cooperating in field studies and writing research reports and papers. The successful candidate will also spend two short-term visits in the collaborating team in Denmark to learn basics of ALMaSS in order to enable the candidate to actively participate in parameterizing the model.
The successful candidate will have good university and scientific record, experience outside his/her own university, good command of English and Polish (the work will require communicating with local farmers and managers in Poland), and will be ready to undertake the ambitious programme of laboratory and field studies. The candidate is expected to complete a PhD thesis in three years.
The fellowship is 3000 PLN net for 34 months.
Candidates should submit their applications electronically, as e-mail attachments, to Prof. Ryszard Laskowski (ryszard.laskowski@uj.edu.pl). The application should include CV and e-mail addresses to at least two referees familiar with the candidate’s work. The deadline for submitting the applications is August 31st.

czwartek, 2 czerwca 2016

Doktorat na ptakach morskich w Antarktyce

Temat projektu: Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce
Obiekt badań: oceannik żółtopłetwy Oceanites oceanicus, oraz oceannik czarnobrzuchy Fregetta tropica


Oceannik żóltopłetwy oraz Polska Stacja Antarktyczna im. Arctowskiego (Fot. T. Janecki, ze strony Polskiej Stacji Antarktycznej http://www.arctowski.pl)

Teren badań: Wyspa Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka)
Analizy laboratoryjne: Gdańsk (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański).

Podstawowym celem projektu jest porównanie ekologii żerowania dwóch gatunków sympatrycznych pelagicznych ptaków morskich, oceannika żółtopłetwego oraz czarnobrzuchego gniazdujących w Antarktyce morskiej. Najważniejsze zagadnienia badawcze to: 1) ocena stopnia międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej segregacji i indywidualnej specjalizacji żerowiskowej; 2) zbadanie zmienności składu diety w różnych skalach czasowych: pomiędzy ważnymi etapami cyklu życiowego: okresem lęgowym i poza lęgowym, oraz w obrębie okresu lęgowego; 3) zbadanie wpływu zmian klimatu na zmiany w diecie poprzez porównanie aktualnych danych z dostępnymi historycznymi z tego samego terenu badań; 4) porównanie zachowań i miejsc żerowiskowych pomiędzy gatunkami i płciami bazując na danych z geolokatorów; 5) porównanie lokalizacji żerowisk wyznaczonych na podstawie geolokacji oraz z równań regresji bazujących na sygnaturach izotopowych piór.

Opis zadań: Doktorant/ka wykona pracę doktorską w ramach projektu badawczego „Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce” w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Dariusza Jakubasa, kierownika projektu. Stypendysta/tka przez dwa lata przez okres ok. 3 miesięcy (grudzień-marzec) będzie pracował/a w kilkuosobowym zespole w terenie, na Wyspie Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka). Prace terenowe będą obejmować odłowy, znakowanie, zakładanie geolokatorów, pomiary ptaków, pobory prób pokarmowych oraz piór, szukanie gniazd. Prace terenowe będą się odbywały w godzinach dziennych oraz nocnych. W laboratorium badania będą obejmować identyfikację szczątków ofiar w pokarmie wykrztuszonym, rekonstrukcje składu diety przy pomocy izotopów, identyfikację molekularną płci. Istotną częścią pracy doktoranta/ki będzie przygotowywanie publikacji, w tym dotyczących zasięgów lotów żerowiskowych bazując na danych z geolokatorów oraz nisz izotopowych (praca z pakietami R). Doktorat powstanie na bazie kilku oryginalnych, anglojęzycznych prac opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Finansowanie: grant NCN OPUS 10 (10.2016-09.2019) na pokrycie całości kosztów badań, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 2700 zł brutto miesięcznie przez 3 lata, możliwość uzyskania tzw. dodatków projakościowych za publikacje.

Jak aplikować?
Proszę o przysłanie e-maila na mój adres (biodj@univ.gda.pl) z:
1) CV przedstawiającym osiągnięcia naukowe kandydata i doświadczenie naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, itp.
2) listem motywacyjnym
3) listem rekomendacyjnym; osobą rekomendującą może być opiekun/promotor pracy magisterskiej bądź inna osoba, która np. ze względu na prowadzone pod jej opieką badania jest w stanie napisać o kandydacie coś sensownego jako o potencjalnym doktorancie (opinia o umiejętnościach i predyspozycjach w kontekście niniejszego projektu).

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

Termin składania ofert: 26 czerwiec 2016, 23:59

Wnioski o przyznanie stypendium w projekcie rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji. Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Konkurs o przyznanie stypendium zostanie rozstrzygnięty do 30.06.2016 r.
W przypadku niewyłonienia kandydata/tki konkurs zostanie rozpisany ponownie

Następnie należy przystąpić do rekrutacji na Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii na Uniwersytecie Gdańskim, złożyć stosowne dokumenty (18-22 lipca). Tu szczegółowe informacje o rekrutacji:
http://ug.edu.pl/35203/studia_doktoranckie_z_biologii_ekologii_i_mikrobiologii

Do prowadzenia badań w rejonach polarnych oprócz wymogów formalnych, niezwykle istotne są cechy charakteru i umiejętności do pracy terenowej w małym zespole, w ciężkich terenowo warunkach. Dlatego przed ostateczną decyzją będę prowadził wstępne rozmowy z kandydatami (osobiście lub przez komunikator internetowy typu Skype/Hangout). Bardzo zależy mi na wybraniu osoby o najlepsze predyspozycjach do wykonania projektu!

Wymagania podstawowe:
- Tytuł magistra biologii, ekologii bądź dziedzin pokrewnych.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych.
- Doświadczenie terenowe w pracy z ptakami, rozpoznawanie, wyszukiwanie gniazd, łapanie, pomiary, obrączkowanie itp.
- Zaangażowanie na poziomie minimum 8h/dziennie (dni robocze) podczas pracy w Polsce (praca przy komputerze i w laboratorium), oraz po kilka godzin/dziennie (w tym w ciągu nocy) z przerwami (w rytmie codziennym i/lub zależnym od warunków pogodowych) podczas 3-miesięcznej pracy terenowej w Antarktyce (praca w terenie oraz w laboratorium i przy komputerze, zależnie od potrzeb).
- Dobre zdrowie i kondycja fizyczna oraz psychiczna; intensywna praca terenowa przez dwa sezony (każdy po ok. 3 miesiące) w Antarktyce, mały zespół w warunkach odizolowania, niskie temperatury, huraganowe wiatry.
- Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
- Kandydat/tka w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie przeszedł/przeszła pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie.
- Spełnione wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013r.

Dodatkowe pożądane cechy
- Sprawność w przygotowywaniu publikacji naukowych udokumentowana posiadaniem prac własnego autorstwa/współautorstwa.
- Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności mile widziana umiejętność używania pakietów R.
- umiejętność pracy w programach GIS
- Doświadczenia w pracy laboratoryjnej (częścią projektu będzie przygotowywanie piór do analiz izotopowych oraz molekularna identyfikacja płci)
- Wysokie standardy etyczne, sumienność, dokładność i wytrwałość przy pracach terenowych, laboratoryjnych jak i pisaniu manuskryptów;
-Dobre poczucie humoru i wszystkożerność

Co oprócz samego doktoratu oferuje projekt:
- Praca w unikalnym ekosystemie Antarktyki morskiej będzie na pewno cennym doświadczeniem. W okolicach Stacji Antarktycznej znajdują się kolonie lęgowe trzech gatunków pingwinów. W ich pobliżu rozwinęła się bujna tundra ornitokoprofilna. Będzie można również zapoznać się z funkcjonowaniem oraz pracami badawczymi Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego obejmującymi oceanografię, geologię, geomorfologię, glacjologię, meteorologię, sejsmologię oraz biologię i ekologię ptaków i ssaków morskich.
- Rozwój umiejętności analizy danych (zasięgi lotów żerowiskowych, analizy izotopowe, zaawansowane modelowanie i analizy permutacyjne)
- Współtworzenie nowego zespołu badawczego

Kontakt
Dariusz Jakubas
Email: biodj@univ.gda.pl
Więcej o Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców UG: http://www.kezk.bio.univ.gda.pl/