poniedziałek, 7 maja 2018

Poszukiwany DOKTORANT/DOKTORANTKA


Nazwa jednostki: Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wymagania:
1. Ukończone studia magisterskie.
2. Zainteresowanie tematyką badawczą doktoratu; umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych; dbałość o jakość uzyskanych wyników.
3. Znajomość analiz statystycznych stosowanych w biologii środowiskowej.
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych;
- CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach naukowych;
- kopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
- oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)".
Opis zadań:

Doktorant/-ka będzie uczestniczył/-ła w zadaniach badawczych realizowanych w projekcie SONATA BIS finansowanym przez NCN: „Odpowiedź zbiorowisk grzybów saprotroficznych i mykoryzowych na długoterminowe nawożenie azotem”.
            Planowane zadania obejmują prowadzenie badań z glebą i korzeniami drzew leśnych w celu identyfikacji zespołów grzybów saprotroficznych i mykoryzowych z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (w tej części badawczej doktorant/-ka otrzyma pomoc techniczną).
            Do głównych zadań doktoranta/-tki będzie należało statystyczne opracowanie wyników, przygotowanie rozprawy doktorskiej oraz manuskryptów publikacji.

Warunki zatrudnienia:

Doktorant/-ka, po przyjęciu na studia doktoranckie (na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), będzie korzystał/-ła ze stypendium finansowanego z projektu SONATA BIS w wysokości 3000 zł netto miesięcznie przez okres 36 miesięcy. Dodatkowo doktorant/-ka będzie mógł/mogła starać się o stypendium motywacyjne na UAM.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie dokumentów w formie plików na adres e-mail: lktrocha@gmail.com.
Z kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna (wg uchwały 96/2016 Rady Narodowego Centrum Nauki), która odbędzie się na Wydziale Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Termin rozmowy wyznaczony zostanie przez komisję rekrutacyjną, a poszczególni kandydaci zostaną o nim poinformowani drogą e-mailową. Orientacyjny termin rozmów: początek lipca 2018 r.
            Ogólne założenia projektu dostępne są
TUTAJ, a pytania dotyczące szczegółów badań można etc. proszę kierować bezpośrednio do kierownika projektu: dr Lidia Trocha, lktrocha@gmail.com.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2018.
Forma składania ofert: email.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza