wtorek, 3 maja 2016

Doktorat w Kamerunie!

Temat projektu: Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego

Obiekt badań: dzierzyk żółtobrzuchy Laniarius atroflavus 

Teren badań: Kamerun (Bamenda Highlands) i dla części laboratoryjnej Poznań (Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Biologii UAM).

Podstawowym celem będzie eksperymentalne sprawdzenie na podstawie jakich charakterystyk głosów samce i samice dzierzyków żółtobrzuchych potrafią się rozpoznawać indywidualnie. Analiza zebranego już materiału (posiadamy dużo nagrań i wykonano trzy wstępne eksperymenty terenowe) będzie punktem wyjścia do dalszych badań eksperymentalnych nad rolą głosów w utrzymywaniu więzi partnerskich i wspólną obroną terytorium. Dokładny temat doktoratu zostanie ustalony po skompletowaniu całego zespołu badawczego.


Ryc. 1. Dzierzyk żółtobrzuchy (Fot. Paweł Podkowa)

Finansowanie: grant NCN OPUS 9 (02.2016-02.2019) na pokrycie całości kosztów badań, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przez pierwsze 3 lata, następnie możliwość uzyskania stypendium UAM na 4-ym roku studiów doktoranckich (podstawowe stypendium jest niższe ale jest możliwość uzyskania tzw. dodatków projakościowych; zakładam też, że na czwartym roku doktorant uzyska już grant typu Preludium na jakiś poboczny temat związany z doktoratem).Ryc. 2. Przykładowy sonogram z duetami dwóch różnych par.

Jak aplikować ?
Najpierw proszę napisać do mnie emaila przysyłając CV, list motywacyjny i, jeśli jest taka możliwość, to można poprosić kogoś o przesłanie bezpośrednio do mnie listu rekomendacyjnego. Osobą polecającą może być opiekun pracy magisterskiej bądź inna osoba, która np. ze względu na prowadzone pod jej opieką badania jest w stanie napisać o Tobie coś sensownego jako o potencjalnym doktorancie. Laurki nie są mile widziane, raczej opinia o tym co potrafisz i jakie masz predyspozycje w kontekście niniejszego projektu.

Po drugie, w odpowiednim momencie trzeba będzie przystąpić do otwartego konkursu na Wydziale Biologii UAM, złożyć stosowne dokumenty (zwykle termin mija na przełomie czerwca i lipca) i stawić się przed komisją na rozmowę kwalifikacyjną (prawdopodobnie w tym roku dla moich kandydatów będzie to 11 lipca). Dlatego trzeba śledzić strony Wydziału Biologii UAM i stosować się do informacji ogłaszanych przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 

Do otwartego konkursu może przystąpić każdy, nawet bez wcześniejszych konsultacji ze mną, ale charakter projektu jest taki, iż prócz wymogów formalnych, niezwykle istotne są cechy charakteru i umiejętności do pracy terenowej w ciężkich warunkach. Z doświadczenia wiem, że nie każdy się do tego nadaje, dlatego na etapie wstępnych rozmów (na żywo lub przez Skype) będę sugerował bądź nie, składanie oficjalnego wniosku i raczej nie wyobrażam sobie aplikowania w lipcu z sukcesem bez wcześniejszego kontaktu ze mną. Bardzo zależy mi na wybraniu osoby, która rzeczywiście będzie miała najlepsze predyspozycje do wykonania projektu!


Ryc. 3. Przykładowe środowisko życia dzierzyków (Fot. T. Osiejuk)

Wymagania podstawowe
 • Tytuł magistra biologii, ekologii bądź dziedzin pokrewnych.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych.
 • Doświadczenie terenowe w pracy z ptakami, rozpoznawanie, wyszukiwanie gniazd, łapanie, pomiary, pobieranie krwi, obrączkowanie itp. (im większe tym lepiej).
 • Praca w projekcie w wymiarze pełnoetatowym, wymagane zaangażowanie na poziomie minimum 8h/dziennie w Polsce, w Kamerunie prace terenowe trwają zwykle od ok 5:30 do 10-11, następnie od 16 do 18:30. W czasie „wolnym” jest zawsze mnóstwo rzeczy do zrobienia w obozie.
 • Zamieszkanie na czas trwania projektu w Poznaniu.
 • Corocznie ok. 2 miesiące pracy terenowej w Afryce (ciężki teren, góry); wymagane dobre zdrowie i kondycja fizyczna, konieczność wykonania niezbędnych szczepień do końca września b.r. a na miejscu brania leków przeciw malarii o, często, silnych działaniach ubocznych zarówno psychicznych jak i fizycznych.
 • Wszystkożerność (w warunkach obozowych nie ma miejsca na diety jakiegokolwiek rodzaju).


Ryc. 4. Przykładowe środowisko życia dzierzyków. (Fot. T. Osiejuk)

Dodatkowe cechy, które mogą okazać się ważne podczas rekrutacji
 • Sprawność w przygotowywaniu publikacji naukowych udokumentowana posiadaniem już własnych prac.
 • Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności mile widziana umiejętność używania pakietów R, MatLab, jak również innych zaawansowanych programów ułatwiających obróbkę danych (część laboratoryjna projektu będzie się wiązała z koniecznością analizy bardzo dużych ilości pomiarów sygnałów akustycznych i zachowania ptaków)
 • Wszelkie umiejętności „survivalowe”, gotowanie (szczególnie na ognisku), dźwiganie wody ze strumyka i drewna na ognisko, wykonywanie drobnych napraw itp. 

Czego będzie się można nauczyć i jakie zdobyć doświadczenia
 • Obsługa sprzętu do nagrywania sygnałów dźwiękowych.
 • Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów z playbackiem sygnałów dźwiękowych w bardzo różnych, zaawansowanych konfiguracjach.
 • Programowania automatycznych rekorderów firmy Wildlife Acoustics.
 • Analizy sygnałów dźwiękowych w profesjonalnych programach bioakustycznych takich jak Avisoft SASLab Pro, Raven Pro, XBAT, Syrinx itp.
 • Praca w unikalnym miejscu, będzie na pewno cennym doświadczeniem. Badania prowadzone są na granicy jednego z ostatnich większych fragmentów górskiego lasu deszczowego w Bamenda Highlands w Kamerunie. Mamy tam stację terenową położoną na wysokości 2150 m n.p.m. w odległości ok. 7 km w poziomie i 1 km w pionie od najbliższej wioski. Żyje tam około 30 endemicznych gatunków ptaków, i zobaczenie czegoś ciekawego wymaga jedynie wyjścia ze śpiwora. Najbliższe pary dzierzyków mają terytoria na terenie obozu i jest to tam gatunek liczny, większość prac eksperymentalnych będzie prowadzona w promieniu 2 km od obozu.
 • Możliwość poznania Kamerunu od podszewki. Mamy bardzo dobre relacje z miejscową ludnością, regularnie odwiedzamy miejscowy targ, zatrudniamy tragarzy, współpracujemy z miejscowym uniwersytetem, jak czas pozwoli to po zakończeniu badań odwiedzamy inne ciekawe przyrodniczo miejsca, żeby zdobyć nowe doświadczenia. Badania w Kamerunie prowadzimy już od 10-u lat i mamy zgraną ekipę o dużym doświadczeniu. Między innymi przeszliśmy śmiało przez wszelkie wersje biegunki, malarię w odmianie „mózgowej”, wnieśliśmy dwie żywe kury w celach konsumpcyjnych na wysokość ponad 2 tys. metrów… no jest o czym opowiadać. Pisząc w skrócie, praca w Kamerunie albo Cię całkowicie pochłonie i wciągnie, albo sponiewiera. Innej opcji w zasadzie nie ma.
 • W trakcie pracy będzie można poznać na miejscu ekipę biologów z Czech i ich kooperantów, którzy zajmują się badaniem zapylaczy (nektarniki, pszczoły itd.) i preferowanych przez nie roślin, można się będzie nauczyć rozpoznawania wielu różnych taksonów, poza ptakami. Na miejscu będzie też kolega Michał Budka prowadzący równolegle projekt nad duetami u chwastówki ubogiej.

Kontakt
Tomasz Osiejuk
Email: osiejuk@amu.edu.pl
Więcej o zakładzie: www.behaecol.amu.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz