piątek, 31 sierpnia 2012

Doktoraty w MIZ PAN - ostatni dzwonek!

Kandydaci zainteresowani podjęciem prac nad doktoratem w MIZ PAN powinni wybrać temat, uzyskać akceptację przyszłego opiekuna naukowego i złożyć dokumenty w  Sekretariacie Muzeum i Instytutu PAN do dnia 17 września 2012. Rozmowa kwalifikacyjna odbedzie się 2 pażdziernika br; poczatek godz. 11.

Siedzibą administracyjną Studium Doktoranckiego jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, tel. 629 32 21
Kierownikiem Studium jest prof. dr hab. Joanna Gliwicz  (adres i tel. jak wyżej);
e-mail: gliwicz@miiz.waw.pl

Proponowane tematy 2012*
 1. "Zmienność i integracja uzębienia łasicowatych " – promotor prof. dr hab. Mieczysław Wolsan, wolsan@miiz.waw.pl
 2. "Ewolucja różnorodności taksonomicznej i pokarmowej biedronek z plemienia Coccinellini (Coleoptera: Coccinellidae), w oparciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych" – promotor dr hab. Wioletta Tomaszewska, wiolkat@miiz.waw.pl 
 3. "Filogeneza struktury i transkrypcji mtDNA u nicieni" – promotor dr. hab. Tadeusz Malewski. tmalewski@miiz.waw.pl 
 4. "Genetyka populacji wybranych gatunków nietoperzy" – promotor  prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz; sekretariat@miiz.waw.pl  
 5. "Interakcje między pasożytami oraz wpływ koinwazji pasożytniczych na
  dostosowanie u ptaków z grupy dziuplaków" - opiekunowie: dr Anna Dubiec
  i dr hab. Tomasz Mazgajski,  adubiec@miiz.waw.pl;
  Doktorant będzie uczestniczył w badaniach terenowych na Gotlandii (Szwecja) w okresie kwiecień-czerwiec
 6. "Ewolucja pluskwiaków Fulgoromorpha". - opiekunowie:  prof. Mieczysław Wolsan i dr  Jacek Szwedo, szwedo@miiz.waw.pl

*  propozycję innego tematu niż powyższe należy zgłosić do kierownika Studium lub bezpośrednio do wybranego promotora

więcej na ten temat na stronie http://www.miiz.waw.pl/pl/studium-doktoranckie/informacje-ogolne.html

michał żmihorski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz