sobota, 14 listopada 2015

Dwa etaty w grancie NCN

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W RAMACH GRANTU NCN
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków


Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN OPUS pt. „Czynniki warunkujące dezercje samic u socjalnie monogamicznego gatunku ptaka z wysokimi nakładami na opiekę rodzicielską – na przykładzie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida”.

Obowiązki
- Prowadzenie badań terenowych na stawach w okolicach Zatora i Oświęcimia (możliwość zakwaterowania w ramach grantu): chwytanie i obrączkowanie ptaków, pobieranie tkanek, prowadzenie obserwacji behawioralnych, prowadzenie badań przy użyciu telemetrii VHF oraz eksperymentów terenowych.
- Prowadzenie badań molekularnych, analiza danych, opracowanie wyników i przygotowanie publikacji.

Wymagania:
- Tytuł magistra biologii środowiskowej (biologia, ekologia, geografia) uzyskany w terminie do 30.06.2016.
- Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w pracy w terenie z ptakami (mile widziane uprawnienia do obrączkowania ptaków), odporność na trudne warunki terenowe.
- Znajomość statystyki oraz języka angielskiego.
- Silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego.
- Zdolność pisania publikacji naukowych oraz aplikowania o fundusze.
- Gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych (w okresie badań terenowych).
- Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie).
- Przyjęcie na studium doktoranckie (Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), planowany termin składania podań 31.07.2016 r.
www.botany.pl/index.php/wydarzenia-w-instytucie/studium-doktoranckie

Możliwości
- Nauka nowoczesnych metod i technik stosowanych w ekologii.
- Wykonanie całości lub części badań do rozprawy doktorskiej w ramach grantu.
- Możliwość współautorstwa publikacji powstałych w efekcie realizacji grantu.
- Dostęp do podstawowego wyposażenia.
- Praca w jednym z najciekawszych ornitologicznie obszarów Polski.

Dodatkowe informacje:
I ETAP zatrudnienia: 15.05.2016 – 15.09.2016 – praca w terenie, wynagrodzenie 2000 zł netto/miesiąc.
II ETAP zatrudnienia: od 01.10.2016 przez 24 miesiące – stypendium doktoranckie – po przyjęciu na studium doktoranckie (termin składania podań 31.07.2016). Wynagrodzenie 2350 zł brutto/miesiąc – stypendium nie podlega opodatkowaniu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
dr Mateusz Ledwoń tel. 507583510, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Sławkowska 17, 31-016 Kraków, e-mail: Ledwon@isez.pan.krakow.pl

Konkurs  ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, opis osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań, życiorys, list polecający (lub dane kontaktowe do wcześniejszego opiekuna naukowego).

Termin składania ofert: 01 marzec 2016
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną (PDF, w tytule maila proszę wpisać „stypendium_nazwisko”) i tradycyjną (wersja podpisana).


PRACOWNIK TERENOWY W RAMACH GRANTU NCN 

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków


Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN OPUS pt. „Czynniki warunkujące dezercje samic u socjalnie monogamicznego gatunku ptaka z wysokimi nakładami na opiekę rodzicielską – na przykładzie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida”.

Obowiązki
- Prowadzenie badań terenowych na stawach w okolicach Zatora i Oświęcimia (możliwość zakwaterowania
w ramach grantu).
- Chwytanie i obrączkowanie ptaków.
- Pobieranie tkanek, prowadzenie obserwacji behawioralnych.
- Prowadzenie badań przy użyciu telemetrii VHF oraz eksperymentów terenowych.

Wymagania:
- Umiejętność pracy w zespole.
- Doświadczenie w pracy w terenie z ptakami (mile widziane uprawnienia do obrączkowania ptaków).
- Odporność na trudne warunki terenowe.
- Gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych (w okresie badań terenowych).
- Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie).

Możliwości
- Nauka nowoczesnych metod i technik stosowanych w ekologii.
- Możliwość współautorstwa publikacji powstałych w efekcie realizacji grantu.
- Dostęp do podstawowego wyposażenia.
- Praca w jednym z najciekawszych ornitologicznie obszarów Polski.

Dodatkowe informacje:
Okres zatrudnienia:  15.05.2016 – 15.09.2016,  15.05.2017 – 15.09.2017, 15.05.2018 – 15.09.2018
Możliwość pracy tylko w wybranym okresie badawczym. Wynagrodzenie 2000 zł netto/miesiąc


Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
dr Mateusz Ledwoń tel. 507583510, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie,
Sławkowska 17, 31-016 Kraków, e-mail: Ledwon@isez.pan.krakow.pl


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys wraz z informacją o doświadczeniu w pracy terenowej.

Termin składania ofert: 01.03.2016
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną (PDF, w tytule maila proszę wpisać „bterenowe_nazwisko”) i tradycyjną (wersja podpisana).


 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz