piątek, 21 czerwca 2013

Doktorat w Toruniu: Filogeneza molekularna Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)Katedra Ekologii i Biogeografii 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK


Poszukujemy doktoranta/doktorantki
Temat: Filogeneza molekularna Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)
Podstawowe wymagania: wiedza z zakresu biologii ewolucyjnej, systematyki i filogenetyki, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Dodatkowe wymagania: znajomość podstawowych technik molekularnych (izolacja DNA, PCR), publikacje z zakresu entomologii, filogenetyki lub biologii ewolucyjnej.

Pozycja jest oferowana od 1 października 2013 roku na cztery lata w ramach projektu NCN Opus „Filogeneza i ewolucja morfologii stadiów larwalnych ścierwic (Diptera: Sarcophagidae)”.
Uzyskanie statusu doktoranta: rekrutacja na studia doktoranckie ma miejsce w terminie 10 czerwca – 2 lipca 2013. Rozmowa kwalifikacyjna będzie odbędzie się 4 lipca 2013. Otrzymanie stypendium doktoranckiego zależne jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej informacji dotyczącej procedury: mgr Magdalena Zakrzewska, Dziekanat Wydziału BiOŚ UMK, tel. 56 611 44 41, e-mail: magdal@umk.pl
Istnieje możliwość realizacji powyższego tematu w systemie „double degree” we współpracy z Department of Entomology, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen (dr Thomas Pape).
Osoby zainteresowane tematem proszę w pierwszej kolejności o kontakt: dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK; tel. 56 611 26 49, email: szpila@umk.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz