poniedziałek, 28 marca 2011

Wpływ pasożytów krwi na dostosowanie ptaków – badania terenowe w SzwecjiPoszukujemy osoby, która wzięłaby udział w badaniach terenowych w ramach projektu o wpływie pasożytów krwi na dostosowanie sikory bogatki. Badania zostaną przeprowadzone w populacji zasiedlającej skrzynki lęgowe, zlokalizowanej w południowej części Gotlandii. Prace terenowe obejmują standardowe czynności: kontrolę skrzynek lęgowych, chwytanie ptaków dorosłych, obrączkowanie, pomiary biometryczne oraz pobieranie krwi.  Poszukujemy osoby, która włączyłaby się w prace terenowe w terminie 15 kwietnia – 1 czerwca, ale możliwe jest kilkudniowe przesunięcie daty przyjazdu oraz/lub wyjazdu. W zależności od etapu badań, może być wymagany wielogodzinny pobyt w terenie oraz rozpoczynanie pracy we wczesnych godzinach porannych.  Najchętniej widziane są osoby z doświadczeniem w pracach terenowych na ptakach, ale nie jest to warunkiem koniecznym.
Za udział w pracy terenowej oferujemy wynagrodzenie. Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywane są z grantu.
Anna Dubiec i Magda Zagalska-Neubauer
Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z:

 Anna Dubiec
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel.: (22) 629 32 21 w. 49
e-mail: adubiec@miiz.waw.pl  


1 komentarz: