wtorek, 5 września 2017

Doktorant poszukiwany!Nazwa jednostki: Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wymagania:


- doświadczenie w zbieraniu pomiarów biometrycznych ptaków*
- doświadczenie w technikach znakowania i indywidualnego rozpoznawania ptaków*
- udokumentowany publikacjami naukowymi udział w projektach badawczych*
- prawo jazdy kategorii B*
- pełna dyspozycyjność w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca*
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach (powyżej 10 m) i pracy w trudnych warunkach pogodowych (osoba zatrudniona będzie skierowana na badania lekarskie)*
- płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie*
- podstawowe umiejętności w technikach laboratoryjnych np. izolacja genomowego DNA, reakcje immunologiczne,
- co najmniej podstawowa znajomość metod GIS,
- co najmniej podstawowa znajomość metod statystycznych i środowiska R
Opis zadań:
- praca terenowa: wykrywanie i indywidualne rozpoznawanie dorosłych osobników bociana białego, zebranie danych o biologii rozrodu (wielkość zniesień, sukces klucia), pomiary biometryczne, tempo wzrostu piskląt, pobieranie próbek kwi w celu oznaczania płci, szacowania poziomu kortykosteronu oraz sprawności immunologicznej, znakowanie piskląt i dorosłych obrączkami alfanumerycznymi i nadajnikami GPS-GSM
- praca laboratoryjna: analiza danych biometrycznych i biologii lęgowej, przeprowadzenie prostych analiz immunologicznych, analiza danych o wędrówkach ptaków z nadajnikami (po warsztatach ekologii wędrówki CanMove w Lund)

Termin składania ofert: 17 września 2017, 14:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Okres zatrudnienia:
Od 1.10.2017 do 30.06.2020
wynagrodzenie 2500 zł brutto (najprawdopodobniej umowa o dzieło)więcej szczegółów:
http://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176236

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza