niedziela, 19 maja 2013

Diamentowe Granty przyznane

Osiemdziesięciu dziewięciu studentów otrzymało od MNiSW środki finansowe (w sumie ponad 16 mln) na własne badania w ramach Diamentowych Grantów. Ciekawa jest informacja:
"W znowelizowanej ustawie znajdzie się zapis zobowiązujący wydziały do przyjmowania państwa na studia doktoranckie – mówiła prof. Kudrycka"
cały komunikat MNiSW tutaj:
 http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/diamenty-polskiej-nauki-odnalezione/

a lista laureatów tu:
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130513/20130515_DG_2013_lista_laureatow.pdf

spośród tych 89 są dwa (może inne przeoczyłem) z działki eco-evo, choć oczywiście zależy to od tego jak szeroko zdefiniujemy naszą dziedzinę (w pewnym sensie wszystko jest ewolucją):


1. Znaczenie rozmiarów ciała w konkurencji o zasoby na tle zmian klimatycznych
2. Badanie odporności drobnych bezkręgowców anabiotycznych (na przykładzie niesporczaków) na brak pola geomagnetycznego, a możliwości przetrwania ziemskich organizmów poza naszą planetą
 michał żmihorski

1 komentarz: