wtorek, 12 czerwca 2012

Doktorant poszukiwany!

"Etat" doktoranta OD ZARAZ w projekcie:

Fizjologiczne podłoże ewolucji wysokiej wydolności tlenowej w liniach nornic rudych z wielokierunkowego eksperymentu selekcyjnego

Wiecej informacji i opis projektu umieszczam jako komentarz.

Paweł Koteja
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
e-mail: pawel.koteja@uj.edu.pl

3 komentarze:

 1. Doktorant ma bardzo duże szanse otrzymania stypendium, a oprócz tego otrzymywać będzie honorarium z grantu. Finansowanie z obecnego grantu jest na dwa lata, ale (niezależnie od moich aplikacji o następne granty) doktorant może się też starać o grant dla młodych badaczy, pozwalający zarówno na samo-finansowanie jak i rozszerzenie programu badań zgodnie z własną inwencją. Wszyscy moi doktoranci zdobywali takie granty, więc jestem pewien, że będziemy w stanie zapewnić godziwe finansowanie na 4 lata studiów doktoranckich.

  By wpisać się na najbliższy rok akademicki, potencjalny kandydat powinien zarejestrować się w systemie USOS Uniwersytetu Jagiellońskiego do 25 czerwca, ale wcześniej powinien skontaktować się ze mną (najlepiej do 18 czerwca).

  Opis projektu:

  Problem badawczy, cel i hipotezy:

  Wydolność tlenowa, czyli maksymalne tempo metabolizmu tlenowego, jest cechą wydolnościową interesującą zarówno z punktu widzenia fizjologii medycznej (wskaźnik zdrowia) jak i porównawczej i ewolucyjnej (kluczowa cecha w ewolucji kilku linii kręgowców). Mimo kilku dekad intensywnych badań, szereg ważnych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Na przykład, nie jest jasne jakie bezpośrednie (proksymalne) mechanizmy narzucają górna granicę tempa metabolizmu tlenowego w warunkach wysiłku lokomotorycznego i termogenezy, ani jakie kompromisowe powiązania ("tradeoffs") łączą wydolność tlenową z innymi cechami wydolnościowymi. Będziemy testować hipotezy odnoszące się do tych pytań, w ramach długoterminowego programu badawczego bazującego na unikatowym modelu eksperymetalnej ewolucji: eksperymencie z wielokierunkowym doborem sztucznym, w którym linie dzikiego gryzonia, nornicy rudej, sekcjonowane są w kierunku wysokiej wydolności tlenowej uzyskiwanej w trakcie pływania (A), w kierunku zachowań drapieżniczych (P) oraz zdolności "roślinożerczych" (H) i utrzymywane są nieselekcjonowane linie kontrolne (C).

  Zastosowana metoda badawcza/metodyka

  Projekt będzie się składał z trzech głównych części:
  1) Pobierzemy mięśnie brzuchate łydki nornic z linii selekcjonowanych na wysoką wydolność tlenową (A) i nieselekcjonowanych linii kontrolnych (C) i wykonamy analizy histologiczne potrzebne do testowania hipotezy, że skład włókien mięśniowych oraz gęstość kapilar różnią się między tymi liniami.

  2) Wykonamy pomiary trzech cech wydolnościowych związanych z metabolizmem tlenowym: maksymalnego tempa konsumpcji tlenu uzyskiwanego w trakcie wymuszonego wysiłku na bieżni (VO2run) oraz ekspozycji na zimno (VO2cold) oraz czasu wytrwałego biegu. U tych samych osobników dokonamy też pomiarów parametrów oddechowych (pojemność oddechowej, częstość oddechów, objętości minutowej, efektywności ekstrakcji tlenu) oraz wykonamy analizy krwi (parametry hematologiczne, glukoza, trójglicerydy, cholesterol). Wyniki umożliwią testowanie hipotezy, że cechy te zmieniły się jako "skorelowana reakcja" na selekcję.

  3) Wykonamy wieloczynnikowy eksperyment, w którym zmierzymy VO2run i VO2cold w warunkach normalnych, a także w warunkach większego stężenia tlenu lub po zastrzyku z glukozy, oraz po obu tych zabiegach łącznie. Wyniki pozwolą wskazać, jaka jest natura fizjologicznych czynników ograniczających tempo metabolizmy tlenowego.

  Paweł Koteja
  e-mail: pawel.koteja@uj.edu.pl

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeden doktorat mam. Może zrobić i drugi to się odmłodzę :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Propozycja jest żartem, ale odpowiadam na serio:

   Prawo tego nie zabrania, a ja w zasadzie też bym zaakceptował takiego doktoranta. Dowiedziałem się, że można się nawet zapisać ponownie na studia doktoranckie. Pewnym problemem jest to, że nie mógłby korzystać z grantów "dla młodych przed doktoratem", więc musiałby mieć na tyle silny dorobek, by móc skutecznie walczyć o granty w kategorii "OPUS".
   Paweł Koteja

   Usuń