czwartek, 19 lutego 2015

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny 2014-2020

Apel o zwrócenie uwagi na ważny dokument: Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa w sprawie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 2014-20.
 
Ważnym narzędziem ochrony przyrody w krajobrazach rolniczych są programy rolnośrodowiskowe. Ostatni program, funkcjonujący w ramach PROW 2007-2013 szczęśliwie się już zakończył, kolejny, który w ramach wariantów dedykowanych ochronie ptaków miałem przyjemność współprojektować, jest obecnie szlifowany. Jest to potencjalnie fajne narzędzie, idzie na to kupa forsy (kilka miliardów zł!) a jego celem jest zachowanie różnorodności biologicznej w zmieniającym się krajobrazie rolniczym. 

Ja przeżyłem wiele ciężkich chwil widząc jak kształt wariantów ptasich, które pisałem konsultując możliwie szeroko z wieloma ekspertami, stopniowo, w wyniku tyranii biurokracji i niezrozumienia ze strony urzędników, przekształca się w sposób - delikatnie mówiąc - niewłaściwy. Obecnie w zakresie wariantów ptasich, ale też innych, jest sporo dziwnych zapisów, część jest wręcz szkodliwa. W trakcie pojawiały się różne koncepcje wyznaczania powierzchni do dopłat, np. zakładano, że Ministerstwo Środowiska ma aktualne informacje o lęgowych czajkach i kszykach w całej Polsce (co do działki ewidencyjnej), bo przecież były robione inwentaryzacje... Okrojono dopłaty "ptasie" do sieci Natura2000, a także stworzono nowy wariant "Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)" w ramach którego dofinansowywane będzie wczesne (bo już od 15 czerwca) koszenie, niezależnie od aktualnego składu gatunkowego na danej działce (czyli można dostać niezłe dofinansowanie na niszczenie lęgów wodniczki, kulika, sowy błotnej itp). 

Do 23 lutego (poniedziałku) trwają konsultacje w tej sprawie, można przesyłać swoje uwagi i wytykać błędy. Nie wiadomo jaka jest siła oddziaływania potencjalnych uwag, bo w Polsce urzędnik nie musi się trzymać rzeczywistości tylko odwrotnie, ale warto próbować.
Całość wisi tutaj:

michał żmihorski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz