wtorek, 19 lipca 2016

Doktorat z ekologii fizjologicznej

Poszukuję osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN OPUS „Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1”, realizowanego przeze mnie w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Krótko o projekcie
Białko UCP1 występuje w brunatnej tkance tłuszczowej i jest odpowiedzialne za termogenezę bezdrżeniową. Stało się ono ostatnio obiektem dużego zainteresowania zarówno ekologii fizjologicznej, jak i badań biomedycznych. Właściwości UCP1 sprawiają że wyższe wydatki energetyczne podczas termogenezy nie muszą wiązać się ze wzrostem stresu oksydacyjnego.

Obiektem badań w moim projekcie są myszy pochodzące ze sztucznej selekcji na wysoki i niski poziom metabolizmu podstawowego oraz na wysoki poziom metabolizmu wysiłkowego (grupa prof. Marka Konarzewskiego). Wcześniejsze badania wykazały że w/w selekcja wpłynęła na zdolność myszy do termogenezy bezdrżeniowej. Celem obecnego projektu jest zbadanie (a) różnic w aktywności białka UCP1 u omawianych myszy a także (b) jego związku z poziomem stresu oksydacyjnego podczas termogenezy w różnych liniach selekcyjnych.

Projekt łączy różne dziedziny biologii: jego celem jest poszukiwane molekularnych podstaw zmienności cech fizjologicznych obserwowanych na poziomie całego osobnika oraz ich znaczenia dla ewolucji tych cech . Selekcjonowane linie myszy, będące obiektem eksperymentu, są unikalnym na skalę światową modelem umożliwiającym badanie wewnątrzgatunkowej zmienności cech związanych z fizjologią.
Projekt prowadzony jest we współpracy z prof. Janem Nedergaardem z Uniwersytetu w Sztokholmie, światowej sławy specjalistą w badaniach nad białkiem UCP1.

O doktoracie
Udział w projekcie będzie obejmował przede wszystkim wykonywanie analiz biochemicznych (Western blot, pomiary poziomu stresu oksydacyjnego itp.), a także udział w pomiarach tempa metabolizmu oraz w eksperymentach na myszach laboratoryjnych (wszczepianie transmiterów do pomiaru temperatury, pomiar termogenezy bezdrżeniowej, obserwacje behawioralne itp.). Projekt nie obejmuje badań terenowych.
Wymagania:
  • ukończonych studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych;
  • znajomość metod biochemicznych typu Western blot lub chęć szybkiego ich poznania;
  • gotowość do pracy z myszami laboratoryjnymi;
  • motywacja do samodzielnej pracy w laboratorium, oraz pisania artykułów naukowych;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umiejętność czytania literatury naukowej i prezentacji wyników na międzynarodowych konferencjach naukowych).  

Do udziału w projekcie wymagane jest przyjęcie na studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku (informacje o rekrutacji: http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl/podstrony/studia-doktoranckie-w-dziedzinie-nauk-biologicznych-w-dyscyplinie-biologia-prowadzone-na-wydziale-biologiczno-chemicznym-uniwersytetu-w-bialymstoku/  ).

Warunki zatrudnienia i dalsze informacje o projekcie można uzyskać pod adresem mailowym brzek@uwb.edu.pl do 26.08.2016 (termin rejestracji kandydatów na studia doktoranckie upływa 4.09.2016).

Paweł Brzęk

1 komentarz: