środa, 26 czerwca 2013

Doktoraty w Muzeum i Instytucie Zoologii PANMiędzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN (z udziałem Instytutu Paleobiologii PAN)


prowadzi studia doktoranckie w zakresie zoologii, ekologii i ewolucji bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie ptaków i ssaków) z  wykorzystaniem zarówno najnowszych  jak i  tradycyjnych technik terenowych i laboratoryjnych.


Najbliższa rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2013 - należy wybrać temat i promotora spośród proponowanych (dostępne na stronie MIZ PAN tu) lub zaproponować własny temat. Szczegóły dotyczące potrzebnych dokumentów, terminów i zasad studiów na stronie MIZ tutaj.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz