czwartek, 19 maja 2022

10 days left: 3 positions available in Białowieża!

We are looking for 2 PhD candidates and one post-doc in Maestro project funded by National Science Centre (Poland) concerning predator-prey interactions in Białowieża Primeval Forest and their impact on the whole forest ecosystem. 

Project is leaded by prof. Krzysztof Schmidt and conducted in Mammal Research Institute, Polish Academy of Science.  

You will find all the details here: bit.ly/MRIPAS_Multilevel 


 

 


poniedziałek, 14 marca 2022

Asystent badawczo- dydaktyczny


Miejsce

Zakład Anatomii Porównawczej (ZAP), Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Stanowisko

Poszukujemy osoby przynajmniej z doktoratem (dyscyplina: biologia), którą możemy zatrudnić na stanowisku asystenta lub adiunkta na pełnym etacie badawczo-dydaktycznym.


Pożądane kwalifikacje

·         Zainteresowania w szeroko pojętej biologii porównawczej, z zastosowaniem współczesnych metod badawczych

·         Zainteresowania ewolucją, filogenezą i zróżnicowaniem kręgowców na poziomie fenotypu i genotypu

·         Dydaktyka w zakresie anatomii porównawczej kręgowców, zoologii kręgowców, histologii, ewentualnie innych kursów prowadzonych przez ZAP (http://zap-uj.pl/dydaktyka.html)

·         Umiejętność zdobywania zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe

·         Biegła znajomość języka angielskiego

 

Wspieramy możliwość rozwoju własnych pomysłów badawczych w zakresie anatomii, histologii, ewolucyjnej biologii rozwoju, filogenetyki molekularnej, ekologii molekularnej, badań stref mieszańcowych i taksonomii kręgowców.

Zainteresowanych prosimy o wstępny kontakt, natomiast pełna treść konkursu zostanie ogłoszona w kwietniu 2022. Start do negocjacji, optymalnie od października 2022.

Kontakt

dr hab. Maciej Pabijan, prof. UJ

maciej.pabijan@uj.edu.pl

Strona Zakładu dostępna pod http://zap-uj.pl/

 

 

poniedziałek, 14 lutego 2022

Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN

"Czy liniowe struktury modyfikują dyspersję oraz świadczenia ekosystemowe zapylaczy w krajobrazie rolniczym?"

Kierownik: dr hab. Dawid Moroń (ORCID 0000-0003-3692-7855).

Instytut: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Warunki formalne: Nabór połączony jest z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Kandydaci muszą spełnić wymagania przewidziane w Zasadach Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych.

Warunki finansowe: Stypendium wysokości 4100 zł brutto (ok. 3600 zł netto) miesięcznie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendium wypłacane w ramach projektu NCN stanowić będzie stypendium wypłacane w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych.

Informacje o projekcie:

Intensyfikacja rolnictwa bardzo często prowadzi do przestrzennej separacji naturalnych bądź półnaturalnych płatów siedlisk. Fragmentacja płatów siedlisk, oddzielonych od siebie polami uprawnymi, ma zazwyczaj negatywny wpływ na różnorodność biologiczną. Ponieważ różnorodność biologiczna odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu usług ekosystemowych, takich jak zapylanie roślin, dlatego usługi świadczone przez żywe organizmy zależą również od fragmentacji płatów siedlisk.

Struktury liniowe będące dziełem człowieka (SL), takie jak pobocza dróg, wały przeciwpowodziowe lub nasypy kolejowe, tworzą połączone sieci siedlisk, wzdłuż których gatunki mogą się przemieszczać utrzymując usługi ekosystemowe. Co więcej, liniowy kształt sprawia, że SL stanowią nieprzerwane siedliska na przestrzeni wielu kilometrów, w przeciwieństwie do pofragmentowanych półnaturalnych siedlisk. Chociaż niedawno stwierdzono, że SL mogą stanowić dobre siedlisko dla wielu organizmów, wartość SL jako elementów krajobrazu modyfikujących przemieszczanie się gatunków i dostępność usług ekosystemowych badano niezwykle rzadko, mimo że w Unii Europejskiej jest ponad 200 tys. km linii kolejowych, około 70 tys. km autostrad i ponad 150 tys. km wałów przeciwpowodziowych.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób SL modyfikują rozprzestrzenianie się oraz rozmieszczenie gatunków w przestrzeni, a także dostępność usług ekosystemowych, zostaną przeprowadzone badania eksperymentalne z udziałem trzech SL: nasypów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów autostrad. Badane będą gatunki owadów zapylających oraz roślin kwiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły murarki ogrodowej Osmia bicornis.

Podstawowe metody/opis pracy:

1. Praca w terenie będzie najistotniejszą częścią zadań realizowanych w projekcie. Będzie obejmowała wyznaczanie powierzchni badawczych, zbieranie danych na temat różnorodności owadów zapylających i roślin, obserwacje zachowania owadów zapylających oraz zbieranie danych środowiskowych i przestrzennych (GIS).

2. Prace laboratoryjne będą wymagały sortowania prób entomologicznych do późniejszego oznaczenia gatunków, znakowanie pszczół.

3. Analiza zebranych danych będzie wymagała analiz statystycznych (oprogramowanie R) oraz GIS (oprogramowanie QGIS).

Dodatkowe informacje:

1. Znajomość ekologii i naukowych podstaw ochrony środowiska.

2. Doświadczenie w badaniach terenowych.

3. Umiejętność identyfikacji bezkręgowców i roślin (poziom przynajmniej podstawowy).

4. Doświadczenie w analizie statystycznej danych oraz znajomość technik GIS.

5. Prawo jazdy kat. B.

6. Brak przeciwwskazań do pracy w trudnych warunkach (np. wysoka temperatura) oraz niestandardowych godzinach (np. weekendy).

7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z pszczołami.

8. Mile widziany udokumentowany aktywny udział w różnych formach rozpowszechniania wyników badań naukowych oraz współautorstwo publikacji naukowych lub popularnonaukowych.

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. [https://www.botany.pl/images/Documents/Doctoral_School/7_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_Doktorskiej.pdf]

2. Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji9uGD_qzuAhVBw4sKHXKaD9MQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ncn.gov.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpliki%2Fuchwaly-rady%2F2019%2Fuchwala25_2019-zal1.pdf&usg=AOvVaw0qjn4fulFOKSJ0GZM0-Kyc]

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do dr hab. Dawida Moronia (moron@isez.pan.krakow.pl) do dnia 18 lutego 2022 r. Rozmowa z kandydatami odbędzie się 22 lutego 2022 r. w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Sławkowska 17, 31-016 Kraków).

czwartek, 2 grudnia 2021

Global Environmental Change - Job offer at the Jagiellonian University

Rector of the Jagiellonian University announces a competitive selection process for the post of an ASSISTANT PROFESSOR in the research staff of the Faculty of Biology; academic field Global Environmental Change

The competitive selection process is open for all individuals, who meet the following requirements

1) Hold at least a doctoral degree;

2) Have relevant scientific achievements

3) Take active part in scientific life;

Additional eligibility criteria:

4) Have relevant scientific achievements in the area of Global Environmental Change (GEC), as testified by a strong publication track record focusing on:

 - Modeling the impact of GEC on ecosystems and developing strategies to minimize the negative impact and to adapt to GEC 

- Biodiversity loss 

- Environmental changes in forest ecosystems and the development of mitigation strategies 

- Changes in the polar regions and the development of mitigation strategies 

- Management and sustainable use of natural and agricultural resources 

- Social, economic and political consequences of GEC

5) Completed a long term research stay or has been employed in research institutions of international standing outside Poland,

6) Will provide references from two researches of international standing in the area of GEC, willing to provide recommendation letters,

7) An ability of securing external funding for research, demonstrated by a position of principal investigator in research projects, or university-level teaching experience will be additional assets.

We expect:

- setting up and leading an independent research group,

- acquire external funding securing operation and growth of the research group through successful application for research grants, in particular international,

- developing an active research program in a broad area of adaptation to GEC and mitigation of adverse impacts of GEC,

- establishing links with the socio-economic environment to promote and implement the effects of the research program.

We provide:

1.Competitive salary,

2.A 12-month contract, with possibility to prolongate to 21 months.

3.Start-up funds of 2000 Euro.


Application submission deadline: December 15 2021 

The competitive selection process will be concluded by December 21, 2021

For more information see: https://praca.bip.uj.edu.pl/documents/145868730/149067924/ENG+Adiunkt+globalne+zmiany+%C5%9Brodowiska.pdf/44a12d02-6dc3-452a-b06b-fbe74cbe9059

The recruitment procedure will involve an interview in English with selected candidates via on-line platforms During the recruitment process, the Jagiellonian University follows the principles set out in the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

On behalf of the Rector of the Jagiellonian University Dean of the Faculty of Biology

 /-/ Professor Joanna Zalewska-Gałosz

 

 

poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Odszedł profesor Tomasz Wesołowski

Umarł Tomasz Wesołowski. Biolog, profesor, od ponad 40 lat badający ptaki Puszczy Białowieskiej. Z tego co wiem, była to śmierć nagła, zaskoczyła chyba wszystkich, bo Tomek był wciąż aktywny, pracował - sam jeszcze dziesięć dni temu z Nim rozmawiałem.

Gigant nauki - pod względem wiedzy i dorobku naukowego, naukowiec zdecydowanie światowego formatu, aktywny międzynarodowo, o ogromnych zasługach dla polskiej biologii i ekologii. Wzór. W niewielkim stopniu współpracowałem z Nim zawodowo, napisaliśmy wspólnie cztery mniejsze opracowania popularyzujące wiedzę o ochronie lasów, również kilka listów i opinii w sprawie Puszczy Białowieskiej. Chyba tylko raz byliśmy w lesie - zaprosił mnie, przyjechałem z Warszawy, pokazywał Puszczę (zdjęcie właśnie z tej wspólnej wyprawy). Nawet tak ograniczona współpraca wystarczyła, bym zapamiętał Tomka jako człowieka o ogromnej wiedzy, bezkompromisowego, jeśli chodzi zarówno o pracę naukową, jak i poglądy dotyczące ochrony przyrody, wybitnie precyzyjnego i zwięzłego w formułowaniu myśli (brzytwę Ockhama nosił w kieszeni, prosił by pisać "las", a nie "ekosystem leśny", bo krócej), pracowitego (pracował od bardzo wczesnych godzin rannych, ostatni mail, jaki dostałem od Niego, z poprawkami jakiegoś tekstu, wysłał o godz. 4:07 rano). Mówił spokojnie, dość wolno, pozwalał sobie wchodzić w słowo, co w ciekawy sposób kontrastowało z Jego bardzo skrystalizowanymi (w sprawach ochrony niszczonej przyrody - nawet radykalnymi) poglądami, dużą wiedzą i szczerością. Słuchał rozmówcy, ale nie sądzę, by łatwo było Go przekonać do zmiany zdania. Nie próbował "robić wrażenia", moim zdaniem zupełnie nie dbał o formę - Jego naturalnym środowiskiem była domena faktu, dowodu, intelektu. 

Tak wiele mógł nam wszystkim jeszcze przekazać, liczyłem na to, że teraz poświęci więcej czasu na popularyzację, że napisze książkę o Puszczy, o nauce; że będziemy mogli więcej się od Niego nauczyć. Nie zdążyliśmy i to jest ogromna strata. 

Michał Żmihorski