środa, 22 października 2014

Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne 2014/2015Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
2014/2015

2014
20 XI  Nurogęś w Karpatach – ekspansja i preferencje
          siedliskowe – Łukasz Kajtoch (Kraków) Duża Sala Wykładowa

 4 XII  Jak zmieniała się awifauna Wrocławia – Ludwik Tomiałojć
         (Wrocław) Duża Sala Wykładowa

18 XII  Reakcje planktonożernych alczyków na zmienne
           warunki oceanograficzne – Dariusz Jakubas (Gdańsk)
           Sala nr 1, parter

2015
15 I  Długoterminowe zmiany w zimującej populacji gawrona w
        Poznaniu – Aleksander Winiecki i Ziemowit Kosiński
        (Poznań) Sala im. Kuntzego, I piętro w starej części

29 I  Wpływ informacji socjalnej na wybór środowiska przez
         świstunkę leśną – Jakub Szymkowiak (Poznań) Sala im.
          Kuntzego

26 II  Ekologia rozrodu wrony siwej w Parku Narodowym
          "Ujście Warty" – Piotr Zduniak (Poznań) Sala im. Kuntzego

 
Seminaria odbywać się będą w czwartki, o godz. 17:00 w dawnym Instytucie Zoologii UWr., ul. Sienkiewicza 21
Serdecznie zapraszamy
Andrzej Dyrcz

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza