środa, 12 czerwca 2013

Zespół Chemii Biofizycznej w IChF PAN poszukuje kandydatów na staż podoktorski

Instytucja oferująca stanowisko adiunkta: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Kierownik projektu: dr Anna Ochab-Marcinek
Zadania badawcze: Teoretyczne i symulacyjne modelowanie stochastycznej ekspresji genów 
Opis projektu: W pracy [A. Ochab-Marcinek, M. Tabaka, PNAS, (2010) 107(51), 22096] badaliśmy teoretyczny model ekspresji genów w najprostszym możliwym układzie regulacyjnym: dwustopniowej kaskadzie z niekooperatywnym wiązaniem czynników transkrypcyjnych. Układ taki potraktowaliśmy teoretycznie jako nieliniowy filtr szumu. Dzięki temu pokazaliśmy, że wbrew dotychczasowym intuicjom możliwy jest tam czysto stochastyczny mechanizm różnicowania populacji identycznych genetycznie komórek na dwa fenotypy o różnych poziomach ekspresji. Opis układów genetycznych jako nieliniowych filtrów szumu pozwala na łatwą analizę statystyki ekspresji genów. Celem obecnego projektu jest użycie tego podejścia teoretycznego do bardziej złożonych motywów regulacyjnych i znalezienie warunków na dokładną regulację genów w tych układach.

Więcej informacji o projekcie: ochab@ichf.edu.pl

Oferujemy:
·         Praca w młodym zespole badawczym
·         Atmosfera zachęty i pomocy w zdobywaniu własnych grantów / stypendiów
·         Współpraca z grupami doświadczalnymi wewnątrz instytutu i zewnętrznymi
·         Wynagrodzenie: 6000 zł netto miesięcznie

Lista wymaganych dokumentów i pozostałe informacje: http://ichf.edu.pl/2013-05-29_konkurs_Ochab_PL.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz