środa, 20 kwietnia 2016

Doktorat w Australii


Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN „Funkcje i mechanizmy koordynacji akustycznej i wizualnej w sygnalizacji zwierząt.” Projekt jest częścią kompleksowego studium nad koordynacją czasową w komunikacji multisensorycznej i wieloosobniczej. Celem projektu jest określenie w jaki sposób nadawcy i odbiorcy sygnałów multimodalnych i wieloosobniczych radzą sobie z problemami utraty koordynacji audio-wizualnej w wyniku przesunięcia fazy dźwięku do obrazu wraz z dystansem transmisji oraz względności koordynacji między dźwiękami napływającymi z dwóch oddalonych od siebie źródeł.

Projekt planowany jest na 3-4 lata i będzie opierał na badaniach eksploracyjnych i eksperymentalnych nad systemem komunikacji audio-wizualnej graliny srokatej (Grallina cyanoleuca) w Australii, z czego w samej Australii przez około 3 miesiące każdego roku. Zasadniczym powodem prowadzenia badań w Australii jest fakt, iż na półkuli północnej brak jest gatunków śpiewających w tzw. duetach antyfonalnych, w których partnerzy śpiewają naprzemiennie w wysoce skoordynowany sposób. Tym bardziej brak jest gatunków u których duet antyfonalny składa się z kilku modalności jednocześnie. U graliny sygnalizacja łączy śpiew z ruchem skrzydeł lub całego ciała i jest wykonywana symultanicznie przez pary z tak duża precyzją, że śpiew partnerów brzmi jak śpiew jednego ptaka.

Na projekt będą składały się następujące etapy: rejestracja i opis struktury czasowej sygnałów audio-wizualnych, analiza i modelowanie struktury pokazów, konstrukcja biorobotów, eksperymenty terenowe oraz opracowanie i opublikowanie wyników.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywna ocena uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (patrz szczegóły rekrutacji i regulamin Studium Doktoranckiego Wydziału Biologii UAM: http://www.staff.amu.edu.pl/~biologia ), która zwykle odbywa się w pierwszej połowie lipca. Doktorant ma szanse otrzymania stypendium doktoranckiego UAM (w ramach normalnego programu stypendialnego).

Od kandydata oczekujemy przede wszystkim:
- doświadczenia i nadzwyczajnej motywacji do pracy badawczej
- biegłej w mowie i piśmie znajomości języka angielskiego
- znajomości podstawowych metod statystycznych
- łatwości w przyswajaniu nowego oprogramowania oraz metod badawczych.

Na korzyść kandydata mogą świadczyć także następujące cechy i umiejętności:

znajomość podstaw programowania i/lub elektroniki, sprawność manualna, prawo jazdy (ew. deklaracja jego szybkiego uzyskania), doświadczenie w pracy w terenie, doświadczenie w łapaniu i obrączkowaniu ptaków, dobra kondycja i zamiłowanie do aktywności fizycznej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz listu bądź listów rekomendacyjnych.Dr hab. Paweł Ręk
Zakład Ekologii Behawioralnej
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: rek@amu.edu.pl
(korespondencję prosimy kierować tylko na adres mailowy)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz