poniedziałek, 22 czerwca 2015

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Sonata Bis

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt.„Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”, wykonując w szczególności następujące zadania:

- prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie organizmów (ptaków) w środowisku,
- prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,
- analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi GIS.

Wymagania:

1. Tytuł magistra biologii środowiskowej (biologii, ekologii lub geografii)
2. Znajomość technik GIS, statystyki oraz rozpoznawania ptaków w terenie
3. Bardzo silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego
4. Dobra znajomość języka angielskiego
5. Zdolność samodzielnego pisania publikacji naukowych
6. Aplikowanie o fundusze (z różnych źródeł) na realizację własnych pomysłów badawczych
7. Gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych (w okresie badań terenowych)
8. Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie)
9. Wcześniejsze przyjęcie na studium doktoranckie (Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
www.botany.pl/index.php/wydarzenia-w-instytucie/studium-doktoranckie ; termin składania podań 31.07.2015 r.


Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium doktoranckiego NCN (3000 zł brutto miesięcznie) na okres 48 miesięcy, począwszy od 01.10.2015.
 
Możliwości:

- Nauka nowoczesnych narzędzi badawczych: techniki GIS, statystyka, metody badania ptaków.
- Uczestnictwo w działalności naukowej grupy bardzo zmotywowanych naukowców
- Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach  i stażach,
- Realizacja własnych pomysłów badawczych
- Praca w inspirującej atmosferze naukowej nowego zespołu badawczego,
- Dostęp do podstawowego wyposażenia
- Praca w mieście o bogatej historii, z wieloma instytucjami badawczymi.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
dr Piotr Skórka (http://skorasp.republika.pl/page1.html)
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, e-mail: pskorka@iop.krakow.pl

Konkurs  ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań
- życiorys
- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
- list polecający (lub dane kontaktowe do wcześniejszego opiekuna naukowego).

Termin składania ofert: 31 lipiec 2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz