wtorek, 25 września 2012

Poszukiwany doktorant/doktoranci

Poszukiwany doktorant/doktoranciOferujemy możliwość wykonania pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt jest kompleksowym studium łączącym badania nad kodowaniem informacji w sygnałach akustycznych chruścieli (Rallidae), z badaniami kognitywnymi i analizami filogenetycznymi.

Przedstawiciele tej grupy ptaków charakteryzują się wysoce specyficznym, pozornie bardzo prymitywnym, choć nadspodziewanie złożonym kodowaniem informacji w sygnałach akustycznych (Ręk & Osiejuk, 2010, 2011ab, 2012; Ręk et al. 2011). Ogólnym celem projektu jest zbadanie sposobu kodowana informacji w czasowych wzorcach głosów chruścieli oraz określenie jak ono wpływa na przekaz informacji i podejmowanie decyzji przez osobniki podczas interakcji wewnątrzpłciowych i międzypłciowych.

W zależności od możliwości i predyspozycji indywidualnych, doktorant będzie zaangażowany w badania nad jednym bądź kilkoma węższymi zagadnieniami w obrębie kompleksowego projektu we współpracy z drem Pawłem Rękiem (kierownikiem projektu) oraz innymi pracownikami i doktorantami Zakładu Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.behaecol.amu.edu.pl).

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywna ocena uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (patrz szczegóły rekrutacji i regulamin Studium Doktoranckiego Wydziału Biologii UAM: www.staff.amu.edu.pl/~biologia/page.php?id=system_ksztalcenia-doktoranckie), która zwykle odbywa się w pierwszej połowie lipca. Doktorant ma szanse otrzymania stypendium doktoranckiego UAM (w ramach normalnego programu stypendialnego ), a oprócz tego otrzymywać będzie wynagrodzenie z grantu. Ponieważ przewidywany termin rozpoczęcia badań terenowych to maj 2013, oczekujemy, że kandydat włączy się badania terenowe jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem studiów doktoranckich.

W ramach projektu doktorant będzie miał dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania w dziedzinie szeroko-rozumianej bioakustyki. Zapewniamy pełne finansowanie w ramach projektu, włączając w to koszty wyjazdów konferencyjnych, własny komputer itp. Jednakowoż, oczekujemy także inwencji ze strony doktoranta w samodzielnym pozyskiwaniu środków na badania i własny rozwój naukowy.   

Idealny kandydat powinien mieć doświadczenie w pracy terenowej, komunikować się w języku angielskim (część badań może odbywać się poza Polską), sprawnie posługiwać się komputerem (Excel to absolutne minimum), mieć wiedzę z matematyki przynajmniej na poziomie maturalnym oraz cechować się kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie i samodzielnością w wykonywaniu powierzonych zadań. Prawo jazdy i samochód oraz doświadczanie w łapaniu ptaków bardzo mile widziane!


Wszelkie pytania należy kierować do kierownika projektu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz danych (telefon, e-mail) osoby/osób mogących wiarygodnie zaopiniować kandydata (np. promotora pracy magisterskiej lub pracodawcy).


Kierownik projektu

Dr Paweł Ręk

Zakład Ekologii Behawioralnej
Wydział Biologii UAM (pok. 2.52)
Umultowska 89, 61-614 Poznań,
Tel. 61 829 5665


Literatura:

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2012) Temporal patterns of broadcast calls in the corncrake encode information arbitrarily. Behavioral Ecology, w druku.

Ręk, P., Osiejuk, T.S., Budka, M. (2011) Functionally similar acoustic signals in the corncrake (Crex crex) transmit information about different states of the sender during aggressive interactions. Hormones and Behavior 60: 706-712.

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2011) Non-passerine bird produces soft calls and pays retaliation cost. Behavioral Ecology 22: 657-662.

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2011) No male identity information loss during call propagation through dense vegetation: The case of the corncrake. Behavioural Processes 86: 323-328.

Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2010) Sophistication and simplicity: conventional communication in a rudimentary system. Behavioral Ecology 21: 1203-1210.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza