poniedziałek, 15 lipca 2013

Poszukuję doktoranta/doktorantkiTemat: Interakcje między pasożytami oraz wpływ koinwazji pasożytniczych na dostosowanie u ptaków z grupy dziuplakówTemat realizowany w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt.: „Interakcje między ekto- i endopasożytami na przykładzie pasożytów sikory modrej”

Opis projektu: Zarażenie żywiciela jednym gatunkiem pasożyta jest raczej wyjątkiem niż regułą. Pomimo to większość dotychczasowych badań nad oddziaływaniami w układzie pasożyt-gospodarz brała pod uwagę tylko jeden typ pasożyta. Tymczasem pasożyty mogą wchodzić w różnego rodzaju interakcje o charakterze synergistycznym bądź antagonistycznym. Charakter tych interakcji może mieć znacznie większe znaczenie dla gospodarza niż bezpośrednie oddziaływanie każdego pasożyta z osobna. Pomimo dużego zainteresowania badaczy zagadnieniem koinwazji w dziko żyjących populacjach, nadal niewiele jest wiadomo na temat istnienia wspomnianych interakcji, a w szczególności charakteru ich oddziaływania. Dodatkowo większość badań opiera się na danych korelacyjnych, które uniemożliwiają jednoznaczne określenie związków przyczynowo-skutkowych w tego typu zależnościach. Projekt ma na celu eksperymemtalne zbadanie jak zarażenie ektopasożytami wpływa na rozwój inwazji endopasożytniczych u ptaków z grupy dziuplaków na przykładzie pasożytów sikory modrej.
Realizacja projektu związana jest z badaniami terenowymi w populacji sikory modrej zasiedlającej skrzynki lęgowe zlokalizowanej na Gotlandii (Szwecja).

Podstawowe wymagania: zainteresowanie zagadnieniem pasożyt-gospodarz, znajomość lub chęć nauczenia się technik molekularnych, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie statusu doktoranta w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Termin zgłoszeń na studia doktoranckie upływa 11.09.2013, rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 02.10.2013. Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.miiz.waw.pl/pl/studium-doktoranckie/informacje-ogolne.html


Osoby zainteresowane proszę o kontakt:
dr Anna Dubiec
tel. (22) 629 32 21 w. 49, email: adubiec@miiz.waw.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza