sobota, 27 czerwca 2015

Staż podoktorski w ramach projektu NCN Sonata Bis

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

Opis problemu badawczego i cele:

Wzorce rozmieszczenia i liczebności wielu organizmów zwierzęcych są najczęściej tłumaczone jako wynik selektywnego wyboru siedliska w oparciu o jego fizyczne i strukturalne atrybuty. Jednakże występowanie gatunku w danym siedlisku może być zależnie nie tylko od jego cech strukturalnych, ale również od interakcji z osobnikami tego samego lub innego gatunku. Ponieważ samo środowisko jest często bardzo zmienne, zwierzęta mogą podwyższać swoje dostosowanie kierując się przy wyborze siedliska różnoraką informację socjalną i publiczną, niesioną przez inne osobniki lub inne gatunki. Informację taką stanowić może sama obecność osobników, ich zachowania lub nawet ślady ich obecności. Niemniej, bardzo niewiele wiadomo, jak informacja socjalna kształtuje różne procesy ekologiczne. Informacja socjalna może pochodzić z różnych źródeł, które mogą osłabiać albo wzmacniać jej wartość. Ponadto, wartość informacji może zależeć od stopnia heterogeniczności siedlisk, która jest jedną z podstawowych cech środowiska.
             Celem projektu jest poznanie relatywnych efektów zróżnicowanej informacji socjalnej i publicznej, heterogeniczności środowiska i interakcji między tymi dwoma zjawiskami w kształtowaniu rozmieszczenia organizmów (ptaków) oraz ich liczebności.


Wymagania:

1. Tytuł doktora biologii lub ekologii,
2. Znajomość zaawansowanych metod statystycznych w środowisku R,
3. Doskonała zdolność identyfikacji europejskich ptaków w terenie, wiedza o ich biologii oraz doświadczenie w pracy terenowej,
4. Znajomość zaawansowanych technik GIS, głównie analiz danych rastrowych,
5. Zdolność do tworzenia nowych rozwiązań analitycznych i metod badawczych,
6. Udokumentowany i bardzo dobry dorobek naukowy (wykaz publikacji z tzw. listy filadelfijskiej),
7. Bardzo silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego,
8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
9. Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie),

Opis zadań:

- prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie europejskich ptaków w środowisku,
- prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,
- analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i narzędzi GIS,
- planowanie niezależnych badań z pokrewnych tematów oraz zdobywanie funduszy na ich realizację,
- uczestniczenie w nadzorowaniu pracy doktorantów.

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie etatu finansowanego z projektu  NCN (5000 zł/miesiąc brutto). Zatrudnienie początkowo na okres próbny (6 miesięcy), z możliwością przedłużenia na okres dwóch lat i pół roku oraz kolejnych dwóch lat (po pomyślnej ewaluacji prac projektu po trzech latach – łącznie 60 miesięcy). Początek zatrudnienia: 01 październik 2015.


Dodatkowe informacje:

Informacji udziela kierownik projektu: dr Piotr Skórka (http://skorasp.republika.pl/page1.html)
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, e-mail: pskorka@iop.krakow.pl

Konkurs na charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny
- opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań
- życiorys
- kopia dyplomu doktorskiego
- list polecający (opcjonalnie).


Termin składania ofert: 15.08.2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz